Víťaz nad Luciferom. Nový dokumentárny film o archanjelovi Michalovi

O mimoriadnom postavení archanjela Michala, jeho úlohách, ale aj jemu zasvätených miestach diskutujú v novom dokumentárnom filme …