Žehnám úctě, jednotě a pravdě…

Poselství Ježíše ze dne 18. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria Argentina), revelacionesmarianas.com

DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ

Moji milovaní, přijměte mé požehnání.
Žehnám vašemu duchovnímu tělu, vašemu fyzickému tělu a všem jeho orgánům…
Žehnám rodinným vazbám…
Žehnám úctě, jednotě a pravdě…
Žehnám dobročinnosti a poctivosti…
Žehnám rodičům a dětem…
Žehnám každému domovu…
Žehnám mysli a myšlenkám…
Žehnám každému slovu, aby vše, co k vám přichází a z vás vychází, bylo pro dobro duše a pro vaši spásu.
JSTE SVOBODNÉ, MÉ DĚTI, SVOBODNÉ SLOUŽIT NA MÉ VINICI, SVOBODNĚ MNE MILOVAT A MILOVAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU.
Máte svobodnou vůli, a tak se každý může rozhodnout, zda Mě bude následovat, nebo ne.
V rámci této svobody má každý dar rozlišování, díky němuž každý zvlášť ví, že aby mohl pevně stát v duchovním životě, musí znát základy, které činí stavbu pevnou a silnou.
ZÁKLADY MÉHO DOMU JSOU PSÁNY LÁSKOU MÉHO OTCE, MOU KRVÍ A MÝM DUCHEM SVATÝM.
Zůstal jsem s mými dětmi, abych je živil a aby šly po mé cestě; dal jsem jim svou Matku, aby ji milovaly, a božské pomocníky, aby nezůstaly samy.
Mé děti se poznají podle lásky k bližnímu, podle bratrství mezi sebou, a to je znamení, že jsou mými dětmi [Jan 13, 35].
Moji lidé,
DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ, SÍLA ZLA VYPUSTILA NA LIDSTVO SVÉHO JEZDCE, který přináší pohromy přírody, hlad, nemoci a hospodářský úpadek postupující od země k zemi, aby v mých dětech vyvolal hněv, a staly se násilníky a zloději.
STÁLE NECHÁPETE, MOJI MILOVANÍ, ŽE LIDSKÁ BYTOST, KTERÁ ŽIJE DALEKO ODE MNE, JE KOŘISTÍ ZLA. Ti, kdo jsou slabí a nepřijímají Mě, kdo nenapravují své cesty hříchu, pýchy, neposlušnosti a rozmařilosti, jsou ve vážném nebezpečí, že propadnou zlu, stanou se jeho služebníky a odsoudí sami sebe.
Pýcha, velké zlo člověka, je právě v této chvíli velkým nebezpečím pro duši, protože otevírá dveře Satanovi více než kdy dříve.
MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ OKAMŽIK, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, A NE ABY VÁS ZLO ODE MNE ODVÁDĚLO.
Duchovní život, mé děti, není statický, musíte mě neustále vzývat, abych ve vás a s vámi působil a jednal. Nejsem cizí: "Já jsem tvůj Bůh" [Ex 3, 14], miluji vás, a všemi způsoby se snažím, abyste ke Mně přišly, nechci, abyste se ztratily.
Poslouchejte mé výzvy, nenechejte si je ujít. Kdybyste viděly, jak blízko jste, změnili byste to "ipso facto", bez váhání a rozpaků. Moji lidé jsou tvrdí, a proto prožívají tak velké zkoušky.
OBJEVIL SE NOVÝ VIRUS… Vyzývám vás, abyste používali rostlinu Fumaria officinalis L., její stonky, květy a listy, měsíček lékařský na kůži a česnek (*).
Bez obav důvěřujte mé Lásce k mému lidu. Již jsem se vám zmínil, že lidstvo se změní, válka se rozšíří.
Mé děti, varuji vás proto, abyste se ke Mně přiblížily a zahájily obrácení. Pozvěte Mne, abych ve vás zůstal a vy se odvrátily od hříchu.
Každé z vás je mým velkým pokladem… Vzývejte Mne a neoddělujte se ode Mne.
Miluji vás, vstupte do mého Nejsvětějšího Srdce.
Váš Ježíš