Syn Boží znamená Syn Boha, nie Boh Syn

Slovenská gramatika pozná pády tak ich používajte.
Anna Cseploova
Preco mam pocit ze sa vratil OtceNas len pod inym nickom??? 🤔🤔🤔🤔
Metod
Syn Boží je synom Otca, vážení bludári
hajaj búvaj ovečky
Teda kto je tým Bohom, syn alebo otec?
JohnJoe
...Nikdy neprestalo platiť: ak neuveríte, že Ježiš je BOH, zomriete vo svojich hriechoch...
Jn 8,23 On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8,21-30) - Mons. Stanislav …More
...Nikdy neprestalo platiť: ak neuveríte, že Ježiš je BOH, zomriete vo svojich hriechoch...
Jn 8,23 On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8,21-30) - Mons. Stanislav Zvolenský | Diecézny katechetický úrad
Pán Ježiš naformuloval absolútnu požiadavku. Pre Ježišových súčasníkov bolo úplne zrejmé, že „Ja Som“ je Božie meno. Vedeli, že vo Svätom písme je opísaná udalosť s horiacim kríkom (Ex 3,14), z ktorého Boh volá Mojžiša a on sa potom tohto volajúceho Boha pýta: „Ako sa voláš?“ Ako odpoveď dostane tajomné meno „YHWH“ – Jahve, ktorého význam vykladá sám hovoriaci Boh vetou: „Ja som, ktorý som.“ Boh sám seba vo Svätom písme označil ako „Ja Som“. On jednoducho jestvuje a to, prirodzene, znamená i to, že je stále prítomný – pre ľudí včera, dnes i zajtra.
Keď Ježiš hovorí „Ja Som“, ukazuje svoju jedinečnosť a jedinosť: V ňom je osobne prítomné tajomstvo jediného Boha. „Ja a Otec sme jedno.“ Týmto „Ja Som“ odkazuje na Otca, ale práve tým „Ja Som“ hovorí aj o sebe samom. „Ja Som“ vyjadruje neoddeliteľnosť Otca a Syna. A Ježiš pretože je Synom, môže vziať do svojich úst Otcovu sebaprezentáciu. „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9) Pretože je to tak, môže ako Syn vziať do svojich úst Otcovo zjavujúce slovo a povedať o sebe „Ja Som“. (porov. Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský, I., str. 359 – 361)

Roháčkov preklad Ján 8,46 Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte?
47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha." 48 Židia mu odpovedali: "Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?" 49 Ježiš odvetil: "Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca; a vy mňa znevažujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hľadá a súdi. 51 Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky." 52 Židia mu povedali: "Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: “Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.” 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?" 54 Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: “On je náš Boh,” 55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." 57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" 58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som." 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.
Zjavenie 21:23
22 Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou (Božou Lampou) je Baránok.
hajaj búvaj ovečky
Ježíš v tomto citáte odpovedá na dotaz či je očakávaným mesiášom. Absurdné myslieť si že by sa ho židia pýtali či je Boh 😂
hajaj búvaj ovečky
Ježíš nebol (musel zomrieť) ani nie je Všemocný, ako jeho Otec. To že nie je všemocný vidno na jeho následovníkoch 😂
hajaj búvaj ovečky
Stačí sa pozrieť na súčasný stav kresťanských církví (Gloria je toho dobrým príkladom) aby nezaujatý človek pochopil že kresťanská teológia je úplne márnou. Nezjednocuje, rozdeľuje. Nezachraňuje, ľudí dezorientuje ... Bez opustenia vzletných fráz a návratu k jednoduchosti biblie tento gordický uzol nikto, ani Ježíš, nevyrieši.
Václav Lukeš
Gordický uzel musí rozetnout každý z nás sám. Nástroje na to máme, dal nám je Bůh Otec při stvoření - je to rozum a vůle.
Marieta Ria
Ježiš Kristus nemusel zomrieť, On CHCEL za nás zomrieť, aby nás vykúpil. Priniesol tú najväčšiu obetu. Z lásky k nám sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych. Bohom vždy bol, je a bude! Prestaň tu kopať do Cirkvi a rúhať sa Bohu! Tvoje bludy zostanú vždy len bludmi... či ich tu budeš pretláčať od rána do večera... Pravda je len jedna a od tej si vzdialený na míle... Aj za Teba zomrel Ten, …More
Ježiš Kristus nemusel zomrieť, On CHCEL za nás zomrieť, aby nás vykúpil. Priniesol tú najväčšiu obetu. Z lásky k nám sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych. Bohom vždy bol, je a bude! Prestaň tu kopať do Cirkvi a rúhať sa Bohu! Tvoje bludy zostanú vždy len bludmi... či ich tu budeš pretláčať od rána do večera... Pravda je len jedna a od tej si vzdialený na míle... Aj za Teba zomrel Ten, ktorého tu Ty denne zosmiešňuješ... ale Boh sa vysmievať nedá - pamätaj na to!
hajaj búvaj ovečky
Biblia je len jedna!
Tomek P
Ty si z toho dobre mimo
Tomek P
Boh a Jezis je ta ista postava tak keby Jezis chcel urobi co si zmysli ale prisiel ukazat na zem inu podstatu
hajaj búvaj ovečky
Katolicizmus je najlepší halucinogén aký poznám. 🥴
Marieta Ria
Čo tu potom robíš? Káže Ti tu niekto byť, keď katolicizmus z hĺbky duše nenávidíš?? Alebo si za tie provokácie platený, či sa tu len zabávaš na tejto rozvratnej činnosti??
Světlana Růžena Smrková
Jelikož ,jak sami tvrdíte přihořívá -
a onen bratr ví, že modláři budou
mít vše hodně svízelné v poslední
hodince,Takže jedná z Lásky k vám.
abyste odhodili modlářství, sošky
sošičky, malůvky malované atd.
A ctili Boha v Duchu a v Pravdě.
hajaj búvaj ovečky
Marieta Ria, čo tu potom robím?? Či pripomínanie biblie nie je dosť byť vítaným medzi katolíkmi?
Marieta Ria
Tvoje arogantné nafukovanie, že nechceš byť nikde spolu s katolíkmi -tak načo si tu?? Tu pripomínať sv. Písmo nemusíš - už som Ti povedala, že čítať vieme. Len s porozumením je to u Teba problém. Nie je tu potrebná osveta od bludára. Si ako Jehovista, ktorý chodí od dverí k dverám a vnucuje svoje prekrútené videnie viery. Naparuješ sa, ako pôjdeš radšej do pekla... už ten výrok o niečom …More
Tvoje arogantné nafukovanie, že nechceš byť nikde spolu s katolíkmi -tak načo si tu?? Tu pripomínať sv. Písmo nemusíš - už som Ti povedala, že čítať vieme. Len s porozumením je to u Teba problém. Nie je tu potrebná osveta od bludára. Si ako Jehovista, ktorý chodí od dverí k dverám a vnucuje svoje prekrútené videnie viery. Naparuješ sa, ako pôjdeš radšej do pekla... už ten výrok o niečom svedčí. Nedokážeš sa vzdať svojho bludu ani za cenu zatratenia... Je mi Ťa ľúto.
hajaj búvaj ovečky
Nikto nikoho nenúti čítať čo píšem. Blokujte alebo ignorujte. Vyhodiť ma môžu len moderátori. Načase vyrásť katolíkom ako vy z totalitnej mentality.
Marieta Ria
A ako sa dá nazvať Tvoja mentalita? Človeka, ktorý schválne provokuje a rozoštváva na katolíckej stránke. Tvoje svedomie je spokojné?? Oháňaš sa Bibliou, ale sa jej nedržíš. Prekrúcaš ju na svoj obraz a rúhaš sa Bohu - si spokojný sám so sebou?
hajaj búvaj ovečky
Som. A už prestante útočiť na posla správ, pre niekoho dobrých pre vás zlých. Lebo biblia sa konečne stala najpublikovanejšou knižkou sveta a nikto jej osvetu už nezastaví.
Marieta Ria
Ty sa tituluješ ako posol? Posol čoho, respektíve koho? Otca lží?? Nebojíš na Najvyššieho?
Neskrývaj svoje rúhanie pod pláštik Biblie... aj Jehovisti ju vedia naspamäť, ale hlásajú a tak, ako aj Ty, presadzujú BLUDY!
hajaj búvaj ovečky
Neviete kedy prestať s osobnými útokmi, tak ja prestanem odpovedať.
Marieta Ria
Eva, našla si svojho otčenáša, ďalšieho zblúdilca a môžeš sa veselo ďalej aktivovať... máš čo lajkovať... ale schvaľovanie týchto bludov a bohorúhania Tvojej duši pokoj neprinesie!
Světlana Růžena Smrková
Marieto, víš že nebeský Otec je dobrý i k těm zlým
i na ně nechá slunko svítit. Buďme mu podobní.
Víš přeci ,že si to Kristus Pán přeje: Buďte dokonalí
jako je dokonalý váš nebeský Otec.
..... 👏 🤕
V každém pokřtěném je Marietko Ježíš -Plod věčného
života.
.....nezadusme ho....chce být živen jen Láskoou.
Vím, že chceš bránit system, ale ten nemůžeš ubránit.