01:51
🦠 Patológ Dr. Ryan Cole: Klamali vám. Informácie o existencii prirodzene získanej imunity a o tom, že je oveľa účinnejšia ako imunita vytvorená očkovaním, boli pred verejnosťou úplne potlačené. Ľudia…More
🦠 Patológ Dr. Ryan Cole: Klamali vám. Informácie o existencii prirodzene získanej imunity a o tom, že je oveľa účinnejšia ako imunita vytvorená očkovaním, boli pred verejnosťou úplne potlačené.
Ľudia, ktorí boli očkovaní po prekonaní choroby, sú vystavení viacnásobnému riziku závažných nežiaducich účinkov. Osoby zodpovedné za tieto odporné vedecké klamstvá musia byť pohnané na zodpovednosť.

ZEM&VEK