Clicks1.2K
csk.news
2

Vatikán, lekcie potápania pre Pachamamu bola „krádež“

Potopenie niektorých Pachamamských modiel v Tibere bolo „krádežou“, nariekal Paolo Ruffini, Vatikánsky prefekt Dikastérie pre komunikáciu na tlačovej konferencií synody z 21. októbra (video nižšie).

Odstránenie modiel zo Santa Marie v Traspontine nazval „činom brutality, gestom, podľa môjho názoru, proti osobitnému dialógu, ktorý by mal vždy zahŕňať všetkých.“

„Dialóg“ je Františkove kódové slovo, ktoré označuje rozhovory medzi podobne zmýšľajúcimi anti-katolíkmi.

Ruffini opäť tvrdil, že modly predstavujú „život, plodnosť, matku zem.“ V Cirkvi predstavuje "život" Ježiš Kristus, „plodnosť“ Duch Svätý, zatiaľ čo „matka zem“ je proti-kresťanský koncept.

Otec Giacomo Costa S.J., Tajomník informačnej komisie synody, trval na tom, že modly Pachamama „by sa nemali príliš zdôrazňovať“. Nazval ich „bezvýznamné“, ale nevysvetlil, prečo sú na synode všadeprítomné.

#newsYwcnviaegb

Dnešní jezuitští vůdci, včetně nejvyššího Bergoglia (Františka) jsou modloslužebníky na rozdíl od svatých jezuitů před staletími, kteří přinášeli domorodcům Krista a káceli jejich pohanské modly. Proč není maminka Ježíšova modlou, ale bohyně z Amazonie modlami jsou
warez and 3 more users like this.
warez likes this.
Joske likes this.
ľubica likes this.
Segal likes this.