Arka przymierza a Ciało Pańskie na rękę - Uzza 2 Sm 6

2 Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów spoczywający na cherubach. 3 Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz, 4 z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę.

5 Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. 6 Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej.

8
A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza. [Tak jest] po dzień dzisiejszy.
9 I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: «Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?» 10 Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat. 11 I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.
12 Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. 13 Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. 14 Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. 15 Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. 2 Sm 6

W Księdze Kronik czytamy :

1 Pobudował on sobie domy w Mieście Dawidowym, przygotował miejsce dla Arki Bożej i rozbił dla niej namiot. 2 Wtedy rzekł Dawid: «Nikt nie powinien nosić Arki Bożej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki» 1 Krn 15

11 I wezwał Dawid kapłanów: Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Amminadaba, 12 i rzekł do nich: «Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się wy i bracia wasi i przenieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. 13 Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się Go nie zapytali, jak należało». 1 Krn 15

Ci którzy dziś powołują się na Dawida że śpiewał i tańczył dla Pana, nie mogą się powoływać na Dawida aby przyjmować Komunie św. na rękę. Arka Boża była miejscem obecności Pana Boga, a Ciało Pańskie Komunia św. Jest samym Bogiem. Uzza miał niby dobre własne intencje , ale było to w oczach Pana zło . Nie ma różnicy więc czy szarpną woły i czy zawieje wiatr i porwie konsekrowaną Hostię Ciało Pańskie, dotykać ręką Boga świecka osoba nie ma prawa. Człowiek ratujący swoimi dłońmi Boga w konsekrowanej hostii przed wiatrem na oczach kamer , a nie broniący Boga , Kościoła lecz zamykający kościoły tegoż Boga, jest osobą pełną sprzeczności i pychy. Człowiek który targa się do łapania konsekrowanej Hostii, jest osobą która chce nad Bogiem dominować i uzurpować sobie Boską władzę.
Neo Kowalski
Przyjmowanie Eucharystii na stojąco i do łapy to profanacja Eucharystii. Postawa stojąca przy przyjmowaniu świadczy o zrównaniu człowieka z Bogiem. A dotykać Ciała Pana Jezusa może tylko osoba konsekrowana. Żadne pozwolenia biskupie tego nie zmieniają, bo biskupowi nikt ni dał prawa do wydawania takich pozwoleń!
Dlatego za ten rodzaj (przyjmowanie ) profanacji Ciała i Krwi Pana Jezusa niestety …More
Przyjmowanie Eucharystii na stojąco i do łapy to profanacja Eucharystii. Postawa stojąca przy przyjmowaniu świadczy o zrównaniu człowieka z Bogiem. A dotykać Ciała Pana Jezusa może tylko osoba konsekrowana. Żadne pozwolenia biskupie tego nie zmieniają, bo biskupowi nikt ni dał prawa do wydawania takich pozwoleń!
Dlatego za ten rodzaj (przyjmowanie ) profanacji Ciała i Krwi Pana Jezusa niestety przyjdzie na Polskę kara. 🥺
Eucharystię można przyjmować tylko na klęcząco i do ust! A najlepiej przy balaskach okrytych białym obrusem i z podstawioną pateną podczas Komunikowania.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: «Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?» 10 Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat. 11 I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1585
Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Nie ma różnicy więc czy szarpną woły i czy zawieje wiatr i porwie konsekrowaną Hostię Ciało Pańskie, dotykać ręką Boga świecka osoba nie ma prawa. Człowiek ratujący swoimi dłońmi Boga w konsekrowanej hostii przed wiatrem na oczach kamer , a nie broniący Boga , Kościoła lecz zamykający kościoły tegoż Boga, jest osobą pełną sprzeczności i pychy. Człowiek który targa się do łapania konsekrowanej …More
,,Nie ma różnicy więc czy szarpną woły i czy zawieje wiatr i porwie konsekrowaną Hostię Ciało Pańskie, dotykać ręką Boga świecka osoba nie ma prawa. Człowiek ratujący swoimi dłońmi Boga w konsekrowanej hostii przed wiatrem na oczach kamer , a nie broniący Boga , Kościoła lecz zamykający kościoły tegoż Boga, jest osobą pełną sprzeczności i pychy. Człowiek który targa się do łapania konsekrowanej Hostii, jest osobą która chce nad Bogiem dominować i uzurpować sobie Boską władzę.''
m.rekinek
Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej.
Zelotes shares this
151
Arka przymierza a Ciało Pańskie na rękę - Uzza 2 Sm 6
Zelotes
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,6 Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ci którzy dziś powołują się na Dawida że śpiewał i tańczył dla Pana, nie mogą się powoływać na Dawida aby przyjmować Komunie św. na rękę. Arka Boża była miejscem obecności Pana Boga, a Ciało Pańskie Komunia św. Jest samym Bogiem. Uzza miał niby dobre własne intencje , ale było to w oczach Pana zło . Nie ma różnicy więc czy szarpną woły i czy zawieje wiatr i porwie konsekrowaną Hostię Ciało …More
,,Ci którzy dziś powołują się na Dawida że śpiewał i tańczył dla Pana, nie mogą się powoływać na Dawida aby przyjmować Komunie św. na rękę. Arka Boża była miejscem obecności Pana Boga, a Ciało Pańskie Komunia św. Jest samym Bogiem. Uzza miał niby dobre własne intencje , ale było to w oczach Pana zło . Nie ma różnicy więc czy szarpną woły i czy zawieje wiatr i porwie konsekrowaną Hostię Ciało Pańskie, dotykać ręką Boga świecka osoba nie ma prawa.''