Clicks6

Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си!

Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата? [...] но с насилие и строгост властвувахте над тях.More
Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата?
[...] но с насилие и строгост властвувахте над тях.