Clicks66

PETICIA: Podporujme mamičky, chráňme život

TU podpísať:

https://citizengo.org/sk/lf/180863-podporujme-matky-chranme-zivot

Na júlovú schôdzu parlamentu sú zaradené 4 návrhy, ktorých cieľom je zlepšenie ochrany života.

Návrhy z OĽANO/KÚ a nezaradených poslancov (Taraba, Podmanický, Š. Kuffa, F. Kuffa) sa usilujú cez socioekonomické opatrenia uľahčiť rozhodnutie pre život. Dva návrhy strany ĽSNS majú ambíciu zvýšiť ochranu života legislatívnou úpravou zákona o potratoch.

Slovensko potrebuje obidva prístupy: vytvárať kultúru života a spoločnosť, ktorá poskytuje dobré socioekonomické podmienky, sieť pomoci a opory pre nastávajúce mamičky, a ktorá zároveň legislatívne chráni a víta každý nový život.

Podporte petíciu poslancom NR SR, aby hlasovali za podporu matiek a ochranu života na Slovensku.

Súčasná vláda si v programovom vyhlásení vlády (PVV) jasne stanovila, že sa bude zasadzovať za ochranu nenarodených detí cez prevenciu.

V týchto intenciách pripravilo vládne OĽANO/KÚ návrh, ktorého ťažiskom je:

Ekonomická podpora: Tehotná mamička dostane takmer polovicu sumy “Príspevku pri narodení dieťaťa” už po dosiahnutí 12. týždňa tehotenstva (400 eur), tento príspevok sa nebude znižovať, ak sa narodí tretie, štvrté, či ďalšie dieťa ako doteraz. V prípade narodenia dieťatka s postihnutím bude príspevok navýšený o viac ako 3000 Eur. Matkám sa v prípade akútnej potreby poskytne núdzové bývanie, kde môžu zostať po dobu troch rokov od pôrodu.

Lepšia informovanosť o možnostiach ekonomickej, ubytovacej, či psychologickej pomoci

Dlhší čas na rozmyslenie pred nezvratným rozhodnutím o ukončení života vyvíjajúceho sa dieťaťa

Dotazník zisťovanie okolností, ktoré mamičky vedú k takému tragickému rozhodnutiu, aby bolo možné lepšie nastaviť adresnú pomoc.

Ďalej sa navrhuje zmena terminológie z umelého prerušenia tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva, v prípade detí s podozrením na postihnutie musia diagnózu potvrdiť dvaja nezávislí lekári z dvoch zariadení, reklama na umelý potrat nebude dovolená.

Tento návrh zákona, ktorý má oporu v PVV, má najväčšiu šancu na úspech.

Nezaradení poslanci sa okrem zvyšovania informovaného súhlasu sústreďujú najmä na posilnenie inštitútu utajeného pôrodu.

2 návrhy ĽSNS upravujú zákon o potratoch: prvý posunutím hranice ochrany nenarodených už od 9. týždňa (tj. potraty len do len do 8 týždňov tehotenstva), druhý eliminovaním "potratov na požiadanie", tj. umožnením potratov len ak je ohrozený život matky, ak k tehotenstvu došlo v dôsledku trestného činu (napr. znásilnenie, incest, sexuálne zneužitie), alebo je dieťatko postihnuté.

Hlasovanie poslancov na júlovej schôdzi, ktorá začína už 7.júla 2020 bude lakmusovým papierikom hodnotovej orientácie tejto vlády.

Pri hlasovaniach v etických otázkach poslanci nie sú viazaní súhlasom koaličnej rady, ako sme to videli pri hlasovaní o voľnej nedeli. Každý poslanec môže hlasovať podľa svojho svedomia.

Podporte našu petíciu, aby poslanci hlasovali za podporu nastávajúcich mamičiek a ochranu života.

Viac informácií:

Juraj Šúst – argumenty na ochranu života

https://www.christianitas.sk/nevyziadane-rady-krestanskym-politikom-alebo-ako-najst-neideologicky-jazyk-pri-obrane-nenarodenych

Návrh poslancov Oľano a KÚ

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=154

Návrh poslancov Tarabu, Podmanického a Kuffovcov

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=145

Návrh poslancov ĽSNS 1

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=144

Návrh poslancov ĽSNS 2

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=143

Poľsko ukazuje, že zmeniť potratový zákon sa oplatí


https://www.postoj.sk/47269/polsko-ukazuje-ze-zmenit-potratovy-zakon-sa-oplati
obyčajná veriaca žena
Áno, najskôr treba zmeniť zákon!