Śpijcie goje - śpijcie ! obudzicie się na tamtym świecie !