Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks926
Coburg
8

Írsko: Zákon hrozí kňazom väzením za slúženie omše

Dublin, 23.10.2020 (LifeSiteNews) 026 874 - Ako výsledok ohromujúceho nového zákona schváleného v Írsku 22. októbra by mohli kňazi teraz čeliť aj trestu väzenia za slávenie svätej omše a iných obradov! Írski poslanci schválili pozmeňovací návrh zákona o zdravotníctve z r. 1947 vzhľadom na súčasné reštrikcie pri celonárodnom lockdowne. Článok 8 zákona znie:
"Osoby nebudú organizovať podujatia, ani podnecovať organizáciu podujatí iných ako sú tie ustanovené v paragrafe 2.”
Paragraf (2) povoľuje iba dve výnimky zo zákona, čo sa týka podujatí a to iba na voľnom priestranstve, ak organizátor urobí "rozumné kroky na zabezpečenie, že podujatie navštívia osoby bývajúce na nie viac ako dvoch odlišných miestach".
Nový zákon špeciálne stanovuje, že medzi zakázané str etnutia patria aj tie, ktoré sa konajú "z náboženských alebo iných dôvodov". Povolené sú iba pohreby s nie viac ako 25 osobami vrátane kňaza. Každý, kto poruší tento zákon sa trestá pokutou vo výške 2500 eur, alebo väzením na 6 mesiacov, alebo oboma!
Inštitút Iona Institute oznámil túto správu s poznámkou, že naposledy, čo kňazi čelili takémuto trestu, to bolo vtedy, keď katolíci v Írsku boli krvavo prenasledovaní!
Minister zdravotníctva Stephen Donnelly, ako sa zdá, si neuvedomil dosah tohto zákona, lebo rýchlo vyhlásil: "Ubezpečujem svojich kolegov, že čo sa týka trestov, náboženské obrady trestné nie sú."
Poslanec McNamara, člen rady špeciálneho výboru pre reakciu na covid-19 rázne zaútočil na vládu slovami:
"Veď kňazi budú páchať trestný čin, ak otvoria dvere svojich kostolov na slávenie svätých omší! Chce vláda posielať políciu na kňazov, ktorí sa rozhodnú sláviť svätú omšu? Ak vlá da pomýšľa na toto, tak vám musím povedať len jedno: Nerobte to!!!"
Írska ústava stanovuje: "Sloboda svedomia a slobodné praktizovanie náboženstva sú predmetom verejného poriadku a morálky zaručeným každému občanovi.
Štát nemá ukladať nijaké postihnutia ani diskriminovať nikoho na základe vierovyznania alebo statusu."
Írska vláda uverejnila zoznam základných povolených prevádzok ako potraviny, supermarkety, optiky, obchody pre zvieratá. Vláda znovu zatvorila kostoly 5. októbra napriek mnohým sťažnostiam náboženských komunít.
Senátor Rónán Mullen sa vyjadril, že je zmätený prísnymi obmedzeniami pre cirkvi: "Je podivuhodné, že je tu nedostatok citlivého rozlišovania v úpravách vlády, pretože zo všetkých skupín spoločnosti sú tí, ktorí chodia na sväté omše, pravdepodobne najviac zasiahnutí!"
Štyria arcibiskupi Írska vyjadrili svoju starosť, a žiadali povoliť ľuďom chodiť na sväté omše.
"Síce plne podporujeme vedenie zdravotných orgánov, no v ďalších dňoch budeme pokračovať v konštruktívnom dialógu s občianskymi autoritami, aby sme zabezpečili, že naši ľudia budú môcť naďalej navštevovať sväté omše a prijímať sviatosti a základný duchovný pokrm v týchto ťažkých časoch!"
dyk
ľubica
plní sa garabandal.... o chvíľu aj u nás....
Pravda bude skryta
Varovanie sa dá očakávať veľmi skoro.Komunizmus tu už máme! Omše je už ťažko slúžiť.Ešte asi prídu tie občianske vojny a vzbury hlavne v Taliansku a vo Francúzsku.
Dudko
Vy asi máte problém s poslušnosťou voči RKC - totiž veríte na posolstvá, ktoré boli Cirkvou odmietnuté a ktoré ani nie sú v súlade s Písmom... Aké Varovanie, koho chce Pán varovať? Nič také samozrejme nebude, ale rovno príde koniec... Nejde o to že tomu sami veríte, ale že tu do bludu zavádzate aj ostatných.
U.S.C.A.E.
očakávať sa nedá ono je to prítomný čas ale brutálne sa zostrí
Pravda bude skryta
Žiaden blud.Si prečítajte napr sv.Faustínu alebo sv.Edmunda.
dalila
Nedáte mi tu link kde je o garabandale? Lebo čítam len útržky akosi ku celku sa neviem dostať. Ď
TerezaK
dUDKO, vAROVÁNÍ (JAKO, ŽE JDOU ŠPATNĚ) je to především pro elity, pro duše, které jsou v takové temnotě, že si myslí, že Bůh je Satan a že Satan je Bůh a třeba ani NEVÍ o tom, že pravda je jiná -tato obrovská temnota je nyní ve světě, protože čím jsme dále v od původního Počátku Stvoření Bohem, v čase, a čím blíže ke Konci Časů, tím více je svět postižený a ztemnělý Satanovou nenávistí. A Bůh i …More
dUDKO, vAROVÁNÍ (JAKO, ŽE JDOU ŠPATNĚ) je to především pro elity, pro duše, které jsou v takové temnotě, že si myslí, že Bůh je Satan a že Satan je Bůh a třeba ani NEVÍ o tom, že pravda je jiná -tato obrovská temnota je nyní ve světě, protože čím jsme dále v od původního Počátku Stvoření Bohem, v čase, a čím blíže ke Konci Časů, tím více je svět postižený a ztemnělý Satanovou nenávistí. A Bůh i jim, těm upsaným, nevědomím duším, chce ještě dát šanci. Ale pro ostatní, kteří přijali Krista, je to Den Božího Milosrdenství, předpověděný sv. Faustynou, Garabandalem a jinými.
O Poslušnosti: jeden z papežů se vyjádřil ke všem poselstvím a vizionářům: je lépe je přijmout a podle nich jednat, i kdyby se ukázala nepravá, než v ně nevěřit, a nejednat a ukázala by se pravá.
To všechno samozřejmě, pokud neodporují Učení a Morálce Katolické Církve.
A posleství Varování neodporují - nemohou být zakázána.
Ale pochopizelně to nemusíš přijmout. Pak za to samozřejmě bude mít svou odpovědnost před P8nem, ale máte svobodnou vůli a NEMUSÍTE TO přijmout. Pokoj a dobro.