Anton Čulen
141.3K

Otvorený list občianskeho združenia Lekár pre pacienta Subkomisii pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska

Otvorený list občianskeho združenia Lekár pre pacienta Subkomisii pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.
Otvorený list Subkomisii pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
08.12.2020 Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19[1]
18.12.2020 O. z. Lekárnici za život: Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19[2]
05.01.2021 Vyjadrenie subkomisie KBS pre bioetiku k stanovisku o.z. Lekárnici za život[3]
Na základe vyššie uvedených mediálnych informácií, občianske združenie Lekár pre pacienta, reaguje na zverejnené vyjadrenie Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len “Subkomisia”) k stanovisku o.z. Lekárnici za život z 05.01.2021 nasledovne:

1. Subkomisia má právo na základe pápežských encyklík záväzne sa vyjadrovať iba k teologickým a morálnym otázkam, nie k odborným neteologickým veciam.

2. Ako môže Subkomisia doporučovať veriacim očkovanie, keď sama firma, ktorá vyrába očkovacie látky, odmieta za použitie týchto látok niesť právnu zodpovednosť, vrátane odškodného. Odškodnenie za nežiadúce účinky prebral na seba štát. Otázka, kto zodpovedá a odškodní trvalé následky poškodenia zdravia po očkovaní, nebola doteraz zodpovedaná. Toto je veľmi podstatná námietka, pretože už sú v médiách popisované prípady úmrtia po podaní vakcín proti COVID-19.

3. V príbalových letákoch je uvádzané, že tieto očkovacie látky môžu len ochraňovať pred vznikom ochorenia COVID-19. Výrobca vakcíny nikde netvrdí, že očkovacia látka poskytuje spoľahlivú ochranu pred COVID-19 ochorením. Odkiaľ berie Subkomisia takúto istotu, keď ani sám výrobca nevie garantovať, že vakcína bude prínosom pre ľudské zdravie?

4. V žiadnej spoľahlivej štúdii alebo karentovanej odbornej publikácii neboli zverejnené dlhodobé účinky vakcinácie na ľudské zdravie. Vakcíny sú len podmienečne pripustené na urgentné použitie. Záverečná správa má byť firmami predložená do roku 2023. Na základe akých odborných podkladov Subkomisia tvrdí, že pri tomto očkovaní budú prevažovať pozitívne účinky na ľudské zdravie nad negatívnymi?

5. Subkomisia nesmie zneužívať Magistérium Cirkvi na posudzovanie odborných vedeckých neteologických záležitostí. Magistérium Cirkvi sa nevenuje odbornej vedeckej práci v medicíne. Magistérium Cirkvi je možné používať len v teologických a morálnych otázkach. K teologickým otázkam zase nie sú oprávnení vyjadrovať sa odborníci z medicíny.

6. Podľa nášho názoru Subkomisia sa nemôže záväzne vyjadrovať ani proti očkovaniu, a ani za očkovanie.

7. Stanovisko pápeža Františka k očkovaniu proti COVID-19 bolo publikované ako vyjadrenie súkromnej osoby, nie ako oficiálne stanovisko pápežského úradu.

8. K tejto otázke nemáme žiadne súkromné ani oficiálne vyjadrenie pápeža Benedikta XVI.

9. Veriaci jednoznačne podporujú svojich biskupov a chcú, aby boli kostoly a svätostánky, čo najskôr otvorené pre slúženie bohoslužieb. Do obchodov a do práce sa môže chodiť. Slušní a pokojní veriaci, ktorí sa správajú zodpovedne, sa nemôžu zúčastniť svätej omše. Pritom neexistuje ani jeden hodnoverný potvrdený prípad prenosu COVID-19 ochorenia medzi veriacimi v kostole. Ešte nikdy v dejinách Cirkvi sa neudialo, aby sa spoločenstvo veriacich nemohlo spolu (aspoň v malej skupine) modliť v Božom chráme. Výnimkou boli koncentračné tábory a totalitárne komunistické režimy, čo sa vždy pokladalo za akty prenasledovania veriacich. Pritom ako Subkomisia viete, že narušenie týchto atribútov vedie k zhoršeniu psychického stavu obyvateľstva. V dlhodobom horizonte to vedie k rozvratu Cirkvi. Ani najdokonalejšie virtuálne prenosy liturgie nemôžu nahradiť osobné stretnutia veriacich.

10. Pochybnosti veriacich odborníkov, aj bežných ľudí na celom svete, sú v prípade testovania a očkovania proti COVID-19 plne opodstatnené. Mnoho otázok, hlavne k očkovaniu, doteraz nebolo verejnosti zodpovedaných. Nahrádzať odpoveď na tieto opodstatnené odborné otázky odvolávaním sa na Magistérium Cirkvi je „neprípustné“. Veriaci majú plné právo na to, aby im bolo odborníkmi na tieto otázky odpovedané. Pokiaľ tomu tak nie je, môže si každá veriaca osoba v plnom rozsahu voči tomuto testovaniu a očkovaniu uplatňovať výhradu(slobodu) vo svedomí, podľa najdôležitejšieho slovenského vnútroštátneho právneho predpisu zakotvujúcom základné ľudské práva, ktorým je Ústava Slovenskej republiky[1]. Podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery.

11. Vždy je na slobodnom rozhodnutí každej ľudskej bytosti, ako sa rozhodne. Nikto nesmie ľudskej bytosti brániť v slobodnom rozhodovaní.
12. Dúfame, že naše stanovisko je jasne formulované a týka sa predovšetkým obhajoby slobodného rozhodovania sa vo veci testovania a očkovania. Zároveň chceme prehlásiť ako občianske združenie „Lekár pre pacienta“, že sme za ochranu ľudského života od chvíle počatia až do prirodzenej smrti rovnako ako sa k tomu hlási občianske združenie „Lekárnici za život“. Ctená Subkomisia musí veľmi starostlivo zvažovať, koho zaradí medzi tých, ktorí ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.

13. To, čo reálne ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva, je absolútne katastrofálny manažment odberových miest na COVID-19 zo strany prevádzkovateľov. Na týchto miestach dochádza vinou nedodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu k nekontrolovanému prenosu infekcie.

S ľútosťou musíme konštatovať, že doteraz nie je dostupná spoľahlivá, účinná a morálne prijateľná očkovacia látka, ktorá by bez poškodenia zdravia poskytovala účinnú ochranu pred ochorením a bránila prenosu infekcie. Modlíme sa za to, aby sme na základe poznania pravdy, dokázali vyriešiť terajšie morálne, zdravotné a spoločenské výzvy.

Tento otvorený list nie je konečným posledným slovom. Je len súčasťou širokej celospoločenskej diskusie na aktuálne pálčivé otázky.

V Bratislave, dňa 14.1.2021.
MUDr. Miroslav Šnapko, predseda o.z. Lekár pre pacienta MUDr. Igor Hurta, v.r. Ing. Miroslav Sagan v.r.

[1] kbs.sk/…ska-k-ockovaniu-proti-covid-19
[2] lzz.sk/…vania-proti-ochoreniu-covid-19
[3] tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20210105021
[1]zakonypreludi.sk/zz/1992-460

alianciazanedelu.sk/archiv/8021
ľubica
10. Pochybnosti veriacich odborníkov, aj bežných ľudí na celom svete, sú v prípade testovania a očkovania proti COVID-19 plne opodstatnené. Mnoho otázok, hlavne k očkovaniu, doteraz nebolo verejnosti zodpovedaných. Nahrádzať odpoveď na tieto opodstatnené odborné otázky odvolávaním sa na Magistérium Cirkvi je „neprípustné“. Veriaci majú plné právo na to, aby im bolo odborníkmi na tieto otázky …More
10. Pochybnosti veriacich odborníkov, aj bežných ľudí na celom svete, sú v prípade testovania a očkovania proti COVID-19 plne opodstatnené. Mnoho otázok, hlavne k očkovaniu, doteraz nebolo verejnosti zodpovedaných. Nahrádzať odpoveď na tieto opodstatnené odborné otázky odvolávaním sa na Magistérium Cirkvi je „neprípustné“. Veriaci majú plné právo na to, aby im bolo odborníkmi na tieto otázky odpovedané. Pokiaľ tomu tak nie je, môže si každá veriaca osoba v plnom rozsahu voči tomuto testovaniu a očkovaniu uplatňovať výhradu(slobodu) vo svedomí, podľa najdôležitejšieho slovenského vnútroštátneho právneho predpisu zakotvujúcom základné ľudské práva, ktorým je Ústava Slovenskej republiky[1]. Podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery.
Dori-2000 shares this
10
Otvorený list pre KBS
Agent0
Souhlasím! A PRIPAJAM SA !!!
Agent0
Kde to mozem podpisat?