Unam Sanctam SK
Kto nevyznáva, že František je heretikom, sám je heretikom. Burke tiež naznačil, že pápež môže viesť schizmu. Keďže kde je Peter, tam je Cirkev, a keďže Burke hovorí, že kde je Peter, tam je schizma (teda sekta), Burke je heretik.
Schizma je odmietnutie podriadenia sa rímskemu veľkňazovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi Cirkvi jemu podriadenými.“ (Codex Iuris Canonici, 1917, Kánon 1325.…More
Kto nevyznáva, že František je heretikom, sám je heretikom. Burke tiež naznačil, že pápež môže viesť schizmu. Keďže kde je Peter, tam je Cirkev, a keďže Burke hovorí, že kde je Peter, tam je schizma (teda sekta), Burke je heretik.
Schizma je odmietnutie podriadenia sa rímskemu veľkňazovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi Cirkvi jemu podriadenými.“ (Codex Iuris Canonici, 1917, Kánon 1325.2)
Burke sa vyjadril, že ak by sa stal pápež heretikom, automaticky by stratil úrad (čož je pravda). Potom sa vyjadril, že by mohol viesť schizmu.
Kto vedie schizmu je schizmatikom. Teda František by podľa Burkeho mohol byť tým, čo odmieta podriadiť sa sebe samému alebo spoločenstvu jemu podriadenému. Burke je idiot. Bodka. Je to zvrátený kacír (Tít 3:10).
Unam Sanctam SK
Antikrist je duch, ktorý zapiera Krista a rozpúšťa ho do všetkých ľudí: človek na mieste Boha. Ten duch je sám kacírom (ak viete, čo je heretik/kacír, tak to pochopíte). A tým hlavým Antikristom, tou hlavnou manifestáciou antikrista vo Vatikáne, bol Ján Pavol II., hoci všetci antipápeži svojím vlastným spôsobom predstavovali antikrista vo Vatikáne, predovšetkým od Pavla VI. ďalej. Ale Ján Pavol …More
Antikrist je duch, ktorý zapiera Krista a rozpúšťa ho do všetkých ľudí: človek na mieste Boha. Ten duch je sám kacírom (ak viete, čo je heretik/kacír, tak to pochopíte). A tým hlavým Antikristom, tou hlavnou manifestáciou antikrista vo Vatikáne, bol Ján Pavol II., hoci všetci antipápeži svojím vlastným spôsobom predstavovali antikrista vo Vatikáne, predovšetkým od Pavla VI. ďalej. Ale Ján Pavol II. hlásal najopovážlivejším a najrúhavejším spôsobom doktrínu Antikrista: že človek je Boh.
Unam Sanctam SK
Prečítajte si popis môjho profilu. Do úvahy tiež zoberte to, čo si o Antikristovi myslel sv. Bernand a tiež aj Joachim. „...sv. Bernard hovorí v pasáži o antipápežovi [ako o šelme Apokalypsy].“
Učeník Pánov
Kardinál Raymond Burke určite nie je žiaden odpadlík. Mňa skôr priťahuje chudoba františkánov, či hlboká duchovná skúsenosť kartuziánov ako oblasť kanonického práva, v ktorom je kardinál mimoriadnym znalcom. Ale je to zároveň mimoriadne múdry ale i pokorný muž a som šťastný, že bol uzdravený.
A tá jedovatá poznámka o škodoradosti pápeža Františka je iba obyčajným a ničím nepodloženým výmyslom
Unam Sanctam SK
Burke je nehorázny odpadlík, ktorý sa vyjadril, že František ani len nemá blízko ku kacírstvu a tiež povedal, že ak by pápež formálne vyznával herézu, tak by automaticky prestal byť pápežom na základe tohto samotného faktu. Takže podľa Burkeho František môže oficiálne a úradne učiť herézy vo svojich encyklikách, držať sa formálne heretického učenia 2VK, heretického katechizmu JPII, verejne a …More
Burke je nehorázny odpadlík, ktorý sa vyjadril, že František ani len nemá blízko ku kacírstvu a tiež povedal, že ak by pápež formálne vyznával herézu, tak by automaticky prestal byť pápežom na základe tohto samotného faktu. Takže podľa Burkeho František môže oficiálne a úradne učiť herézy vo svojich encyklikách, držať sa formálne heretického učenia 2VK, heretického katechizmu JPII, verejne a otvorene hlásať, že prozelytizmus je jedom a že je nezákonný, verejne kázať, že nemáme nekatolíkov obrátiť na katolícku vieru a spáchať nehorázne skutky odpadlíctva v mešitách a synagógach (podobne ako jeho kacírski predchodcovia) a toto podľa neho nepredstavuje kacírstvo. A nie veľmi podstatné, aký heretický postoj Burke zaujme alebo či ho zmení; ak nezaujme katolícky postoj, ktorý je vysvetlený v článkoch, na ktoré odkazujem, NIE JE katolíkom, ale heretikom, ktorý nemá žiadnu autoritu, rovnako ako František.
apredsasatoci
Evidentne budete v nebi sám! 🤔
Unam Sanctam SK
Heretici, klamári a neveriaci, ktorí odmietajú najlepší apologetický materiál v dejinách Cirkvi, pričom sa ešte aj vydávajú za klerikov Katolíckej Cirkvi, v nebi rozhodne nebudú.
apredsasatoci
Lenže podľa vás je každý bludar, heretik!
Martin Kmošek
Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých
směrů.
Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který
nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého
Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.
Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je …More
Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých
směrů.
Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který
nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého
Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.
Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na
zemi. Žel, mnoho duší bude následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce.
Text z Knihy Pravdy.
apredsasatoci
Unam Sanctam SK Pravdu treba pomenovať pravým menom!
Ale vy a ten sedavacante, vás sa človek niečo opýtať z nevedomosti a hneď začnete ako posadnutí blázni vykrikovať - heretik, bludar....
Pýtam sa, ste vôbec normálni?!