Clicks1.1K

"Nech je prekliaty!“ (Gal 1:8) Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi a aktivisti, ktorí trvalo napádajú učenie Katolíckej Cirkvi

Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi a aktivisti, ktorí trvalo napádajú učenie Katolíckej Cirkvi

Svátý apoštol Pavol v liste Galaťanom hovorí: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ (Gal 1:8)
Provokatívny film, ktorý má za úlohu napadnúť učenie katolíckej Cirkvi pod názvom LGBTQ+ Catholics, ktorý príde do kín tento rok, našiel aktérov aj v radoch katolíckych kňazoch.

V škandalóznom filme vystupuje James Martin, známy jezuita homosexuálny aktivista, ktorý sa „preslávil“ tým, že Ducha Svätého nazýva ženským rodom (Ona) čim z Panny Márie, ktorá je nevestou Ducha Svätého, robí logicky lesbu.
Film “Wanderfuly made” má za cieľ prezentovať Ježiša ako „homosexuála“ a kladie si za cieľ priblížiť sa homosexuálnym katolíkom. Okrem James Martina vo filme vystupuje ak kňaz otvorene hlásiaci sa k homosexuálnej orientácii Bryan Massingale.

Autormi filmu sú „dvaja homosexuálni manželia,“ z ktorých jeden o sebe hovorí, že je katolíkom. „Dostal som nápad, že prídeme s novým zobrazením Krista, bude to niekto, kto je otvoreným podporovateľom homosexuálov a LGBTQ+ komunity,“ uviedol jeden z tvorcov pre médiá.

Vzbúrenci proti Bohu pozatvárali kostoly a izolovali zvlášť brutálnym spôsobom veriacich od svojich kňazov a od sviatostí a hovorca KBS sa tvári, že to nevidí

Wanderfuly made je film, ktorý dáva komunikačnú platformu pre vystúpenie mnohým aktivistom, ktorí trvalo napádajú učenie katolíckej cirkvi v otázke manželstva. Tvorca filmu je nadšený, že vo filme vystupuje aj sestra Jeannine Gramick, ktorá „je úžasnou advokátkou tejto komunity“ a zdôrazňuje, že to robí napriek tomu, že „Vatikán jej to v roku 1991 zakázal.“ Autorom filmu sa páči, že sestra tieto výzvy ignoruje, pretože cíti, že „Boh ju volá“ aby v tom pokračovala.
Jezuita Martin vo filme vyslovuje okrem iného predpoklad, že keby dnes prišiel Kristus na zem, medzi prvými za kým by išiel by boli homosexuáli.

Kňaz Massingale vo filme vystupuje s tvrdením, že “sníva o Cirkvi, kde dvaja muži a dve ženy budú môcť manifestovať svoju lásku a od Cirkvi príjmu sviatosť manželstva.“ Katechizmus katolíckej Cirkvi homosexualitu považuje v záväznom učení za zlo a nikde Cirkev nehlása, že homosexuálne osoby sa takými rodia, ale stávajú sa nimi vplyvom sociálnych javov a iných okolností, ktoré nemusia byť zrejmé. V prvej knihe Biblie Genesis sa píše, že Boh stvoril muža a ženu.

James Martin po uverejnení filmu Francesco na Twitteri uviedol, že verejná podpora civilným zväzkom osôb rovnakého pohlavia je “veľkým krokom vpred v oblasti podpory Cirkvi LGBTQ komunite.”

Michal Pátrovič

alianciazanedelu.sk/archiv/8303
Agent0
Na toto se nedá nic jiného říct, jen nechat promluvit Boží slovo:

21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23. zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24. …More
Na toto se nedá nic jiného říct, jen nechat promluvit Boží slovo:

21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23. zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
25. vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.
26. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27. a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 2
29. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
30. pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31. nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. (Řím 1: 21-32)
forthetruth333
Keď niečo smrdí netreba to čuchať 😊však najsilnejšia zbraň proti diablovy je IGNOROVAŤ ho Boh odmení učinkujúcích
Reprák
Nesuhlas z tvojim tvrdením.Neplatí to vo všetkom.Poznáš slovenske príslovie,"podaj diablovi prst a zoberie ti celú ruku."
forthetruth333
nemusíš suhlasiť tak ako ja nemusim suhlasiť s tebou
zaba
Reprák má také nakonec pravdu. Je třeba se osobně nepřipálit ani trochu, aby zde zůstali alespoň oázy čistoty, ze kterých nakonec bude moci začít obnova.
forthetruth333
mojím príspevkom som chcel povedať že diabla si netreba všímať myslím že je to v poriadku
Reprák
Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za …More
Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za čím je mnohokrát pôsobenie zlého) a su pasivny.Ved ten film a mnohe ine ,ktore teraz ako by sa sypali z vreca je totál lož,prekrútená pravda,zosmiešnovanie Boha,Ježiša,cirkvi,...A my mlčíme?!
forthetruth333
plne ťa chápem modlidbou ich zničime nie hnevom