06:33
Evanjelizacia
2.2K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - Neviniatka mučeníci - Herodesove vraždy. tkkbs.sk | evanjelizacia@evanjelizacia.eu | Sú ľudia, ktorí sa do histórie zapísali negatívnym spôsobom. Medzi nich, na …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - Neviniatka mučeníci - Herodesove vraždy.

tkkbs.sk | evanjelizacia@evanjelizacia.eu | Sú ľudia, ktorí sa do histórie zapísali negatívnym spôsobom. Medzi nich, na ktorého sa pozerá i po dvoch tisícročiach s opovrhnutím a ktorý dal povraždiť chlapcov do dvoch rokov v Betleheme i v jeho okolí a ktorých sviatok dnes slávime, patrí i kráľ Herodes.
Mudrci dostali od Boha cez anjela oznam, aby sa vrátili domov inou cestou a nie tou, ktorou prišli. Po odchode mudrcov anjel Pána sa vo sne zjavil Jozefovi a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2,13)