Weronika....S
W Biblii mamy opisy upadku sufitów jako karę.
BeatkaS
I w przenośni i naprawdę... gnije....