Clicks1.7K
24.1.2021 O 3 křižováních Těla Kristova. Teď 2., kdy budují otrokářství pomocí Covid. Peklo stejně nezvítězí!
Public domain
Samson1
Samson1
otevrisvoumysl.cz/…z-odhaluje-podvodnou-pandemii/ Žijeme ve velmi temné době, lidé nyní potřebují znát pravdu, takže vám řeknu anglicky, co se ve skutečnosti děje. Říká se tomu převzetí moci Svobodnými zednáři nad celým světem. Všechno hluboce ponořené zlo, temné, ďábelské, zvrácené, perverzní, sadistické, masochistické, odporné a satanské, co číhalo v zednářské lóži a v srdcích lidí, kteří ji …More
otevrisvoumysl.cz/…z-odhaluje-podvodnou-pandemii/ Žijeme ve velmi temné době, lidé nyní potřebují znát pravdu, takže vám řeknu anglicky, co se ve skutečnosti děje. Říká se tomu převzetí moci Svobodnými zednáři nad celým světem. Všechno hluboce ponořené zlo, temné, ďábelské, zvrácené, perverzní, sadistické, masochistické, odporné a satanské, co číhalo v zednářské lóži a v srdcích lidí, kteří ji vedou, nepřichází na denní světlo. Své lóže založili v roce 1717, rozšířili se po celém světě a infiltrovali se do institucí, svrhli vlády a zejména nenávidí katolickou monarchii. Infiltrovali se do církve a církevních institucí zejména do největšího římskokatolického bratrstva Kolumbovi rytíři (Knights of Columbus).
Libor Halik
Katolický kněz: Musíme vyjít do ulic a svrhnout tyto ďábelské vlády, ovládané těmito odpornými lidmi. Neberte si vakcínu, zabije vás. Pokud ne první dávka, tak ta druhá. Existuje však důležitější věc než to, zda vám vakcína ublíží nebo ne. Ta zásadní věc je, že svůj život dáváte do rukou lidí, kteří jsou známými masovými vrahy. Zednářská lóže zkonstruovaly smrt stovek milionů lidí......nyní …More
Katolický kněz: Musíme vyjít do ulic a svrhnout tyto ďábelské vlády, ovládané těmito odpornými lidmi. Neberte si vakcínu, zabije vás. Pokud ne první dávka, tak ta druhá. Existuje však důležitější věc než to, zda vám vakcína ublíží nebo ne. Ta zásadní věc je, že svůj život dáváte do rukou lidí, kteří jsou známými masovými vrahy. Zednářská lóže zkonstruovaly smrt stovek milionů lidí......nyní plánují zabít miliardy… My lidé je musíme zastavit, nemůžeme to strpět, nemůžeme toto tolerovat a nemůžeme se chovat mírumilovně. Ano, musíme se modlit k Bohu, protože bez něj nebude toto vítězství, ale musíme bojovat. Je nás mnohem víc než jich, je nás téměř 8 miliard a jich je jen pár tisíc, takže není možné, že by přežili, pokud se postavíme za to, čím jsme. Ledaže by byly miliardy lidí tak hloupí, že se v příštích několika letech nechají těmito maniaky povraždit. otevrisvoumysl.cz/…z-odhaluje-podvodnou-pandemii/ L: Dělejme dnes jako Poláci NAVZDORY vládnímu Covidímu zákazu otevřené desetitisíce restaurací v Polsku od 18.1.2021. Jako se r.…
Samson1
Já bych chtěl znovu poukázat na aktuálnost zjevení v QUITÓ a na ty čtyři body. Aby Bůh tuto dobu ukončil. To není z ulice, ale od Boha. Aby poslal církvi preláta, který obnoví ducha kněžství, aby skrze ně byla obnovena Církev a skrze Církev svět k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie nad Satanem.
Libor Halik
Bůh už poslal od r.2018 arcibiskupa Vigano, bývalého nuncia v USA.
U.S.C.A.E.
len v roku 1904 sa sekol lebo Pontifikom bol sv. Pius X od roku 1903 a že je ten rehoľník jedným z pravých synov svätého Františka z Asissi je tiež znamenie a nie len tak
U.S.C.A.E.
Svět v revoluci a chaosu

Na svátek sv. Petra a Pavla, 29. června 1820, viděla sv. Petra sestupovat z nebe oblečeného v papežském rouchu a obklopeného legiemi andělů. Svou pastýřskou holí učinil veliký kříž nad tváří Země a rozdělil ji do čtyř čtvrtin. V každé z nich pak vytvořil zelený strom pučící životem, také ve tvaru kříže a zářící světlem. Všichni dobří laici a duchovní se pod tyto stromy …More
Svět v revoluci a chaosu

Na svátek sv. Petra a Pavla, 29. června 1820, viděla sv. Petra sestupovat z nebe oblečeného v papežském rouchu a obklopeného legiemi andělů. Svou pastýřskou holí učinil veliký kříž nad tváří Země a rozdělil ji do čtyř čtvrtin. V každé z nich pak vytvořil zelený strom pučící životem, také ve tvaru kříže a zářící světlem. Všichni dobří laici a duchovní se pod tyto stromy utekli před strašlivým trestem.

Napsala: „Běda! Běda těm nedbalým řeholníkům, kteří pohrdají svými svatými řeholemi. Všichni zahynou ve strašlivém trestu spolu se všemi, kteří se oddají zhýralosti a následují falešné zásady své zavrženíhodné současné filozofie!

Pak se sv. Petr vrátil do nebe a ona viděla, jak se nebeská klenba stává temně modrou, což způsobovalo hrůzu, jen když to viděla. Všude prudce vál temný vítr. Silné kvílení naplnilo vzduch jako hrozivý řev rozzuřeného lva. Strašná ozvěna zněla nad celou Zemí.

Všichni lidé a zvířata byli plní hrůzy. Celý svět se zmítal v otřesech a lidé se všude navzájem nemilosrdně zabíjeli. V době tohoto krvavého boje dopadne Boží ruka pomsty na tyto nešťastné duše. Se svou všemohoucností bude trestat pyšné za jejich troufalost a nestydatou drzost. Bůh použije síly temnoty, aby vyhladil tyto sektářské, zavrženíhodné a zločinné lidi, kteří pletichařili, aby vymýtili katolickou Církev, naši Svatou Matku, tím, že ji vytrhnou z jejích nejhlubších kořenů a zahodí ji na zem...

Bůh se bude smát jejich zlobě a pouhým mávnutím Své všemohoucí pravé ruky ztrestá zlé. Mocnostem temnoty bude dovoleno opustit peklo a tyto ohromné davy démonů vpadnou do celého světa. Způsobí velkou zkázu, čímž vykonají příkazy Boží spravedlnosti, jimž jsou tito zlí duchové také podřízeni. Nebudou moci udělat nic víc ani nic méně, než jim Bůh dovolí učinit vůči majetku lidí, městům, velkoměstům, domům a palácům nebo čemukoliv jinému, co na Zemi existuje.

Bůh dovolí, aby byli zlí lidé krutě trestáni nelítostnými démony, protože se dobrovolně podřídili ďáblovi a pletichařili s ním, aby způsobili škodu Svaté katolické Církvi.“ (5)

Tato služebnice Boží viděla všechny ty příšery ve strašných podobách, jak vyskakují z pekelných jeskyní a zamořují Zemi, aby všude činily škodu a újmu. Ničili všechna místa, kde byl Bůh pohoršen, znesvěcen, kde se s Ním zacházelo svatokrádežně a kde se praktikovala modloslužba. Nezbyla po nich ani stopa.

Vítězství a obnova

Stejná vize trestu skončila příslibem vítězství a triumfu Církve, které budou všeobecně uznány všemi lidmi. To poskytuje velikou naději nám, kteří žijeme v těchto časech otřesů a revoluce, jež jsou všude.

Po těchto strašlivých scénách ctihodná Alžběta viděla, jak se sv. Petr vrací na majestátní papežský trůn. Doprovázel jej sv. Pavel, který prošel svět a spoutával démony a přivedl je před sv. Petra, který je uvrhl zpět do temných jeskyní, odkud přišli. Napsala: „Pak se nad světem rozprostřela ohromná nádhera, aby ohlásila smíření Boha s lidstvem.

Malé stádo věřících katolíků, kteří našli útočiště pod oněmi stromy, bude přivedeno před trůn sv. Petra, který sám „vybere nového papeže. Celá Církev bude znovu uspořádána podle skutečného příkazu svatého Evangelia. Budou znovu ustaveny řeholní řády a domovy křesťanů se stanou domovy prodchnutými vírou.“

Tak velké bude nadšení a zápal pro slávu Boží, že vše bude uspořádáno tak, aby to fungovalo v lásce k Bohu a bližnímu. Tak bude nastoleno vítězství, sláva a čest katolické Církve. Bude všemi velebena, uctívána a obdivována. Všichni se rozhodnou Ji následovat a uznají Kristova Náměstka jako Nejvyššího pontifika.

Reforma Církve a společnosti

O rok později, v roce 1821, Náš Pán znovu potvrdil toto vítězství: „Obnovím Svůj lid a Svou Církev. Pošlu horlivé kněze, aby hlásali Mou Víru. Vytvořím nový apoštolát a pošlu Ducha Svatého, aby obnovil svět. Obnovím řeholní řády prostřednictvím nových, svatých a vzdělaných reformátorů. Oni všichni budou mít ducha Mého oblíbeného syna Ignáce z Loyoly. Poskytnu Své Církvi nového pastýře, který je učený, svatý a plný Mého Ducha. Se svatým zápalem obnoví Mé stádo.“ (7)

Bylo jí řečeno mnoho dalších věcí o této obnově a o tom, že celé národy se obrátí a uznají katolickou Církev jako jediné pravé náboženství.

Když byl papežem zvolen Lev XII., Alžběta si myslela, že tato nová éra Církve možná již začala. Náš Pán jí však ukázal, že pro posádku lodi Církve bude muset být obnoven nejen kormidelník. Řekl, že reforma Církve a obnova všeho neproběhnou, dokud celý svět a všichni lidé nevytrpí revoluce a ohromný nepořádek. (8)

rexcz.blogspot.com/…21/01/soud-narodu-vi-2021.html
Libor Halik
Po těchto strašlivých scénách (tj. po 3 dnech temnoty dle blah. Taigi) ctihodná Alžběta viděla, jak se sv. Petr vrací na majestátní papežský trůn. Doprovázel jej sv. Pavel, který prošel svět a spoutával démony a přivedl je před sv. Petra, který je uvrhl zpět do temných jeskyní, odkud přišli. Napsala: „Pak se nad světem rozprostřela ohromná nádhera, aby ohlásila smíření Boha s lidstvem.
Malé stád…More
Po těchto strašlivých scénách (tj. po 3 dnech temnoty dle blah. Taigi) ctihodná Alžběta viděla, jak se sv. Petr vrací na majestátní papežský trůn. Doprovázel jej sv. Pavel, který prošel svět a spoutával démony a přivedl je před sv. Petra, který je uvrhl zpět do temných jeskyní, odkud přišli. Napsala: „Pak se nad světem rozprostřela ohromná nádhera, aby ohlásila smíření Boha s lidstvem.
Malé stádo věřících katolíků, kteří našli útočiště pod oněmi stromy, bude přivedeno před trůn sv. Petra, který sám „vybere nového papeže. Celá Církev bude znovu uspořádána podle skutečného příkazu svatého Evangelia. Budou znovu ustaveny řeholní řády a domovy křesťanů se stanou domovy prodchnutými vírou.“
Samson1
Teď jsem někde viděl, nebo čet, že exorcista měl vidění, jak Panna Maria omotávala svět do černého sukna a ve třech vrstvách. Může to být o tom, že se ty tři dny temna blíží. Nejsou daleko. Bohu díky. Jak je psáno: Kdyby Bůh neukrátil ty dny, nebyl by se zachránil žádný člověk. Takže svěcenou vodu, svěcené svíce, něco na zakrytí oken. P. Pio mluvil o dvou nožích. Vidím zakrvácený nůž a padnout …More
Teď jsem někde viděl, nebo čet, že exorcista měl vidění, jak Panna Maria omotávala svět do černého sukna a ve třech vrstvách. Může to být o tom, že se ty tři dny temna blíží. Nejsou daleko. Bohu díky. Jak je psáno: Kdyby Bůh neukrátil ty dny, nebyl by se zachránil žádný člověk. Takže svěcenou vodu, svěcené svíce, něco na zakrytí oken. P. Pio mluvil o dvou nožích. Vidím zakrvácený nůž a padnout velikého a následné události, do kterých vstoupí ta temnota, démoni budou vypuštěni, nesmíme se dívat ven, proto ty zakryté okna, (Lotova žena) , vycházet ven, nikoho nepouštět dovnitř. Tím druhým nožem bude Bůh čistit vředy na lidstvu. Satan ze světa bude muset odklidit své služebníky. Nemáme se bát a modlit se. Tak si to nějak pamatuji, četl jsem to už dávno. Potom má být to, jak píše Libor dle blah. Taigi.