Clicks77

Czy wolno modlić się za zatwardziałych grzeszników?

Quas Primas