Clicks975
Libor Halik
O budoucím 1 000 letém království, 1. vzkříšení, vzpouře Goga a Magoga, o potomcích Dana
Public domain