3
4
1
2
johnfrax
53K
NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA. Sexuálne ukojenie-zmyselnosť - manželské spojenie-prostitúcia-neresť-rozkoš-smilstvo.Evanjelium ako mi bolo odhalené.More
NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA.

Sexuálne ukojenie-zmyselnosť - manželské spojenie-prostitúcia-neresť-rozkoš-smilstvo.Evanjelium ako mi bolo odhalené.
johnfrax
Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a tvojich drahých mocne žehná Pán :-) .Požehnaný čas,všetko dobré a pokoj ti želám
romanumcatholicum
Výborne jasom0, len to ešte treba dokončiť. Toto je zatiaľ protestantizmus. Katolícke učenie hovorí o milosrdenstve zo strany Boha ohľadom spasenia, ktorého súčasťou je aj sila z Neba - milosť posväcujúca a milosť pomáhajúca, ktoré pomáhajú prekonávať hriech. Ak by sme zostali iba pri tvojom polovičatom komentári milosrdenstva, znamenalo by to vyhlásiť herézu ako ju vyhlásil Luther. Hreš …More
Výborne jasom0, len to ešte treba dokončiť. Toto je zatiaľ protestantizmus. Katolícke učenie hovorí o milosrdenstve zo strany Boha ohľadom spasenia, ktorého súčasťou je aj sila z Neba - milosť posväcujúca a milosť pomáhajúca, ktoré pomáhajú prekonávať hriech. Ak by sme zostali iba pri tvojom polovičatom komentári milosrdenstva, znamenalo by to vyhlásiť herézu ako ju vyhlásil Luther. Hreš koľko chceš - toľko isto však aj ver! Ale viera Krista, Apoštolov a Cirkvi Svätej hovorí, že milosrdenstvo Boha je v tom, aby sme si od Neho pýtali pomoc na prekonanie hriechu. Kristus nezomrel za nás, aby sme my nič nemali konať ako učia protestanti. Kristus zomrel za nás, aby sme vierou v Neho boli spasení. Táto spásna viera má skutky ako píše Jakub. Z tejto viery dostávame dobré dary z neba. Lebo Písmo hovorí, že bez posvätenia - NIKTO neuvidí Pána. Teda z viery je posvätenie. Svätý Liguori hovorí, že máš odovzdať celý svoj život Bohu a Boh bude konať cez teba - veľmi ťažkými a kľukatými cestami, ale Boh bude tvojim svetlom. Keď Boh bude konať cez teba, nebudeš smilniť, lebo smilstvo pochádza od neviery! Každý hriech pochádza z nevery a neviery voči Bohu. Človek ktorý hreší a nenapráva sa, žije si neustále v hriechoch - ešte nie je veriaci pevný vo viere, ešte je buď na začiatku cesty a musí zmeniť tento stav - alebo tento stav zmeniť nechce, pretože oponuje Bohu a nemá tým pádom vieru. Bola dolu spomenutá masturbácia, ako ohavný hriech pred Bohom, ktorý teraz krátko zapasujem do tejto úvahy. Človek protestant, ktorý verí falošne sa nazdáva, že mu Boh odpustí tento ohavný hriech preto, lebo tvrdil že verí v Pána Ježiša Krista. Ak by veril v Pána skutočne, tento hriech by nepáchal, alebo ako nový kresťan by proti nemu bojoval aby sa ho zbavil tým, že by si prosil milosti z neba a Boh by mu ich dal. Pavol hovorí v liste Rimanom, že Boh VYDAL v nečistotu tých, ktorí odporujú Bohu a Ho nemilujú. Teda ak páchaš hriech masturbácie a utešuješ sa tým, že Boh ti beztrestne odpustí čisto zo svojho milosrdenstva, smrť ťa zaskočí v takejto falošnej úvahe. Ak ale bojuješ proti masturbácii a nemôžeš vyhrať, je to znak neviery Bohu, ktorý ti môže dať milosti z neba, zvlášť milosť pomáhajúcu, ale ty o tieto dary neprosíš, lebo im neveríš - samozrejme toto platí ak si v milosti posväcujúcej (po spovedi). Ak uveríš Bohu, že tento hriech s Ním dokážeš poraziť, nebo sa bude radovať a Boh ti dá skutočne veľkú silu. Ale ak zase opustíš Boha a nebudeš mu dôverovať - VYDÁ ťa v nečistotu a upadneš opäť do tohto hriechu.
jasom0
„Pane Ježišu, pýtam sa slovami z evanjelia : „Kto potom môže byť spasený?“
Ty vieš aký je človek slabý, a diabol striehne na každom kroku. A preto nám neostáva nič, len sa odvolávať na tvoje nekonečné „milosrdenstvo“, pred tvojou spravodlivosťou.More
„Pane Ježišu, pýtam sa slovami z evanjelia : „Kto potom môže byť spasený?“

Ty vieš aký je človek slabý, a diabol striehne na každom kroku. A preto nám neostáva nič, len sa odvolávať na tvoje nekonečné „milosrdenstvo“, pred tvojou spravodlivosťou.
defendfaith
Svätý Pavol hovorí, že každý hriech je mimo tela, ale smilstvo je hriech proti telu, v ktorom prebýva Duch Svätý. K tomu dodáva, že nikto kto pácha sexuálne hriechy, nebude dedič Božieho kráľovstva. Masturbácia, cudzoložstvo, smilstvo, perverznosť, sexuálne úchylky - s Božou pomocou je potrebné silno spolupracovať (milosť pomáhajúca), aby sa človek tohto vzdal, aby bol dedičom nebeskej vlasti …More
Svätý Pavol hovorí, že každý hriech je mimo tela, ale smilstvo je hriech proti telu, v ktorom prebýva Duch Svätý. K tomu dodáva, že nikto kto pácha sexuálne hriechy, nebude dedič Božieho kráľovstva. Masturbácia, cudzoložstvo, smilstvo, perverznosť, sexuálne úchylky - s Božou pomocou je potrebné silno spolupracovať (milosť pomáhajúca), aby sa človek tohto vzdal, aby bol dedičom nebeskej vlasti.
ľubica
ahoj Alex ako sa ti darí? 🤗 Nech ta a tvojich drahých žehná Pán+