The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ

POSELSTVÍ BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE NADĚJI Z 5. SRPNA 2022
"Napište tato slova, protože jsou v mém srdci. Znám cesty člověka, lidí ve světě a z něj. Nejsou pro mě, jsou proti mně. Přijdou časy, kdy se ukáže, kým jsou. Mé děti, které jsou povolány Mým jménem, zatím spí. Probudí se, až se lidé zjeví, a budou (Mé děti, pozn. red.) oslavovat Mé jméno. Poznají a uvidí Božího Syna na oblacích a budou se radovat. Můj čas je blízko, Moje láska je stále s vámi. Vzhlédněte k nebi, protože se něco blíží. Něco přede mnou a něco po mně. Něco pro dobro a něco pro zlo. Bůh však ví všechno. Nebojte se "

~Abba

poselství z: fb I messaggi della Madonna nel Mondo
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)


Clouds Belike A Horse..!!😳 (Oblak podobný koni.)
5. srpna 16:14
Obrázek z:The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ

Take me there
Mira393
Ale Terko... 😂 second coming of Jesus Christus is far away!
TerezaK
asi, jak pro koho, ted to tady popisuji, že asi, až tak daleko není, ale děkuji za přiblížení událostí: Až budou říkat, kdepak je ten Váš Ježíš, tehdy ..
Mira393
Ježíš je v jiné dimenzi, v jiném světě, ve světě jemnohmotném....
TerezaK
Aha, takže budete přepisovat Písmo sv.?
TerezaK
Proto se máme modlit a státi se více duchovními, že?
Mira393
...nemodlil se a umřel....
Mira393
...modlil se a umřel taky, (v tomto fyzickém světě bohužel platí něco jiného...)
TerezaK
Modlil se a obdržel: 5.den ZAVŘI OČI SVÉHO JÁ
TerezaK
One more comment from TerezaK
TerezaK