Varovanie
11.4K

Nezabudnime-HODINA MILOSTI”. 8.december Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

HODINA MILOSTI”.

Pierina Gilli sa opýtala: “Prosím Vás, vysvetlite mi, čo znamená hodina milostí?” Panna Mária jej odpovedala:

“HODINA MILOSTI BUDE USKUTOČNENIE VEĽKÝCH A MNOHÝCH OBRÁTENÍ. DUŠÍ CELKOM ZATVRDNUTÝCH A CHLADNÝCH AKO TENTO MRAMOR, SA DOTKNE BOŽIA MILOSŤ A BUDÚ ZNOVA VERNÉ A BUDÚ MILOVAŤ BOHA.”

Zjavenie Panny Márie 8.12.1947 – v preplnenom farskom kostole v Montichiari:

Madona sa Pierine zjavila na veľkom bielom schodišti, ktoré bolo na oboch stranách ozdobené bielymi, červenými a žltými ružami. Milá Matka Božia sa usmiala a povedala:

“JA SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.”

Zostupujúc s veľkou majestátnosťou povedala:

SOM MÁRIA MILOSTÍ, to znamená MILOSTIPLNÁ, MATKA MÔJHO BOŽSKÉHO SYNA JEŽIŠA KRISTA.”

Ďalej, zostupujúc dole schodmi pokračovala:

“MOJÍM PRÍCHODOM SEM, DO MONTICHIARI, SI ŽELÁM, ABY SOM BOLA NAZÝVANÁ A UCTIEVANÁ AKO ROSA MYSTICA.”

“ŽELÁM SI, ABY SA KAŽDOROČNE SLÁVILA 8. DECEMBRA NAPOLUDNIE
H O D I N A M I L O S T I
PRE CELÝ SVET.

TÝMTO ČINOM SA ZÍSKAJÚ POČETNÉ DUCHOVNÉ A TELESNÉ MILOSTI.”


A pokračovala:
“NÁŠ PÁN, MOJ BOŽSKÝ SYN JEŽIŠ KRISTUS, PREUKÁŽE SVOJE NESMIERNE VEĽKÉ MILOSRDENSTVO V TAKEJ MIERE, V AKEJ SA BUDÚ DOBRÍ ĽUDIA MODLIŤ ZA SVOJICH HRIEŠNYCH BLÍŽNYCH.”

“Kiež by sa mohlo čím skôr oznámiť najvyššiemu pastierovi katolíckej Cirkvi, pápežovi Piovi XII., že si želám, aby táto HODINA MILOSTI bola známa a rozšírená po celom svete. KTO VTEDY NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ KOSTOL, NECH SA MODLÍ NAPOLUDNIE DOMA A DOSTANE ODO MŇA MILOSTI.”

(Matka Božia žiadala o hodinu milosti každoročne, 8. decembra napoludnie v kostole, teda pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti.)

Pri tomto zjavení sa uskutočnili 3 uzdravenia:

5 ročný chlapec, ktorého rodičia priniesli do kostola, ktorý kvôli detskej obrne nemohol ani stáť, ani chodiť.
26 ročné dievča, ktoré malo už 12 rokov ťažkú tuberkulózu a už 9 rokov nemohlo rozprávať.

Obaja boli hneď a úplne uzdravení. Chlapec mohol stáť a chodiť a dievča zaspievalo oslavnú pieseň a odvtedy bez ťažkosti môže hovoriť a spievať. Odvtedy je zdravotný stav obidvoch dobrý.

Tretí zázrak sa nestal priamo v Dóme v Montichiari, ale v čase zjavenia Matky Božej v jednom súkromnom rodinnom dome v meste. Bolo uzdravené 36 ročné dievča, ktoré už od detstva nebolo celkom normálne, nemohlo dovtedy rozprávať a malo permanentnú inkontinenciu. Švagriná, ktorá musela pri nej zostať doma, sa v čase zjavenia modlila sv. ruženec a pritom spontánne zvolala: “Ó, milá Matka Božia, ak si sa teraz skutočne zjavila v Dóme v Montichiari, uzdrav, prosím Ťa, teraz túto úbohú chorú!” V tej istej chvíli bola chorá úplne a natrvalo uzdravená.

Nezabudnime:

8.12.2021 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
napoludnie (12,00 – 13,00 hod.)
HODINA MILOSTI


modliť sa v kostole
pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti za hriešnikov, za celý svet.


Modlitba k Panne Márii – Mystickej ruži:

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a sme presvedčení, že nás vyslyšíš.

Zdravas‘, Mária…

Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme za svet, zmietaný nezhodami, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých Tvojich detí.

Zdravas‘, Mária…

Mystická ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech sa okolo eucharistických oltárov rozkošatia mnohé kňazské rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pomohli založiť kráľovstvo Tvojho Syna po celom svete. Rozlej na nás svoje nebeské milosti!

Zdravas‘, Mária…

Zdravas‘, Kráľovná, Matka milosrdenstva…

Ó, Mária, Mystická ruža, oroduj za nás!
Anton Čulen shares this
3704
dalila
Nezabudli sme:)
Marieta Ria
áno, nezabudli...
Anton Čulen
Podobne. Ďakujem za túto milosť