pch24.pl

Niszczenie języka i niszczenie rzeczywistości [OPINIA] - PCh24.pl

Język posiada zdumiewającą moc kształtowania rzeczywistości, często w niedostrzegalny sposób. Doskonale zdają sobie z tego sprawę przedstawiciele …
woj_tek shares this
214
Matricaria
Trzeba było łacińską,czeską lub niemiecką
piszące ortografią ustatkować dziecko,
Mowę zrównać,uczynić bogatą w nazwiska
Płodów ziemi i uczuć - dać jej grom, co błyska,
I dać jej ścisłość słowa S t a t u t ó w i głębie
Biblijne, i niewieście gruchania gołębie,
Słodycz i moc, i prawdy ciesielski sznur - potem
Tłumaczeniami stwierdzić - i jeszcze z błyskotem
Bieżących wdzięków z-wonić,jak szlubny …More
Trzeba było łacińską,czeską lub niemiecką
piszące ortografią ustatkować dziecko,
Mowę zrównać,uczynić bogatą w nazwiska
Płodów ziemi i uczuć - dać jej grom, co błyska,
I dać jej ścisłość słowa S t a t u t ó w i głębie
Biblijne, i niewieście gruchania gołębie,
Słodycz i moc, i prawdy ciesielski sznur - potem
Tłumaczeniami stwierdzić - i jeszcze z błyskotem
Bieżących wdzięków z-wonić,jak szlubny strój żeński,
By się po polsku uczył dwór andegaweński!

Trzeba było jak Ojciec Niebieski na długo
Ukochać - trzeba było być duchem i sługą!...

Zwycięstw takich , dlatego że takich właśnie
Żaden nie zniszczy mocar - on pierwej sam zgaśnie -
I żaden żandarm ani cenzor, ni pachołek
Orderowy - bo to jest tron, nie lada stołek.
Trzeba było być duchem, pokorą i pracą,
I siłą, i nicością - trudem nie lada co -
Żeby ów polski Język nie opłonął naraz,
Lecz jak twierdza zupełna, jak obronny taras,
Ruś - Litwę - Prusy objął. Zarówno w Siewierzu,
Jak w Królewcu wybrzmiewał albo w Sandomierzu,
Gminny, sielski, uczony - kmiecy i królewski -
Ten kasztelański Jana język Czarnoleski.
Język, który na Sądzie popiołów zawoła:
"Uwity jestem z nerwów skrwawionych Anioła
I sądzę was od stopy do włosa, bo jestem
Wszystkich Was-razem dechem i moralnym chrzestem!"

Juliusz Słowacki Fragmenty XIV