ľubica
3656.3K

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť

Tie myšlienky, ktoré sa slobodomurárom na lóžových stretnutiach vsugerovali ako isté a overené ideály, títo vedome i nevedome šíria do spoločnosti. Pomocou nich sa snažia vylepšiť alebo zničiť daný …More
Tie myšlienky, ktoré sa slobodomurárom na lóžových stretnutiach vsugerovali ako isté a overené ideály, títo vedome i nevedome šíria do spoločnosti. Pomocou nich sa snažia vylepšiť alebo zničiť daný náboženský a politický poriadok. Ako vzor im slúži slobodomurársky sektársky systém morálky a verejnej správy.
1. Slobodomurárstvo sa snaží vytvoriť verejnú mienku v duchu laickosti a liberalizmu, namierenej proti kresťanstvu, demoralizovať spoločnosť, presadiť „filozofiu“ pôžitkárstva, kult peňazí, tela, pohodlia, „slobodu“ sexu, rozvody, potraty, eutanáziu, umelé oplodnenie, genetické inžinierstvo a klonovanie, rozpad a zánik rodiny.
2. Jeho ideály sú priamymi protikladmi ideálom kresťanstva
3. slobodomurárstvo presadzuje tzv. kultúru smrti, kým kresťanstvo presadzuje kultúru života.
Kultúru smrti podporuje aj svojou teóriou o hroziacom preľudnení Zeme, maltuzianizmom. Preto vraj je žiadúce aj nemorálnymi prostriedkami zastaviť rast počtu obyvateľov Zeme, prípadne ho aj znížiť. Maltuzianizmus …More
ľubica
V spoločenskom systéme, organizovanom podľa slobodomurárskych ideálov, aj keď sú masy ľudí nominálne slobodné a teoreticky zdrojom všetkej moci v štáte, sa čoskoro stanú degradovanými a zotročenými, demoralizovanými pôžitkárstvom, izolovanými, neorganizovanými, neraz zbavenými trvalého vlastníctva, bez skutočného vzdelania, ktoré budú klásť iba malý alebo žiaden odpor voči tyranii byrokratov …More
V spoločenskom systéme, organizovanom podľa slobodomurárskych ideálov, aj keď sú masy ľudí nominálne slobodné a teoreticky zdrojom všetkej moci v štáte, sa čoskoro stanú degradovanými a zotročenými, demoralizovanými pôžitkárstvom, izolovanými, neorganizovanými, neraz zbavenými trvalého vlastníctva, bez skutočného vzdelania, ktoré budú klásť iba malý alebo žiaden odpor voči tyranii byrokratov alebo finančných zoskupení, ovládajúcich médiá a hospodársky život krajiny.
Cirkev v tieni lóží
18 more comments from ľubica
ľubica
dobrá kniha Cudzí agent, vdaka MilanJan 🤗 👍
Sofistikovaná "práca " kniežaťa tohoto sveta - čo sa udialo za oponou , utajene pred ľuďmi , resp. nič nie je tak skryté , aby sa .....
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě …More
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě, že takový muž, o jakých jsi zde mluvil, se tu a tam občas vyskytne.” Falk: „Nejen tu a tam, nejen tu a tam...” Ernst: „Ovšem, v jistých dobách a zemích třeba i několik najednou.” Falk: „Nuže, co kdyby takoví muži byli všude a ve všech dobách?” Ernst: „Kéž by Bůh dal!” Falk: „A což kdyby navíc takoví muži nežili jen v nějakém planém rozptýlení, ale byli by členy jakési neviditelné církve?” Ernst: „Krásný sen!” Falk: „Abych to zkrátil – což kdyby takovými muži byli zednáři?” Ernst: „Co to říkáš?” Falk: „Opakuji – což kdyby to byli zednáři, kteří se spolčili za tím cílem, aby rozdělením, jímž jsou dosud lidé navzájem odcizováni, je co nejúžeji spojili?” Ernst: „Tak opravdu zednáři?” – – – Již u Lessinga – a nejen v tomto jeho známém podobenství – se tedy nachází tvrzení, že existuje jen jedno jediné náboženství. Že ho Lessing označuje na „nábo- ženství Kristovo”, je obyčejným zednářským maskováním čirého humanismu.....
ZDROJ:Diktatura humanity 1
ľubica
Africký kardinál odmíl církevní pohřeb zednářskému velmistrovi
Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže.More
Africký kardinál odmíl církevní pohřeb zednářskému velmistrovi

Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže.
ľubica
zakladateľ Jehovových svedkov - Russell bol slobodomurár čo dokazuje aj jeho hrobka v tvare pyramídy zo symbolom slobodomurárov - video: www.youtube.com/watch ,ulica vedľa cintorína sa volá Masonic way (Zednářská cesta) .., ten isty znak sa dlho pouzival na uvodnej stránke Straznej veze /koruna s krížom/ symboly slobodomurárov: www.yorkrite.org
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol …More
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol biskupom v FSSPX vydal rozhovor o holokauste. Sám diabol ktorý sa tešil ako dobre hrá túto hru bol zaskočený, lebo židia sa okamžite vzbúrili a Benedikta XVI. začali bombardovať, s kým sa to chce spájať. Takto biskup Williamon zabránil pohrome, aby sa celá Cirkev klaňala židovskému národu vrátane tradičného bratstva.
viac...
Holokaust, alebo klaňanie sa šelme molochovi...
ľubica
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. …More
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. Preto ak si niekto myslí, že príchod moslimov do Európy je náhodnou záležitosťou, nech sa veľmi rýchlo zorientuje. Ako vyhlásili židovskí rabíni, moslimovia v Európe je to najlepšie, čo sa v histórii ľudstva mohlo odohrať.

Dnes sú židia nepopierateľne za moslimskou inváziou kedysi katolíckych národov Európy, aby zrušili posledné zvyšky Viery a tak zabránili národom odporovať ich novému svetovému poriadku.

Biskup Wiliamson - Pôvod Islamu
ľubica
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem …More
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. … Církev upadne do temnoty, svět do chaosu.“

Temno však potrvá jen krátký čas. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec bude triumfovat moje neposkvrněné srdce.“ Temnotě je poskytnuta pouze omezená lhůta. Pokud však trvá, je třeba nechat svítit pravému světlu.

www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com