tr.news
15

Piskopos Schneider Kardinal Müller'i Düzeltmek Zorunda Kaldı

Tanrı'nın dini çeşitlilik istediği, Abu Dabi belgesindeki "en hatalı ve tehlikeli ifadedir".

Piskopos Athanasius Schneider bu açıklamayı "Katolikler ve Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir Tanrı inancı ya da ortak bir Tanrı'ya tapınma şekli yoktur" konulu makalesinde dile getirdi (LifeSiteNews.com, 8 Haziran).

Bu sözler, Kardinal Müller'in belgeyi "bağlayıcı" ve "göreli olmama" şeklinde nitelendirmesine bir yanıt gibi görünüyor.

Schneider, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında "ortak bir Tanrı inancı" (Abu Dhabi belgesi) olmadığını, çünkü Müslümanların Tanrı'yla ilgili farklı bir anlayışa sahip oldukları ve Üçlü Birliği kabul etmediklerini hatırlatıyor. Bu nedenle, doğal bir ibadet eylemiyle [sözde] "Tanrı"ya tapmaları çok doğal.

Müslümanlar, Tanrı'yı uzak ve kişisel ilişkiden yoksun bir şekilde "kusurlu" olarak görmekteler. Mesih anlayışları Hristiyan inancıyla çelişmektedir, çünkü Kuran "Tanrı'nın oğlu olamaz" iddiasında bulunur.

Piskopos Schneider, ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir bölgede doğdu ve şu anda büyük çoğunluğu Müslüman olan Kazakistan'da yaşıyor.

#newsSmqrixiqwg