Naucz mnie pokory
184
Trevignano Romano 9 lutego 2021
Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie. Moje dzieci, wy, którzy przyjmują mnie w swoich sercach, mówię: Jezus jest bliżej, niż sobie wyobrażacie, moje maleństwa, wszystko jest dla was gotowe i nigdy się nie bójcie, kiedy jesteście w Chrystusie. Dzieci, módlcie się o nadchodzące czasy, ponieważ będzie to ciąg dramatycznych wydarzeń i wspaniałych …
More
Trevignano Romano 9 lutego 2021

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie. Moje dzieci, wy, którzy przyjmują mnie w swoich sercach, mówię: Jezus jest bliżej, niż sobie wyobrażacie, moje maleństwa, wszystko jest dla was gotowe i nigdy się nie bójcie, kiedy jesteście w Chrystusie. Dzieci, módlcie się o nadchodzące czasy, ponieważ będzie to ciąg dramatycznych wydarzeń i wspaniałych znaków i trudno będzie wątpić w ich pochodzenie, z wyjątkiem tych, którzy już są po stronie szatana i tych, którzy mają zamknięte serce. Moje dzieci, wołam za Rzymem, który odwrócił się od Boga, myśląc bardziej o mocy. O! Rzym wkrótce pożre proch swojej ruiny. Moje dzieci, módlcie się za południowe Włochy. Dzieci, módlcie się za Amerykę, ponieważ przestrzega złych planów. Dzieci, przypominam wam, że modlitwy złagodziły wiele wydarzeń, proszę, kontynuujcie w modlitwie, wspinacie się na Golgotę i niesiecie krzyże, pościcie i składacie ofiary. Teraz zostawiam was z moim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

LA MADONNA DI TREVIGNANO ROMANO MARIA MADRE DI CRISTO CORREDENTRICE PER LA SALVEZZA …

Trevignano Romano 3 febbraio 2021 Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro…