Wieczne Odpoczywanie Amen
308

Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę:

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział:

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.