Radomír Malý: Zázrak vo vedeckej sfére dokazuje, že podávanie na ruku je duchovný zločin. Naliehavo vyzývame všetkých verných katolíkov, ktorí navštevujú NOM omše, aby zásadne neprijímali na ruku

Radomír Malý: Zázrak vo vedeckej sfére dokazuje, že podávanie na ruku je duchovný zločin. Naliehavo vyzývame všetkých verných katolíkov, ktorí navštevujú NOM omše, aby zásadne neprijímali na ruku

Taliansky vedec Giulio Fanti pôsobí ako profesor fyziky na univerzite v Padove a zaoberá sa hlavne mechanickým a tepelným meraním.
Je praktizujúcim katolíkom. V posledných rokoch na seba upozornil tým, že podrobil známe turínske plátno s odtlačkom mŕtveho muža usmrteného presne tak, ako Kristus podľa evanjelií, pokusom s ultračervenými lúčmi. Výsledkom bolo, že tým urobil definitívny koniec rozprávkam o falzifikácii plátna v stredoveku. Fanti tiež preukázal, že na to, aby telo mohlo opustiť rubáš a zanechať na ňom odtlačky, bola potrebná obrovská tepelná energia podobná rádioaktívnej, čo ukazuje na Pánovo Zmŕtvychvstanie. Fantiho výskumy tak potvrdzujú vieru katolíckeho ľudu, že človekom na plátne je sám Božský Spasiteľ.

Rakúsky katolícky mesačník Glaube und Kirche 5/2022 publikoval s týmto učencom rozhovor, v ktorom on uvádza, že okrem turínskeho plátna sú predmetom jeho skúmania aj eucharistické zázraky, ktorých existuje v Európe počas cca tisíc rokov viac ako stovka. Práve tieto výskumy, keď mal čo robiť s mimoriadnymi, fyzikálne nevysvetliteľnými javmi, z neho urobili kategorického odporcu podávania sv. prijímania na ruku.

Povedal okrem iného: „Bádal som nad nasledujúcim prípadom. V októbri r. 2020 v jednom severotalianskom kostole upadla počas sv. prijímania konsekrovaná hostia na podlahu. Bola zodvihnutá a podľa predpisov vložená do nádoby s vodou, aby sa rozpustila. Lenže sa sfarbila do červena, začala z nej vytekať krv.
Okrem toho boli tiež navlhčenou rúškou na vytieranie kalicha zotreté na podlahe úlomky sv. hostie – a opäť presne podľa kanonických predpisov bola táto rúška vložená do nádoby s vodou. Počas piatich dní sa na rúšku objavilo veľké množstvo malých krvavých škvŕn, pri ďalšom skúmaní dokonca pod tými viditeľnými voľným okom sa vyskytli ešte iné, viditeľné iba pod mikroskopom. Pripadalo mi to, akoby došlo k náhlej erupcii nejakého minivulkánu, z ktorého vystrekujú kvapky krvi.

Chemická analýza preukázala, že ide skutočne o ľudskú krv. To potvrdila aj ďalšia, podrobnejšia analýza pomocou ESM-EDX (Enviromental Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive X-ray spectroscopy).

Ďalšou nevysvetliteľnou záhadou tiež je, že za normálnych okolností sa krv vo vode najneskôr po roku rozpustí. Táto však nie, je stále živá. Nechal som to skúmať kardiológov, ktorí zhodne konštatovali, že krv na kalichovej rúške a krv, ktorá z nej unikla do vody, kde vytvorila samostatné červené škvrny, patrí žijúcemu človeku v strašnej agónii, ktorý strašným spôsobom trpí.

Dospel som k záveru, že ide o ďalší eucharistický zázrak a bolo pre mňa veľkou cťou, že som ho mohol so svojim tímom skúmať. Zároveň toto vrhá úplne iné svetlo na prijímanie na ruku, ktoré počas covidu nariadila talianska biskupská konferencia s nepatrnými výnimkami. Výsledok tohto popísaného pokusu potvrdzuje pravdivosť slov sv. Augustína, že Kristus je prítomný aj v najnepatrnejšej čiastočke sv. hostie.

Pri podávaní na ruku maličké úlomky Tela Kristovho padajú na zem – a sú pošliapané od ľudí. Ja som sa hmatateľne presvedčil svojím bádaním, že aj tieto maličké častice sú Telom a Krvou Spasiteľa. Dospel som k názoru, že podávanie sv. prijímania na ruku je svätokrádežou, duchovným zločinom.“ To sú slová objektívneho vedca, ktorý videl priamo vo svojom laboratóriu zázrak.

Je mimo pochybnosti, že keď veriaci prijímajú na ruku, tak úlomky padajú na zem, zvlášť keď komunikant si vloží z ruky sv. hostiu do úst a odchádza do lavice s rukami pozdĺž tela. Častice, ktoré na ruky prijímajúceho prišli, padajú na podlahu a ľudia po nich šliapu. Lenže to nie sú častice, ale – ako dokazuje zázrak, s ktorým sa stretol prof. Fanti – autentické Telo Kristovo, pravdivo, skutočne a podstatne, ako znie dogmatická definícia tridentského koncilu.

Na tradičnej sv. omši a na gréckokatolíckej liturgii sa našťastie na ruku nepodáva, sama štruktúra obradu to komplikuje, aj keď na počiatku covidového podvodu boli u nás snahy zaviesť túto svätokrádežnú formu aj do tridentskej omše slúžiacej vo farnosti. Na Slovensku dokonca sami gréckokatolícki biskupi „z hygienických dôvodov“ nariadili podávať sv. prijímanie na ruku.

Dnes, ako sa zdá, je zase všetko v normále. Preto prosíme a naliehavo vyzývame všetkých verných katolíkov, ktorí navštevujú NOM omše, aby zásadne neprijímali na ruku, pamätliví vyššie uvedených slov prof. Fantiho.

A keby opäť došlo k nejakej hygienickej totalite, keď niekto zo svetských alebo z cirkevných kruhov nariadi prijímať iba na ruku, tak odmietnite. Keď vám kňaz nepodá, tak prijímajte duchovne. Pán za tejto mimoriadnej situácie môže zariadiť, aby úžitky tohto duchovného prijímania sa vyrovnali fyzickému prijímaniu reálneho Tela Pána, lebo u neho nie je nič nemožné.

Porovnajte oba varianty a – voľte, vyvoľte, čo je pre vašu spásu lepšie: fyzicky prijímať na ruku – a tým sa dopustiť rúhania Spasiteľovi, alebo sa obmedziť iba na duchovné prijímanie a vzdať Pánovi náležitú úctu, napríklad aj vo forme pokánia za tých, ktorí ho striasajú na zem a po ňom šliapu?

PhDr. Radomír Malý
19.06.2022
Radomír Malý: Zázrak vo vedeckej sfére dokazuje, že podávanie na ruku je duchovný zločin. Naliehavo vyzývame všetkých verných katolíkov, ktorí navštevujú NOM omše, aby zásadne neprijímali na ruku
Zuz S
V 2020 som sa o tom rozpravala s viacerymi knazmi, vysvetlili mi, ze je to "infantilne", aj s tymi "infantilnymi obrazkami", kde sa znazornuje Kristus na podlahe... Dnes viem o jedinom knazovi, ktory odmieta dat do ruk (ale verim, ze su viaceri). Uvedeny profesor by sa mal obratit nielen na veriacich, ale v prvom rade na knazov, pretoze mnohym, hoci davaju prijimanie do ust, sa prijimat na ruku …More
V 2020 som sa o tom rozpravala s viacerymi knazmi, vysvetlili mi, ze je to "infantilne", aj s tymi "infantilnymi obrazkami", kde sa znazornuje Kristus na podlahe... Dnes viem o jedinom knazovi, ktory odmieta dat do ruk (ale verim, ze su viaceri). Uvedeny profesor by sa mal obratit nielen na veriacich, ale v prvom rade na knazov, pretoze mnohym, hoci davaju prijimanie do ust, sa prijimat na ruku paci a verejne to pochvaluju. Ak je veriaci sugestivny a nachylny podliehat "autorite", posobi to tak, ze zvoli sposob, ktory je vyzdvihovany.
fiat33
@Hermenegild pravda čo si napísala. Je to tak že ich to v seminári učia. Zmätok, povrchnosť, pohodlnosť, strata ucty k eucharistii u mnohých kňazov aj ľudí. Strašna doba
Hermenegild
Dogma tridentského koncilu definuje každú čiastočku po transsubstanciácii, že je v nej úplne celý Kristus! A toto už kňazi vychádzajúci zo seminárov minimálne v posledných 20-tich rokoch neovládajú, alebo neuznávajú. Zaštiťujú sa tvrdením, že biskupi ako nástupcovia apoštolov sú kompetentní rozhodovať záväzne a teda ich to zaväzuje poslušnosťou. Viď napr. komentár v KN č. 23 pomoc. biskupa Mons. …More
Dogma tridentského koncilu definuje každú čiastočku po transsubstanciácii, že je v nej úplne celý Kristus! A toto už kňazi vychádzajúci zo seminárov minimálne v posledných 20-tich rokoch neovládajú, alebo neuznávajú. Zaštiťujú sa tvrdením, že biskupi ako nástupcovia apoštolov sú kompetentní rozhodovať záväzne a teda ich to zaväzuje poslušnosťou. Viď napr. komentár v KN č. 23 pomoc. biskupa Mons. Petra Beňu nitrianskej diecézy. Nič neskúmajú, sú nesmierne povrchní a akceptujú len svetské zdôvodnenia, a viera vo Všemohúceho Boha im nič nehovorí. Je to strašné. Vlastne úctu K Najsvätejšej Sviatosti zničili nástupcovia apoštolov-biskupi zvnútra katolíckej Cirkvi a zverené ovce vedú širokou cestou kde?