tores
Ano - bylo to myšleno jako připomenutí hrůz, co se na nás valí a kterým je třeba čelit modlitbami.
grignion
Pokud se nemýlím, je to zpráva z června 2011, tedy poněkud neaktuální, navzdory tomu, že téma je velice aktuální.

Pán Bůh s námi a zlé pryč.