Abp Vigano uważa, że Żydzi powinni nosić odmienne ubiory

Abp Vigano pisze: Biskup Schneider przytacza kilka kanonów soborów ekumenicznych, które postulują jego zdaniem doktryny, których akceptacja sprawia trudności. Chodzi na przykład o nakaz zgodnie z …
Weronika-S.
@Elkam Próbujesz dedukować, to dobrze. Myślenie ma przyszłość.
Elkam
Nie. Matematykę miałam w szkole..... i logikę zdań :))))) .
Elkam
@Weronika.S

...ale diabeł schlebia modernistom. A może myślisz, że i Chrystus też popadł w skrajność wypowiadając słowa ,,kto się ochrzci będzie zbawiony, a kto się nie ochrzci będzie potępiony,,. Te słowa to ,,zdecydowana skrajność,,= ,,albo-albo,,......."

----------------------------------------------------
"albo -albo" " zdecydowana "skrajność " ?..... błąd paniusiu :)))

- to ALTERNA…More
@Weronika.S

...ale diabeł schlebia modernistom. A może myślisz, że i Chrystus też popadł w skrajność wypowiadając słowa ,,kto się ochrzci będzie zbawiony, a kto się nie ochrzci będzie potępiony,,. Te słowa to ,,zdecydowana skrajność,,= ,,albo-albo,,......."

----------------------------------------------------
"albo -albo" " zdecydowana "skrajność " ?..... błąd paniusiu :)))

- to ALTERNATYWA
Weronika-S.
@W obronie Tradycji Kościoła ...ale diabeł schlebia modernistom. A może myślisz, że i Chrystus też popadł w skrajność wypowiadając słowa ,,kto się ochrzci będzie zbawiony, a kto się nie ochrzci będzie potępiony,,. Te słowa to ,,zdecydowana skrajność,,= ,,albo-albo,,. A jeżeli kapłani widzą coś między, to powinni zweryfikować w myśl słów Chrystusa, a nie własnego widzimisię, co jest bardzo …More
@W obronie Tradycji Kościoła ...ale diabeł schlebia modernistom. A może myślisz, że i Chrystus też popadł w skrajność wypowiadając słowa ,,kto się ochrzci będzie zbawiony, a kto się nie ochrzci będzie potępiony,,. Te słowa to ,,zdecydowana skrajność,,= ,,albo-albo,,. A jeżeli kapłani widzą coś między, to powinni zweryfikować w myśl słów Chrystusa, a nie własnego widzimisię, co jest bardzo powszechne i mamy kryzys, mimo tych kapłanów których wymieniłeś.
W obronie Tradycji Kościoła
Pan Jezus nigdy nikomu nie nakazywał wejść do swego Królestwa i nigdy nikogo nie zmuszał do wiary w siebie, ponieważ szanuje wolną wolę każdego człowieka (Mt 19, 17; Łk 9, 23; J 6, 67). Wszyscy katolicy mają obowiązek naśladować ten przykład.
Weronika-S.
@W obronie Tradycji Kościoła. Nie zmuszał, ale zagroził ,,kto się nie ochrzci, będzie potępiony,,. Powiedział to jednoznacznie i nikt kto nie przyjmie chrztu, nie będzie mógł mieć do Niego pretensji, że nie był wyrazisty w nauczaniu. Ale współcześni hierarchowie są dwuznaczni...
Weronika-S.
Żydzi rządzą światem z tylnego siedzenia. Od początku wieku XX do dzisiaj są najważniejszymi doradcami rządu USA i Anglii. To naród najbardziej nacjonalistyczny i nie identyfikujący się z ogólnymi wartościami, o czym świadczy ich księga prawa, czyli Talmud. Swoje posłannictwo określają panowaniem nad światem jako naród wybrany. Ich posłannictwo wyczerpało się z chwilą przyjścia Chrystusa, a …More
Żydzi rządzą światem z tylnego siedzenia. Od początku wieku XX do dzisiaj są najważniejszymi doradcami rządu USA i Anglii. To naród najbardziej nacjonalistyczny i nie identyfikujący się z ogólnymi wartościami, o czym świadczy ich księga prawa, czyli Talmud. Swoje posłannictwo określają panowaniem nad światem jako naród wybrany. Ich posłannictwo wyczerpało się z chwilą przyjścia Chrystusa, a każdy prawowierny żyd, wierny Bogu, powinien się ochrzcić, bo nowym Izraelem jest Kościół Katolicki.
W obronie Tradycji Kościoła
Diabeł kusi absolutnie wszystkich tradycjonalistów chęcią popadania w skrajność. Bogu dzięki uniknął tej pułapki bp Schneider, a w Polsce m.in. ks. prałat Roman Kneblewski. Przy okazji warto przeczytać: Prawdziwy rozwój doktryny a modernizm