O niegodziwości rozdawania Komunii św. do rąk.

Noli me tangere: błogosławieni, którzy nie dotknęli, a uwierzyli! O braku przesłanek medycznych dla takiego rozwiązania jak i o niegodziwości rozdawania Komunii św. do rąk. dr Wojciech Golonka 21 …
olek19801
Zaiste, św. Katarzyna uczy nas głębokiego i dojrzałego przyjmowania Eucharystii poprzez wzbudzanie aktów cnót wiary, nadziei i miłości, dzięki którym właściwie obcujemy z Bogiem i Jego darami. Pamiętajmy bowiem, że gdy idzie o sakramenty, błogosławionymi są ci, którzy – nie doświadczając zmysłowo ich rzeczywistości – uwierzyli słowu ich Boskiego dawcy (Jan 20, 29).