Clicks17

Najgorszy z papieży lub o prymacie 7

Charyzmat nieomylności chroniący poprzez assistentia negativa każdego papieża przed błądzeniem dany jest mu prawdopodobnie w momencie przysięgi papieskiej. Aby uniknąć przejścia tego zabezpieczającego charyzmatu na Bergoglio należało doprowadzić do pozornej abdykacji Benedykta, który przypuszczalnie nie miał intencji abdykacji. Analogia kanoniczna z prawa małżeńskiego wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/kto-byl-najgors…