Joske
Chlebem vezdejším, o který v modlitbě Otče náš prosíme, je Ježíš Kristus. On je tím Chlebem, narozeným v Bejt Lechem (Betlém), Domě Chleba. Otče náš je modlitba duchovní, světské výklady vždy selžou. Vidíte, jak mají úředníci a strážci Satanovy matrice mysl zatemněnou.