Peter(skala)
968

29.10.2022 sv.omša pri príležitosti 100 výročia úmrtia bl.Karola Habsburského

PIEŠŤANY 29. októbra 2022 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch celebroval svätú omšu v Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia úmrtia blahoslaveného Karola Habsburského.

V kúpeľnej kaplnke v Piešťanoch si pripomenuli bl. Karola Habsburského

V piatok 21. októbra trnavský arcibiskup Ján Orosch celebroval v kúpeľnej kaplnke v Piešťanoch svätú omšu na spomienku blahoslaveného Karola Habsburského.
Homíliu predniesol vdp. Stanislav Žlnay, ktorý zdôraznil dôležitosť pokoja a mieru v našich srdciach, aby sme ho vedeli ďalej odovzdávať iným.
„Vojna sa začína v srdciach. Začína sa v nás ľuďoch. Vojna na Ukrajine je výsledkom toho, že v srdci zavládla pýcha.“
Kazateľ vyzval prítomných usilovať sa o spravodlivosť. Na záver sa všetci veriaci spolu s trnavským arcibiskupom pomodlili modlitbu k blahoslavenému Karolovi.

Modlitba k
blahoslavenému
Karolovi: Modlitba k bl. Karolovi – Blahoslavený cisár Karol I. (IV.).

Bože a Otče náš, ty si nám daroval vzor v osobe blahoslaveného cisára Karola. On pokorne prijal svoju službu vo veľmi ťažkých časoch a nasledoval tvojho Syna, pravého Kráľa.

Svoj život viedol v skromnosti, v úprimnej láske k chudobným a v obetavom úsilí o zachovanie mieru. Aj na smrteľnom lôžku dúfal úplne v teba a všetko vložil do tvojich rúk.
Prosíme ťa, všemohúci a milosrdný Otče, na príhovor blahoslaveného cisára Karola obdaruj nás i v ťažkých okamihoch života bezpodmienečnou vierou v teba, aby sme aj my vedeli s odvahou nasledovať príklad tvojho Syna.

Otvor naše srdcia pre chudobných a posilňuj naše úsilie o pokoj v našich rodinách i medzi národmi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.


S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu v Trnave,
dňa 29. septembra 2016, č. 7800/16.