Tota-Jurkiewicz
Nie wypowiadała bym się w imieniu całej Polonii Pani Elkam...