Clicks17
vi.news

Viganò: Kẻ thù, một cách hệ thống, đã chiếm giữ các vị trí quan trọng trong Giáo hội

Không giống như các hội đồng trước đây, Vatican II tự gọi mình là "Mục vụ" và tuyên bố rằng họ không muốn xác định bất kỳ học thuyết nào, Tổng Giám mục Viganò nói với CatholicCulture.org (ngày 26 tháng 6).

Viganò nói thêm rằng nó đã tạo ra một bước ngoặt lớn "giữa trước và sau", "giữa những chính thống rõ ràng và nói không", và "giữa sự vô cảm và việc ngồi và nháy mắt với thế giới."

Vatican II cũng truyền đạt một "thẩm quyền giáo lý bỉa định" và một "giáo quyền ngầm không thể bị đi ngược", mặc dù điều này đã "bị hiển nhiên loại trừ" trong các phiên họp của Hội đồng.

Viganò nói rằng các Lãnh đạo của Hội đồng đã bị "lừa dối" bởi vì không ai trong số họ có thể tưởng tượng rằng có những thế lực mạnh mẽ, thù địch và có tổ chức trong Giáo hội đã thay thế các lược đồ chuẩn bị của Hội đồng bằng một "bó lỗi được ngụy trang khéo léo sau những phát ngôn mập mờ có chủ ý."

"Một phần là tâm trí độc hại có hệ thống của một số Lãnh đạo trong Hội đồng, và một phần là sự lạc quan ngây thơ hoặc bất cẩn của những Lãnh đạo Hội đồng có thiện chí khác."

Đối với Viganò, "tinh thần của Hội đồng" là chính Hội đồng bởi vì "những lỗi lầm của thời kỳ hậu công đồng được đưa vào trong Đạo luật của Công đồng.

Theo đó, Viganò đã đúng khi nói rằng Nghi thức mới (1970) là Thánh lễ của Hội đồng (1962-65).

Ông tin rằng "giải pháp" - một chẩn đoán thì đúng hơn - nằm ở việc "nhận ra sự xâm nhập của kẻ thù vào trung tâm của Giáo hội, sự chiếm đóng có hệ thống của các vị trí chủ chốt trong Giáo triều Rôma, các chủng viện và các trường giáo hội, âm mưu của một nhóm phiến quân - bao gồm, ở tiền tuyến, Cộng đồng Jesu lạc lối"

Viganò cũng nhận ra "sự thiếu sót trong phản ứng của những người tốt, sự ngây thơ của nhiều người, sự sợ hãi của người khác và lợi ích của những người đã được hưởng lợi nhờ âm mưu đó."

Ông hy vọng một giáo hoàng tương lai sẽ "nối lại chuỗi truyền thống từ nơi nó bị cắt đứt" - một người tự hỏi làm thế nào một giáo hoàng như vậy có thể xuất hiện từ trường Hồng y hiện tại.

#newsDhotzjfvoz