Clicks1.5K
jerzy1
Dar Maryji na trudne czasy. Noś go zawsze nie wstydź się.More
Dar Maryji na trudne czasy.

Noś go zawsze nie wstydź się.