Radek33
"Grupa Samuela Fabera(słynącego z okrucieństwa żydowskiego UB-ka przesłuchującego i wydajacego wyroki na polskich patriotów), która składała się z Żydów, którzy byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wyszukiwali Żydów o podobnie brzmiących nazwiskach do Żydów zamordowanych przez Niemców w Jedwabnem i których nieruchomości były puste. Ci Żydzi o podobnie brzmiących nazwiskach …More
"Grupa Samuela Fabera(słynącego z okrucieństwa żydowskiego UB-ka przesłuchującego i wydajacego wyroki na polskich patriotów), która składała się z Żydów, którzy byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wyszukiwali Żydów o podobnie brzmiących nazwiskach do Żydów zamordowanych przez Niemców w Jedwabnem i których nieruchomości były puste. Ci Żydzi o podobnie brzmiących nazwiskach byli przedstawiani albo sami się przedstawiali przed sądem cywilnym jako spadkobiercy i krewni ofiar. Dzięki tym działaniom przejmowali nieruchomości po zamordowanych Żydach. W zeznaniach grupy Fabera dotyczących wyłudzania nieruchomości po zamordowanych Żydach w procesach cywilnych zeznawali ci sami świadkowie, którzy później zeznawali w procesie dotyczącym zbrodni w Jedwabnem(tymi zeznaniami w swych publikacjach szkalujących Polskę posługiwał się Gross). Z analizy zeznań wynika bardzo interesująca rzecz.

Kiedy zeznawali w sprawach o wyłudzenie nieruchomości opowiadali wiele ciekawych szczegółów. A później, kiedy przyszła dyrektywa z UB, żeby zbrodnią w Jedwabnem obarczać Polaków, dokładnie ci sami świadkowie mówili, że mordowali Polacy. Na sprawie Jedwabnego wyrosły setki kłamstw. Pokazujemy w naszej książce, że nie są one przypadkowe. One do czegoś zmierzają. Łączą się jak kropelki, które tworzą strumyki, a strumyki tworzą większe źródła, które mają obciążyć Polaków zbrodniami na Żydach."(z wywiadu portalu W polityce z W.Sumlińskim


"Na sprawie Jedwabnego wyrosły setki kłamstw. Pokazujemy w naszej książce, że nie są one przypadkowe"wpolityce.pl/…dwabnego-wyrosly-setki-klamstw
Radek33
"Białystok, dn. 21 X 1948 r. Dodatkowy protokół przesłuchania świadka Rutkowskiej Haliny [...]: Mój kochanek Frydzon Aron, który w dniu 21 IX 1948 r. opuścił Polskę [...] swego czasu bardzo źle mnie traktował, nie szanował, nie chciał mnie nic kupić itd., wtedy ja wymyśliłam taką bajkę, że jakoby ja w czasie niemieckiej okupacji będąc w obozie koncentracyjnym w miejscowości Szlablak – Nord (…More
"Białystok, dn. 21 X 1948 r. Dodatkowy protokół przesłuchania świadka Rutkowskiej Haliny [...]: Mój kochanek Frydzon Aron, który w dniu 21 IX 1948 r. opuścił Polskę [...] swego czasu bardzo źle mnie traktował, nie szanował, nie chciał mnie nic kupić itd., wtedy ja wymyśliłam taką bajkę, że jakoby ja w czasie niemieckiej okupacji będąc w obozie koncentracyjnym w miejscowości Szlablak – Nord (północ) Prusy Wschodnie widziałam, jak komendant tegoż obozu Niemiec miał zakopywać złoto zrabowane Polakom [...]. Twierdziłam, że dobitnie tak było i wiem, że złoto te znajduje się tam do obecnej chwili [...]. Gdy ja tylko powiedziałam o tym Frydzonowi, to [...] zaraz opowiedział innym żydom, a nawet por. Faberowi. Zaraz stosunek jego do mnie uległ zmianie, on sta[ra]ł [się] zupełnie inaczej ze mną obchodzić się. W swych zebraniach oni pomiędzy sobą, jak Frydzon Aron, Knyszyński Feliks, Bartnowski Gabriel i Faber Samuel zaczęli naradzać się, jak te złoto przetransportować go tutaj [...]. Słyszałam ich nieraz rozmowę, jak główną rolę powierzono2 celem wykonania tego zadania por. Faberowi jako najmądrzejszemu z nich i z tytułu zajmowanego stanowiska [...]. Jeszcze raz kategorycznie oświadczam, że był to mój wymysł i nic więcej [...]."