Unia Europejska dba o COVID. Chcą wpisać koronawirusa na listę choroba zawodowych

Komisja Europejska chce uznać COVID za chorobę zawodową! - Portal-polski.pl

Komisja Europejska zaleci państwom członkowskim Unii Europejskiej uznanie COVID-19 za chorobę zawodową – zapowiedział niedawno Nicolas Schmit, …
By Cię Chronić
Aha to już wiadomo o co chodzi, jak wciągną C19 na listę chorób zawodowych to zapewne z kodeksu pracy pracodawca będzie miał obowiązek pilnować certyfikatów pracowników pod groźbą wysokiej kary. Być może będzie nawet zakaz zatrudniania bez certyfikatu?