Kamil Horal
81.9K

Hrozné posadnutie diablom 16 ročného dievčaťa Clary Germany

Pravé posadnutie diablom -Clara Germana Celeová -provincia Natal Južná Afrika 1906 /Exorcizmus 10-11.septembra 1906-Misia sv. Michala,provincia Natal Južná Afrika/

Lietala vo vzduchu aj vo výške dvoch metrov,vznášala sa pod strop,pri exorcizme vyletela 5m až hore na oltár,kde prevádzala neopisateľné rúhania a nemravné gestá až samovoľne vo vzduchu vzblkla a horela,ošetrujúce rehoľné sestričky obrovskou silou odhadzovala na steny ako zápalky,revala divými zvieracími hlasmi,kňaza exorcistu napadla,vyletela do vzduchu,knihu-Sv.Písmo mu vyhodila z rúk, strhla mu posvätenú kňazsku štólu a zúrivo ho škrtila štólou a chcela zabiť,po zemi sa rýchlo plazila ako had a chvíľami sa zmenila na vlniaceho zeleného hada,uhrýzla rehoľ.sestričku do ruky ako hadími zubami-2 vpichy /akoby bola z gumy a nemala žiadne kosti/,kričala v cudzích jazykoch-odpovedala po poľsky,nemecky,francúzsky,nórsky a v mnoho ďaľších jazykoch,ktoré nepoznala,vedela všetky tajné veci a hriechy prítomných,opisovala čo sa deje v Európe,na lodiach a v mestách.Dvaja kňazi Erazmus Horner,správca Misie a kaplán Poll Mansuet
prevádzali posvätný exorcizmus...

Pravé posadnutie 16 ročného černošského dievčaťa Clary Germany z Južnej Afriky.Zachovali sa záznamy o tej udalosti a vzácne archívne fotografie Cláry Germany Celeovej počas posadnutia diablom.


Natal v Južnej Afrike, kde sa exorcizmus odohral v roku 1906.

Clara Germana Cele, ktorá bola ako dieťa sirotou v misijnej škole Marianhill v Umzinte v Južnej Afrike, mala 16 rokov, keď sa jej správanie zmenilo na násilie. Jej prípad je jedným z prvých skutočných exorcizmov zdokumentovaných v Južnej Afrike.

16-ročné černošské dievča Germana uzavrelo dohodu s diablom - čo viedlo k najdesivejšej posadnutosti, o ktorej ľudia dovtedy nikdy nepočuli ...

Ja ,Clara,Germana volám Ťa satan,knieža zloby,pekla a smrti.Vstúp do mňa a ovládni ma,budem celá tvoja a len tebe slúžiť.V poslednú chvíľu môjho života si vezmi moju dušu do svojej pekelnej ríše a večného zatratenia.Za to chcem,aby si ma urobil bohatou a mohla som si naplno užívať celý život.Daj mi bohatstvo,peniaze a moc..
Ja Ti dávam svoju dušu a telo a Ty mi dáš bohatstvo sveta...Túto zmluvu potvrdzujem podpisom vlastnou krvou.
Nožom si rozrezala dlaň a kvapkajúcou krvou perom podpísala...Clara,Germana...
Zvitok nechala na stole a odišla z izby...keď sa vrátila, zvitok tam už nebol...

V roku 1906 sa jej život navždy zmenil pre Clara Germana Cele, osirelé 16-ročné dievča, ktoré žilo v Južnej Afrike. Podľa členov duchovenstva Misie svätého Michala v Natali dievča menom Clara Germana upísala svojou vlastnou krvou svoju dušu diablovi v zmluve s diablom...
A diabol vstúpil do nej , okamžite zmocnil jej tela a začali strašné úkazy a ničenie jej tela. Bol to jeden z prvých moderných skúseností s posadnutím diablom, ktoré pri Germane a jej nadprirodzených prejavoch prežila veľká skupina ľudí, a toto desivé,hrozné divadlo má slúžiť ako varovanie pre každého, kto nejakým spôsobom,zmluvou či ťažkými hriechmi zapredáva svoju dušu satanovi.

Skutočné príbehy exorcizmov sú neuveriteľné, strašné a presahujú všetky známe fyzické zákony. Všetci posadnutí ľudia,aj po vyhnaní diabla trpeli následkami a mnohí aj čoskoro zomreli.16 ročná černošská dievčina sa priamo upísala diablovi a odovzdala jeho moci,zavrhla kresťanstvo a vydala sa na cestu zničenia svojho tela i duše.Šlo o pravé posadnutie diablom,najvyššieho stupňa,kedy sa satan zmocnil úplne jej tela i dostal do útlaku jej dušu.
Ak človek uráža Boha veľmi ťažkými hriechmi,neľutuje ich,nekoná prísne pokánie a neobnoví svoj stav milosti,tak privoláva diabla,ktorý sa postupne zmocňuje celého človeka i jeho duše.Taký človek zrazu znenavidí všetko božské,duchovné,neznáša sväteniny-kríž,svätenú vodu,nenávidí modlitbu a všetko božské.Postupne koná len zlo,ktoré ho úplne ovládne a nakoniec si zlo ako také zamiluje.Takto ničí sám seba a okolie,vyvoláva rozbroje,hnevy,spory,nenávisť až sa dostane k vraždám.To je cesta služby a oddaniu sa diablovi.Dnes je veľa ľudí,ktorí nevnímajú že upadli do moci diabla...Z mnohých diabolských mocí je možná len jedna cesta-modlitba a pôst a návrat k Bohu,hlboká,opravdivá kajúcnosť.

Tento príbeh je iba o jednej obeti, mladom 16 ročnom dievčati,ktorá upísala svoju dušu diablovi a následne sa dostala do jeho moci úplne.

Germana prešla dvojdňovým exorcizmom
10-11. septembra 1906 podstúpila Clara Germana Celeová vyčerpávajúci dvojdňový exorcizmus, ktorý ju a kňazov, ktorí sa ju snažili zachrániť, k smrti vyčerpal...Vyháňanie diabla -exorcizmus bol verejný v kostole za účasti asi 170 ľudí. 2 poverení kňazi začali ráno a zastavili sa iba na krátke obedné prestávky, a znova konali náročnú,duchovnú prácu a modlitby, ktorá spočívala vo vyháňaní démona z tela posadnutého dievčaťa.
V istej chvíli, keď Germana zúrila v moci satana, podarilo sa jej vytrhnúť Bibliu kňazovi a vrhla sa neskutočnou silou na druhého a strhla mu posvätnú kňazskú štólu a začala ho ňu dusiť,zdesení ľudia ju nemohli odtrhnúť od kňaza,ktorého nadľudskou silou držala a dusila.Len v poslednej chvíli sa ju podarilo odtrhnúť od kňaza,inak by ho uškrtila...

Cirkev bola jedinou rodinou, ktorú poznala
Clara Germana Cele mala ťažký život. Ako sirotu ju vychovali rehoľné setrtičky v Južnej Afrike-provincia Natal .bola pokrstená ako dieťa a celý život žila na katolíckej Misii svätého Michala v Natale. Spočiatku žila ako dobré,nábožné dievča,ale postupne tajne vo viere ochabovala až tak,že sa rozhodla upísať svoju dušu diablovi,aby jej dal sľúbené bohatstvo a prepychový život..

V čase telesného posadnutia sa jej telo zmenilo na hada
Príbehy o posadnutí Germany boli neuveriteľné,lebo dovtedy neboli známe také neľudské prejavy.. Jednou z najdesivejších vecí, ktoré robila, bolo kĺzanie sa po zemi ako had. Svedkovia popisovali , že počas exorcizmu ,zmeravela ako mrtva a po zemi sa plazila ako vlnitý had,bez pevnej chrbtice a kostí.Vlnila sa a krútila ako „gumový“ had.Obkrúcala sa okolo kňazov a nohy mala akoby dlhý chvost a rýchlo sa plazila po dlážke kostola.V jednej chvíli sa úplne zmenila na zeleného hada.Bolo to príšerné,desivé divadlo,ktoré nemá obdoby.Vykrikovala kňazom a mníškam ich tajné hriechy a oznamovala udalosti,ktoré sa dejú na iných mistach zeme.
Nie je nezvyčajné, že sa posadnutí ľudia krútia a krútia po zemi, ale svedkovia a kňazi videli, že Germana sa úplne zmenila na hada.Revala neľudským revom,akoby celý pluk bol v nej.rozprávala cudzími jazykmi,vedela opísať čo sa deje v Európe a kde sú niektoré osoby a ich cesty.Keď sa kňazi modlili posvätný latinský rituál exorcizmu,naraz sa vytrhla a vzniesla do vzduchu a lietala po kostole až k oknám až vo výške 5 metrov a vyletela až hore na oltár,hrozne sa rúhala a urobila strašné gesto,ktoré sa nedá ani napísať a desivo revala.Naraz vo vzduchu vzbkla a začala horieť...na príkaz kňaza zletela na podlahu...mala ohorenú celkú sukňu.Rehoľné sestričky sa ju chceli upokojiť,tak ich odhodila takou silou do kúta,že sa zranili.Nezniesla posvätené predmety,kríž,svätenú vodu.Ak ju poliali svätenou vodou,tak jej koža sa zdurila,ako by sa varila vo vriacej vode.Lietala vo vzduchu vertikálne dole hlavou alebo horizontálne ako ležiaca,bežne vo výške 2 mestrov,ale vzniesla sa aj do výšky vyššej.Veľkou silou, viacerých mocných chlapov šmarila mníšky o stenu alebo ich mlátila,bila,že sa jej nemohli ubrániť jej beštialite.Medzitým revala hlasom,ktorý nebol ani ľudský ani zvierací...

Počas svojej posadnutosti išla na spoveď
Germana už ako posadnutá,keď sa ešte posadnutie neprejavilo navonok dokonca šla ku sv. spovedi,ale hriechy zatajila a vymýšľala si a potom šla k sv. prijímaniu,aby spáchala ešte väčší hriech svätokrádežne prijímať.Tak ju viedol sám satan,aby sa rúhala sviatostiam.Postupne už diabol v nej premohol všetky kresťanské a ľudské zábrany a ona samotná už nemala žiadnej moci nad sebou a tak nastal najvyšší stupeň posadnutia,kedy sa diabol zmocnil aj vôle a mysle.

Clara Germana Celeová – zmluva s diablom

Clara Germana Celeová uzavrela zmluvu s diablom v roku 1906, keď dovŕšila 16 rokov. V tom čase bola kresťanskou misionárkou v Južnej Afrike a už pár týždňov po tom, čo ju ovládol Satan, jej telom prebiehali silné kŕče a vždy, keď sa k nej priblížil človek s krucifixom-krížom, začala neľudsky vrieskať a prskať sliny. Trhala zo seba oblečenie a hovorila niekoľkými starými jazykmi. Tiež dokázala uhádnuť, aké udalosti sa odohrali v životoch ľudí okolo nej. Nakoniec k nej privolali dvoch kňazov, ktorí mali vykonať exorcizmus. Počas neho Clare pokožka pri kontakte so svätenou vodou vrela, celé telo sa zvíjalo a krútilo po zemi, akoby sa zmenila na hada. Jedného z kňazov sa pokúsila uškrtiť a viac než 170 ľudí dosvedčilo, že ju videlo levitovať-lietať vo vzduchu asi dva metre nad zemou. Po dvoch dňoch vyčerpávajúceho exorcizmu nakoniec kňazi dievča oslobodili od diabla, ktorý sa už do jej duše vraj nikdy nevrátil.Ale posadnutie zanechalo vážne stopy na jej zdraví,že mladá ako 22 ročná v r.1912 umrela na zastavenie srdca...

20. augusta 1906 mníšky v škole sirotinca tvrdili , že Clara si trhala šaty a vrčala, pričom sa dožadovala rozhovoru s otcom Erasmusom Hornerom.

Kňaz tvrdil, že sa priznala, že uzavrela zmluvu so samotným Satanom, zatiaľ čo mníšky tvrdili, že jej koža sa spáli, keď ju polejú svätenou vodou. Sväté obrazy,kríž a posvätené veci ju privádzali do silných kŕčov. Chvíľami mala silu dospelého človeka a hovorila rôznymi cudzími jazykmi, ktoré sa nikdy nenaučila .

Keď otec Erazmuz Horner a kňaz Poll Mansuet oznámili svojim nadriadeným, že levitovala,lietala vo vzduchu a dostali povolenie vykonať exorcizmus. Podľa správ o exorcizme publikovaných na začiatku 20. storočia rituál trval dva celé dni.

Erazmus a Mansuet začali vyháňanie diabla za úsvitu 11. septembra 1906 a modlili sa neskoro do noci. Otec Erazmus a rehoľné sestričky potvrdili, že sa raz premenila na hada a pohrýzla jednu zo sestričiek dio ruky,kde mala 2 vpichy ako od hada. Neskôr

potvrdili, že Clara Germana škrtila kňaza a vyrazila mu Bibliu z rúk.

Nasledujúce ráno znova vykonali obrady exorcizmu, vtedy démon opustil telo dievčaťa a vyletela do vzduchu- levitovala. Podľa správ bolo prítomných 170 ľudí, ktorí boli svedkami posadnutia a skutočného exorcizmu Clary Germany Celeovej.

Potom sa zrazu v roku 1907 Clara zdala byť lepšia ako kedykoľvek predtým. Teda až dovtedy, kým istá mníška nepočula zvláštny zvuk vychádzajúci z jej izby. Keď mníška vošla do jej izby,našla ju vznášať sa a visieť vo vzduchu.

O necelý rok-v januári 1907 však došlo u 17 ročnej dievčiny k znova posadnutiu diablom,lebo Clara uzavrela novú zmluvu s diablom, a znova sa prejavili znaky posadnutia, aké mala pred rokom.
Tento exorcizmus, ktorý vykonali tí istí kňazi, sa uskutočnil 24. apríla 1907 a trval dva dni. Definitívne vyhnanie satana- démona sa prejavilo odporným smradom,páchnucim zápachom, ktorý bolo na mieste cítiť.
Potom už Clara Germana Cele nikdy nebola posadnutá diablom,ale si z predchádzajúceho posadnutia nič nepamätala,čo robila a čo sa dialo s ňou.

Druhý exorcizmus trval dva dni. Po druhom exorcizme nie je veľa informácií. Správy hovoria, že dievča vyzeralo byť opäť normálne a že žila život bez démonov takmer šesť rokov, až kým náhle nezomrela na zlyhanie srdca vo veku 22 rokov v roku 1912.

Nakoniec zomrela na zlyhanie srdca o šesť rokov neskôr vo veku 22 rokov.

Jestvuje obšírny záznam o celom posadnutí a prevádzanom exorcizme napísaný otcom Erazmom Hornerom,ktorý vyháňal diabla- exorcizmus,kde sú opisy vyčínania posadnutej Germany také hrozné,desivé,nemravné, vulgárne,pohoršujúce ,čo všetko robila,že sa to nedá ani publikovať,.../napr.vyletela na vrchol oltára asi 5 m vo výške ...rúhania ,odporné,nemravné vulgárne konania, nad ktorými rozum ostáva stáť/...Keď niektorí čítali archívne,autentické správy od otca Hornera...tak slabšie povahy od hrôzy odpadli,či zvracali..preto sa to len obmedzene publikovalo.../

For the Sake of Silence


Clara Germana Celeová


Clara Germana Celeová,16 ročná černoška (asi 1890–1912) bola juhoafrická kresťanka-katolíčka ,ktorá v roku 1906 postúpila exorcizmus, lebo bola posadnutá diablom .

Posadnutie a smrť

Posadnutá Clara Germana, keď bola šestnásťročnou školáčkou v Misii sv. Michala v Natale v Južnej Afrike . Dievča bolo sirotou afrického pôvodu a bolo pokrstené ako dieťa . V šestnástich rokoch dievča upísala svoju dušu diablovi a uzavrela zmluvu so Satanom a to bola príčina jej démonického posadnutia. Clara neskôr prezradila túto informáciu svojmu spovedníkovi , otcovi Hörnerovi Erazmovi. V liste, ktorý napísala jej ošetrujúca rehoľná sestra, Clara vedela hovoriť jazykmi, o ktorých predtým nemala žiadne znalosti. Svedkami tejto skutočnosti boli aj iní, ktorí zaznamenali, že „rozumela poľštine , nemčine , francúzštine , nórčine a všetkým ostatným jazykom“. Mníška uviedla, že Clara videla ako jasnovidka hriechy a činy ľudí,ktoré nemohla nijakým prirodzeným spôsobom vedieť. Vykričala tajné hriechy previnenia, odhalila najintímnejšie tajomstvá a prehrešky ľudí, s ktorými ani nebola v kontakte. Navyše Clara nezniesla prítomnosť požehnaných predmetov,čo ju rozzúrilo do najvyššej miery. Fyzicky napádála rehoľné sestričky s takou mimoriadnou silou a krutosťou, že ich sotila,či odhodila do stien a surovo ich bila. Ošetrujúca rehoľná sestra uviedla, že dievča revalo takými ohlušujúcimi hlasmi a zvukmi,ktoré neboli ľudské a ani zvieracie.Týmto ohromovala celé okolie. Ohľadom dievčenského hlasu dokonca ošetrujúca rehoľná sestrička napísala:

Takéto zvuky ešte žiadne zviera nevydalo. Ani levy z východnej Afriky, ani nahnevané býky. Občas to znelo, ako keby skutočné stádo divých zvierat riadené Satanom vytvorilo neslýchaný pekelný zbor. To je svedectvo rehoľ.sestričky z Misie sv. Michala , Natal, Južná Afrika

Svedkovia i rehoľné sestričky zažili,že keď ju pokropili svätenou vodou,vyletela do vzduchu až vyše 2 metrov za príšerného,desivého revu a lietala ako vták, niekedy vertikálne a niekedy horizontálne.Aj takéto hrôzostrašné boli prejavy posadnutej Cláry Germany.

Takéto neprirodzené prejavy,protivujúce sa fyzickým zákonom jasne ukazovali,že sa jedna o pravé posadnutie diablom a nie nejakou psychickou chorobou.Vedenie Misie sv.Michala a rehoľné sestričky museli požiadať cirkev o prevedenie posvätného obradu exorcizmu

Následne boli dvaja rímskokatolícki kňazi , otec Erazmus Horner (jej spovedník-riaditeľ Misie sv. Michala) a kňaz Poll Mansuet , určení, aby vykonali exorcizmus na Clare Germane Celeovej. Exorcizmus trval nepretržite dva dni - 9. a 10 septembra 1906 v kostole Misie sv.Michala. Počas exorcizmu sa posadnutá Germana vytrhla a vyrazila knihu sv.Písmo s posvätným exorcizmom z rúk farára a vzniesla sa zo zeme a zdrapila z farára posvätnú kňazskú štólu a s nadľudskou,zúrivou silou ho štólou nemilosrdne dusiť a škrtiť.Len duchaprítomnosťou prítomných ľudí sa ju podarilo odtrhnúť od zdeseného farára,lebo by ho zahrdusila jeho štólou. Počas exorcizmu Germana sa viackrát vytrhla a vyletela do vzduchu a lietala ako vták po kostole ponad hlavy vyľakaných prítomných ľudí.Jej tvár nadobudla tvár tak hroznú,že pripomínala samého satana. Jej ohlušujúci,zúrivý rev sa ozýval celým kostolom.Exorcisti a prítomní ľudia nikdy nezažili toľko hrôzy a desu,ako pri vyháňaní diabla z posadnutej Germany. Nakoniec po úmornom úsilí a vyčerpaní sa s božou mocou a prímluvou Panny Márie podarilo satana vyhnať z Germany.Upadla do stavu meravosti ako mrtva,až potom sa postupne preberala ako zo zlého sna.Veľa si nepamätala...Bola oslobodená od moci diabla. .

Šesť rokov žila Clara životom bez démonického posadnutia. Hanbila sa za svoje správanie, prosila o odpustenie a úprimne sa kájala a ľutovala svoje viny.Ale ukrutné hrôzy,čo sa s ňou diali zanechali stopy na jej zdraví,tak,že žila ešte 6 rokov. Zomrela v roku 1912 na náhle zlyhanie srdca vo veku 22 rokov. Zachovali sa historické fotografie posadnutej v čase jej posadnutia.

CLARA GERMANA CELEOVÁ

Jedného dňa, v roku 1906, sa otec Erasmus Horner na misijnej škole sv. Michala v Natale v Južnej Afrike dopočul o znepokojujúcom priznaní jednej z katolíckych študentiek, ktoré školu navštevovali, Clary Germany Celeovej – uzavrela zmluvu so samotným diablom. .

Skutočné príbehy o exorcizme sú neuveriteľne trýznivé. Tí, ktorí sú posadnutí a žijú, aby o tom mohli rozprávať, už nikdy nie sú rovnakí, keď sa oslobodia z pazúrov démona, ktorý ich sužuje. Príbeh Clary je len jedným z mnohých, ktorí údajne uzavreli zmluvu s diablom a dožili sa toho.

DIABOL SA PREBÚDZA

Clara Germana Cele, narodená v roku 1890 v Južnej Afrike, bola oddaná kresťanka, o ktorej sa v roku 1906 verilo, že je posadnutá mocným démonom. Clara ako dieťa osirela rodičmi a od svojich štyroch rokov navštevovala katolícku školu. O Clarinom detstve sa toho veľa nevie, no v škole ju vychovávali v náručí mníšky, vychovávala ju cirkev.
Keď bola pokrstená ako dieťa, jediný život, ktorý poznala, bol život Misie sv. Michala. Jej rovesníci a mníšky v škole ju poznali ako obyčajné dievča, neboli znaky posadnutia.

Zatiaľ čo jej spoveď sa nebrala príliš vážne, jej zvláštne a nevyspytateľné správanie začalo znepokojovať kňazov a mníšky v škole. Jej správanie vyvrcholilo 20. augusta 1906, keď prekvapení študenti a mníšky v škole videli, ako si trhá šaty, vrčí ako zviera a vedie rozhovory s neviditeľnými bytosťami. V jednom momente dokonca povedala

„Sestra, prosím, zavolajte otcovi Erazmovi, musím sa priznať a všetko povedať. Ale rýchlo, rýchlo, inak ma Satan zabije, má ma vo svojej moci! Nič mi nie je požehnané, zahodil som všetky medaily, ktoré si mi dal."

Neskôr povedala : "...zradil si ma, sľúbil si mi dni slávy, ale teraz sa ku mne správaš kruto." Môže byť toto posledné vyhlásenie pre diabla, ktorý Clare sľúbil moc a šťastie, ale namiesto toho dostala mučenie? Bolo to údajne tak, pretože potom, čo sa priznala otcovi Hornerovi o svojej zmluve s diablom, dostala sa do slovnej hádky s démonom v sebe.

Pokiaľ ide o zvieracie vrčanie pochádzajúce od Clary, jedna mníška napísala:

„Žiadne zviera nikdy nevydalo také zvuky. Ani levy z východnej Afriky, ani nahnevané býky. Občas to znelo, ako keby skutočné stádo divých zvierat riadené Satanom vytvorilo pekelný zbor.“

Clarine zvláštne výbuchy pokračovali celé týždne. Mníšky hlásili, že jej koža spálila, keď ju pokropila svätenou vodou, a vybuchla, keď s ňou do miestnosti vstúpili biblie, kríže a iné posvätné predmety, aj keď boli pred jej zrakom skryté.

Rozvinula si aj to, čo bolo opísané ako „jasnovidné schopnosti“, kde dokázala podrobne opísať osobné životy ľudí okolo nej. Prihlásilo sa aj niekoľko mníšok s tým, že Clara sa naučila rozprávať a rozumieť niekoľkým cudzím jazykom, v ktorých sa nikdy neučili. Mala tiež neľudskú silu a premohla aj toho najsilnejšieho kňaza, keď sa ju pokúšali zadržať počas týchto výbuchov.

Ďalšou správou, ktorú rozprávali mnohí svedkovia, bolo, že Clara začala denne lietala,vznášala sa päť stôp vo vzduchu , šaty sa jej lepili na telo, keď stúpala, čím popierala zákony gravitácie.
Clara levitovala do vzduchu, pričom jej oblečenie vzdorovalo gravitácii.

Záznamy uvádzajú,že až potom, čo bola poliata svätenou vodou, zletela späť dole . Iní tvrdili, že Clara mala schopnosť premeniť sa na hada, pričom jej telo bolo pružné ako had, keď sa kĺzala po podlažiach školy. Dokonca pohrýzla mníšku do ruky a zanechala po nej stopy po zuboch, ktoré pripomínali tesáky hada.

SPOVEĎ POČAS POSADNUTIA

Mnohé príbehy hovoria o tom, že Clara počas svojho posadnutia úplne nedodržiavala náboženské predpisy, bolo hlásené, že Clara sa mala vyspovedať, keď bola posadnutá, a aj prijímala sväté prijímanie. Stalo sa to na začiatku posadnutia. Je pravdepodobné,že sviatosti boli svätokrádežné , že posadnutie ostalo.

POSADNUTIE KLÁRY

Každý mohol vidieť, že dievča postihlo niečo nebezpečné a temné. Otec Horner a ďalší kňaz, kaplán Mansuet, boli určení cirkvou, aby vykonali na Clare exorcizmus. 10. septembra 1906 bol vykonaný exorcizmus, ktorý trval od skorého rána do neskorých nočných hodín – vyčerpávajúci proces pre oboch kňazov. Počas exorcizmu sa Clarino násilné správanie zintenzívnilo a dokonca sa pokúsila uškrtiť jedného z kňazov jeho štólou.
Clara nemohla vydržať byť v prítomnosti svätých obrazov počas jej posadnutia.

Nasledujúce ráno sa obrady uskutočnili znova, pričom posadnutý démon opustil Clarino telo po tom, čo povedal kňazom, že vyletí vo vzduchu z Clary. Clara sa zdvihla päť stôp do vzduchu, ako predtým. K tejto levitácii došlo pred publikom približne 170 ľudí v kostole. Kňazi vyhlásili, že Clara bola oslobodená a zlý duch vyhnaný.

JEJ DRUHÝ PAKT

Len o rok neskôr Clara tvrdila, že uzavrela ďalšiu zmluvu s diablom a bol vykonaný ďalší exorcizmus, ktorý trval dva dni. Potom, čo démon tentoraz opustil telo mladého dievčaťa, svedkovia oznámili, že vzduch naplnil mimoriadne nepríjemný zápach. Požiadala o odpustenie a zasvätila svoj život kajúcnosti a jednoduchým prácam . Clara bola po smrti spopolnená, ale nie je známe, kde sú jej pozostatky uložené.
Citované zdroje:

Clara Germana Cele - Wikipedia

Clara Germana Cele - Find a Grave Memorial

A 16-Year-Old Made A Pact With The Devil - It Led To The Scariest Possession You've Never Heard Of

K exorcizmu Clary Germany Celeovej došlo v roku 1906 v Južnej Afrike. Clara bola kafírske dievča narodené v roku 1890 a celý život prežila v misii sv. Michala. Dievča bolo sirotou a okrem jej exorcizmov, ktoré sú jedny z najznámejších zdokumentovaných, nie je veľa informácií o jej živote, a to najmä kvôli počtu ľudí, ktorí boli svedkami: 170, z ktorých všetci prejavy potvrdili.

Clara mala 16 rokov, keď sa na nej niečo zmenilo. Prvýkrát to upútalo pozornosť ľudí 20. augusta 1906, keď Clara behala po fare, vyzliekala sa a viedla rozhovor s niekým, kto tam nebol. Keď videla, ako ju sleduje mníška, Clara sa zrejme vrátila do normálu, no prosila ju, aby dostala otca Hörnera Erazma, pretože sa ju Satan chystal zabiť za to, čo urobila.

Clara uzavrela zmluvu so samotným diablom. Správy hovoria, že často sa vznášala vo vzduchu a lietala, hovorila niekoľkými jazykmi, ktoré sa nikdy neučila, a mala jasnovidecké schopnosti – o životoch ľudí, ktorí boli okolo nej, dokázala rozprávať veci, ktoré nemohla vedieť. Vydávala niekoľko zvieracích zvukov súčasne, ohýbala svoje telo ľudsky nemožnými spôsobmi a bola čoraz agresívnejšia, keď sa v miestnosti objavili náboženské obrazy. Keď sa Clary raz spýtali, aká temná entita je v nej, odpovedala hlbokým mužským hlasom: "Ja som Satan."

K exorcizmu došlo 11. septembra pred veľkou skupinou ľudí. V jednom momente pohrýzla mníšku, ktorá stála príliš blízko. Na ruke uhryznutia mala údajne len dva vpichy, ako keby ich urobil had. Po exorcizme sa všetko zdalo byť normálne, keďže Clara opäť získala svoju osobnosť. Jej zdravotný stav však už nebol taký, aký bol.

Potom sa zrazu v roku 1907 Clara zdala byť lepšia ako kedykoľvek predtým. Teda až dovtedy, kým istá mníška nepočula zvláštny zvuk vychádzajúci z jej izby. Keď mníška vošla do jej izby,našla ju vznášať sa a visieť vo vzduchu.

O necelý rok-v januári 1907 však došlo u 17 ročnej dievčiny k znova posadnutiu diablom,lebo Clara uzavrela novú zmluvu s diablom, a znova sa prejavili znaky posadnutia, aké mala pred rokom.
Tento exorcizmus, ktorý vykonali tí istí kňazi, sa uskutočnil 24. apríla 1907 a trval dva dni. Definitívne vyhnanie satana- démona sa prejavilo odporným smradom,páchnucim zápachom, ktorý bolo na mieste cítiť.
Potom už Clara Germana Cele nikdy nebola posadnutá diablom,ale si z predchádzajúceho posadnutia nič nepamätala,čo robila a čo sa dialo s ňou.

Druhý exorcizmus trval dva dni. Po druhom exorcizme nie je veľa informácií. Správy hovoria, že dievča vyzeralo byť opäť normálne a že žila život bez démonov takmer šesť rokov, až kým náhle nezomrela na zlyhanie srdca vo veku 22 rokov v roku 1912.

Posadnutia diablom

Anneliese Michel

Johann Blumhardt

Robbie Mannheim

Michael Taylor (Ossett)

George Lukins

Literatúra a zdroje

^ Katolícky prehľad, zväzok 12 . Vysoká škola svätého Tomáša. 1947 . Získané 2. apríla 2010 . Clara Germana Cele, kafírske dievča, bolo pokrstené ako dieťa,

^ Servamus, zväzok 96 . SARP-Uitgevers. 2003 . Získané 2. apríla 2010 . V roku 1906 bola Clara Germana Celeová, šestnásťročná školáčka z Južnej Afriky, posadnutá démonmi.

^ "Pacte OSN AVEC SATAN" . Dark-Stories.com a Sehrus . Získané 2. apríla 2010 . À l'âge de seize ans, Clara Germana Cele fit un pacte avec Satan – ou, du moins, c'est ce qu'elle avoua en priznanie au père Erasmus Hörner, à l'école de la mission qu'elle fréquentait depuis l 'âge de quatre ans.

^ Diablova nevesta: exorcizmus: minulosť a prítomnosť . Harper & Row . 1974. ISBN 9780060621148. Získané 27. marca 2010 . Rodewyk tiež uvádza prípad afrického dievčaťa Clary Germana Cele z roku 1907, ktoré malo rozumieť poľštine, nemčine, francúzštine a všetkým ostatným jazykom,

^ Tibetská mágia a mystika . Llewellyn po celom svete . 2006. ISBN 9780738707136. Získané 2. apríla 2010 . V roku 1906 šestnásťročná juhoafrická školáčka Clara Germana Cele levitovala päť stôp z postele počas záchvatu - a to bolo okamžite diagnostikované ako prípad démonického posadnutia.

^ Guinnessova encyklopédia duchov a duchov . Vydavateľstvo Guinness. 1994. ISBN 9780851127484. Získané 2. apríla 2010 . V roku 1906, 16-ročná posadnutá školáčka z Južnej Afriky, Clara Germana Cele, levitovala do výšky päť stôp, niekedy vertikálne a niekedy horizontálne. Spadla, ak ju pokropili svätenou vodou.

^ Harperova encyklopédia mystických a paranormálnych zážitkov . HarperSanFrancisco . 1991 . Získané 2. apríla 2010 . V roku 1906 Clara Germana Cele, šestnásťročná školáčka z Južnej Afriky, utrpela démonickú posadnutosť a sa zdvihla až päť stôp do vzduchu,

^ Guiley, Rosemary (1991). Encyklopédia mystických a paranormálnych zážitkov . ISBN 9781856273220. Získané 2. apríla 2010 . V roku 1906 Clara Germana Cele, šestnásťročná školáčka z Južnej Afriky, utrpela démonickú posadnutosť a sa zdvihla až päť stôp do vzduchu,

^ „Citáty a parafrázy z luteránskych pastoračných príručiek 16. a 17. storočia na tému posadnutia démonom“ . David Jay Webber . Získané 27. mája 2009 . Príznaky fyzickej posadnutosti – Človek si musí dávať pozor, aby si nepomýlil posadnutosť démonom za prirodzenú chorobu. Niektoré symptómy, ktoré sa niekedy mýlia, sú extáza, epileptické záchvaty, letargia, šialenstvo, šialený stav mysle a podobné stavy. Kŕče a úžasné telesné pohyby by sa nemali považovať za posadnutie démonom. Tento druh symptómov môže pochádzať z čisto prirodzených príčin alebo môže byť čiastočne podporovaný diablom. Primárne príznaky skutočnej posadnutosti:

Poznanie tajných vecí, napríklad schopnosť predpovedať budúcnosť (Skutky 16:16), nájsť stratených ľudí alebo veci alebo poznať zložité veci, ktoré sa človek nikdy nenaučil (napr. medicína). Hovorí sa, že veštci často žiadajú o pomoc ducha a ten im dáva určitú silu. V takom prípade zlý duch pomáha, nie nevyhnutne telesne posadnutý človek.

Znalosť jazykov sa človek nikdy nenaučil. Tak ako si diabol môže zviazať jazyk (Lukáš 11:14), z ranej cirkvi, ako aj z čias reformácie, sa hovorí, že niektorí ľudia posadnutí démonmi mohli hovoriť jazykmi, ktoré sa nikdy neučili.

Nadprirodzená sila (Marek 5:2–3), ďaleko presahujúca to, čo predtým mali alebo mali mať vzhľadom na ich pohlavie a veľkosť.
Pri posudzovaní posadnutia démonom je potrebná veľká opatrnosť. Je potrebné vziať do úvahy všetky okolnosti a príznaky. Šialenstvo by sa nemalo zamieňať s posadnutím. Na druhej strane k posadnutiu môže dochádzať aj tam, kde tieto symptómy chýbajú.

^ "Pacte OSN AVEC SATAN" . Dark-Stories.com a Sehrus . Získané 2. apríla 2010 . Le 10 septembre 1906, l'Église autorisa le Père Erasmus, syn spovedník, et le Père Mansuet, directeur de la mission, à exorciser Germana.

Ďalšie čítanie

Deti démonov , Martin Ebon , ed., s. 154–164

Posadnutý Satanom , Adolf Rodewyk, s. 120–127

"Záhady nevysvetliteľného", Reader's Digest , s. 103–104

Externé odkazy

Un Pacte Avec Satan: popis Clary Germany Celeovej
Iné posadnutia diablom

George Lukins – po exorcizme znovu veriaci

31. mája 1778 navštívila Sarah Barberová v britskom mestečku miestneho reverenda Josepha Easterbrooka, aby ho informovala, že pozná muža trpiaceho zvláštnou chorobou. Išlo o krajčíra menom George Lukins, ktorý spieval a vrieskal rôznymi zvukmi, ktoré sa nepodobali na ľudský hlas. Sám seba fackoval po tvári, mal neovládateľné záchvaty zlosti a silné kŕče. Pre bizarné správanie skončil v nemocnici svätého Juraja, kde ho „liečili“ päť mesiacov, no lekári ho nakoniec vyhlásili za nevyliečiteľného. Sarah verila, že Lukinsa posadli démoni. Sám Lukins o sebe tvrdil, že je diabol, spieval obrátený Te Deum a vyhlasoval, že má v tele sedem démonov, ktorých z neho musia vyhnať siedmi duchovní. V piatok, 13. júna 1778, naozaj sedem duchovných vedených reverendom Easternbrookom z Georga vyhnalo sedem démonov po veľmi namáhavom rituáli. Po ňom sa z Lukinsa znovu stal pobožný človek, šíril Pánovu modlitbu a neustále ďakoval kňazom, ktorí ho zachránili.
Anneliese Michelová – exorcizmus jej nepomohol

Anneliese Michelová sa narodila v roku 1952 v zbožnej katolíckej rodine v nemeckom Bavorsku. Odmalička trpela symptómami rôznych duševných porúch, ale keď sa jej príznaky začali vymykať spod kontroly napriek užívania liekov, vedela, že za to môže diabol. Prvá skúsenosť s diablom ju zasiahla, keď mala 16 rokov. V škole omdlela a po prebratí chodila ako v tranze. V tom čase Anneliese nedokázala prekročiť Kristov obraz, ani navštíviť kaplnku, doma ničila cirkevné predmety, ubližovala si. Zašlo to až tak ďaleko, že úplne odmietala jesť, pila vlastný moč, dokázala hodiny vrčať alebo vrieskať, nadávala a napádala vlastnú rodinu. Na verejnosti chodila nahá, každý deň urobila 400 drepov a celé dni štekala ako pes. Rodičia prosili kňazov o vykonanie exorcizmu, ale až do roku 1975 sa im nepodarilo získať súhlas biskupa. Nakoniec sa Anneliese ujali dvaja miestni kňazi. Počas exorcizmu žena kričala, nadávala kňazom, hádzala sa o zem, niekoľkokrát prehovorila cudzími hlasmi a používala jazyky, s ktorými nikdy predtým neprišla do styku. Údajne v nej kňazi rozpoznali až siedmich démonov. Na tele sa jej objavovali stigmy, modriny okolo očí, bola vychudnutá až na kosť, avšak stále bola silná, preto ju pri exorcistických rituáloch museli priväzovať. Napokon Anneliesine vízie prestali, no jej zdravotný stav sa rapídne zhoršoval. Po desiatich mesiacoch vyháňania diabla Anneliese zomrela.

Elizabeth Knappová – diabol ju nahováral na vraždu

Elizabeth Knappová pracovala ako slúžka v domácnosti Samuela Willarda, významného reverenda v kostole v Grotone v Massachusetts počas 70. rokov 16. storočia. Keď dovŕšila 16 rokov, jej správanie sa zmenilo. Mala časté záchvaty, halucinácie, krútenie tela, vydávala zvieracie zvuky, hovorila hlbokým hlasom a popisovala stretnutie s diablom. 28. novembra 1671 Elizabeth dostala záchvaty, ktoré trvali 48 hodín. Po nich až do 8. decembra zostala v katatonickom stave - nedokázala sa hýbať. Priznala, že ju napadol diabol a nemala inú možnosť, ako s ním uzavrieť dohodu, po ktorej ho musela pustiť do svojej postele. V tej dobe Willard uviedol, že s ním diabol prehovoril prostredníctvom Elizabeth. Slúžka sa priznala, že diabol ju nahováral, aby zabila seba i ostatných blízkych, vrátane Willarda a jeho rodiny, čo odmietla. Preto ju diabol naďalej trápil silnými bolesťami a záchvatmi.

Anna Ecklundová – posadnutá hneď dvakrát

Zvláštnosti sa v Aninom živote začali prejavovať, keď dovŕšila 14 rokov. Napriek tomu, že vyrastala v prísnej katolíckej rodine, v jej správaní sa začali objavovať známky posadnutia diablom. Nezniesla blízkosť náboženských predmetov, nemohla vstúpiť do kostola bez toho, aby sa nezačala zmietať a kričať, často mala sexuálne narážky a obscénne správanie. V roku 1912 podstúpila úspešný exorcizmus, no o 14 rokov neskôr ju diabol posadol opäť. Vyhľadala preto pomoc kňazov, ktorí ju umiestnili do ženského kláštora, kde ju mníšky mali pripraviť na ďalší exorcistický rituál. Až v kláštore sa jej posadnutosť prejavila naplno. Hovorila cudzími jazykmi, pľula na mníšky a často zvracala, keď sa k nej priblížili s krucifixom. Celý exorcizmus nakoniec trval 23 dní, počas ktorých Anna zranila troch kňazov a dve mníšky, no nakoniec bol úspešný.
Anna zranila troch kňazov a dve mníšky, no nakoniec bol úspešný.Metod
Zaujímavé, že prevažná väčšina ľudí posadnutých sú ženy
Kamil Horal
Také poznatky mal aj Ježiš...cudzoložnú ženu,hriešnu Magdalénu,samaritánku...ale bol aj posadnutý chlapec,...posadnutý,žijúci v hroboch, z ktorého vyletel húf diablov do svíň...Judáš...ale boli aj chlapci posadnutí v Ilfurte...Faust podpíše úpis diablovi,ženy sú celkovo citlivejšie...skôr posadnutí sú ľudia...čo majú nesmrteľnú dušu...keby nemali dušu,tak satan kašle zvysoka na také …More
Také poznatky mal aj Ježiš...cudzoložnú ženu,hriešnu Magdalénu,samaritánku...ale bol aj posadnutý chlapec,...posadnutý,žijúci v hroboch, z ktorého vyletel húf diablov do svíň...Judáš...ale boli aj chlapci posadnutí v Ilfurte...Faust podpíše úpis diablovi,ženy sú celkovo citlivejšie...skôr posadnutí sú ľudia...čo majú nesmrteľnú dušu...keby nemali dušu,tak satan kašle zvysoka na také bezvýznamné objekty...z ktorých by nič nemal...
Anton R
Existuje ešte poučná kniha z iného prípadu - v češtine aj slovenčine
P. Sutter, Satan v Illfurtu, Praha 1931 a nové vydanie 2008
Paul Sutter, Satan v Ilfurte, Bratislava 1947
(dajú sa vyhľadať napr. cez muj-antikvariat.cz)
Čítal som to staré české vydanie, je tam viacero podobných príznakov, ale exorcizmus trval oveľa dlhšie.
Edit: linky na skeny obidvoch verzií
maja prus
Ja by som slová tej zmluvy tu zamerne vynechala...
Coburg
Dobrý materiál, ale treba ho trocha spracovať, viackrát sú tam opakované pasáže napríklad.
Kamil Horal
Je to z viacerých zdrojov a každý niečo nové doplňa...preto sa tam opakujú pasáže ako základ deja...kto chce si to prečíta...Ešte jestvuje obšírny záznam o všetkom napísaný otcom Erazmom Hornerom,ktorý prevádzal exorcizmus,kde sú opisy vyčínania posadnutej Germany také hrozné,desivé a vulgárne,čo všetko robila,že sa to nedá publikovať,lebo by zase boli mnohé protesty,sťažnosti a kritika od …More
Je to z viacerých zdrojov a každý niečo nové doplňa...preto sa tam opakujú pasáže ako základ deja...kto chce si to prečíta...Ešte jestvuje obšírny záznam o všetkom napísaný otcom Erazmom Hornerom,ktorý prevádzal exorcizmus,kde sú opisy vyčínania posadnutej Germany také hrozné,desivé a vulgárne,čo všetko robila,že sa to nedá publikovať,lebo by zase boli mnohé protesty,sťažnosti a kritika od čitateľov.../napr.vyletela na vrchol oltára asi 5 m vo výške ...rúhania ,odporné vulgárne javy,ktoré sa ani nemôžu publikovať a nad ktorými rozum ostáva stáť/...Keď niektorí čítali archívne,autentické správy od otca Hornera...tak slabšie povahy od hrôzy odpadli,či zvracali..preto sa to nepublikovalo.../