Neberte si Vakcíny

27. októbra 2021 - od Celestial

„… lebo cez tvoje čary (farmáciu) boli zvedené všetky národy.“ - (Zjavenie 18:23)

Toto sú slová Pána JAHa (Ja Som) všetkým, ktorí sú tvrdošijní, všetkým ktorí nechcú poslúchať a rešpektovať varovania Nebeského Otca. Toto je napísané presne tak, ako som to prijala, takže prosím nečítajte si toto ako „radu“ alebo ako podnety. Ako každé jedno proroctvo medicínskej povahy, ktoré som poslala, začnúc s najnáročnejším „Prežitie najsúcejších“ - aj toto je priame prorocké varovanie od Pána.

Slovo „ty“ používal Pán v celom tomto posolstve - prvú osobu jednotného čísla. Toto mi oznamuje, že toto je osobné - môže sa to stať komukoľvek, kto sa rozhodne ignorovať Pána. Preto predtým, ako toto budete zdieľať, prečítajte si to pre vaše vlastné porozumenie. Tento odkaz je zamýšľaný, aby varoval, napomenul a ukázal ľuďom Boží postoj, najmä:

Ak si to už vzali;
Ak uvažujú o tom, že si to vezmú;
Ak si to chcú vziať, ale majú z toho obavy;
Ak si to chcú vziať a neobávajú sa toho.


Odkaz je nasledovný:

„Takto vraví Pán. Toto je zjavenie Pána Ježiša Krista k tým čo sú pyšní a svojhlaví, k tým čo majú také zatvrdené srdce, že žiadne varovanie pre nich nie je dosť dobré. Toto je slovo Pána k tým, ktorí nemienia naslúchať, ktorí odmietajú hojnosť dôkazov o ublížení nazývajúc ich „zriedkavé a izolované“. Tým, ktorí hľadajú údaje, aby podporili pochybenie a nechcú počuť žiadne varovanie ani poľaviť zo svojej pýchy. Budete sa prebodávať so zármutkom, vskutku, už ste sa prebodli so zármutkami.“

Tento odkaz som mala v polospánku, keď Boh mi rozprával a ukazoval obrazy. Nie je to snenie, cítim sa byť vedomá si toho, že ku Mne rozpráva. Tieto slová sú ako to je - Pán chce, aby každý jeden počul, čo sa vám už stalo, alebo čo sa stane, ak si pôjdete vziať vakcínu na covid 19 v hocakom zložení, v ktorejkoľvek krajine. NASLÚCHAJTE.

Tieto veci sa stanú tým, ktorí si vezmú vakcínu Moderny, vakcínu Pfizera, vakcínu Astra Zeneky a rovnako vakcínu Johnson a Johnsona.

ZA PRVÉ. BUDETE SA TRIASŤ. Budete sa triasť ako niekto, kto bol vložený do ľadového kúpeľa, kto sa už nemôže znovu zohriať, nekontrolovateľné šklbanie, ktoré signalizuje vážne poškodenie vášho neurologického centra. Ak sa toto už stalo, vedzte, že ste utrpeli narušenie; podporili ste NARUŠENIE vášho centrálneho nervového systému, tak ako keď počítač auta niekto hackne a ponechá auto zraniteľné, aby bolo ovládané niekým iným než vodičom. Budete presne ako to auto - „HACKNUTÍ“ - váš interný ľudský softvér bude prevzatý Železom, ktoré sa zmiešava s hlinou. Prijali ste cudziu entitu do vášho krvného riečiska a teraz vás bude preprogramovávať, až dokým nebudete úplne zlomení a zruinovaní.

Uvidela som sejf vo vnútri človeka. V našom vnútri je sejf a Boh v ňom drží niečo cenné. Avšak tento človek si vzal covidovú vakcínu a následne som uvidela akoby scénu z CSI ukazujúcu vnútro tela:

videla som kovové piliny, stovky drobných špicatých kovových „pilín“ - akoby ste na kúsočky rozdrvili spinku - vstupujúce do tela a LETIACE smerom k tomu trezoru. Bolo ohromujúce vidieť to. Tisíce a tisíce kovových kúskov šli priamo k tomu trezoru a zapichli sa do jeho dvierok. Keď sa ich už viac nakopilo na dvierkach, ich tlak ako na povel začal otáčať kolieskom trezora, otáčal a otáčal až kým bác! - dvierka sa zrazu otvorili a piliny začali prúdiť do toho trezora. Videla som, ako sa zvnútra pripájali ku každému orgánu v tele tej osoby - k očiam, jazyku, pľúcam i pečeni- priľnuli k orgánom a začali im dávať „kód“.

{iu-50.jpg} - Kovové piliny, čo som videla, vyzerali podobné tomuto, ale boli celé rovné, podobné zlomeným spinkám. Viďte proroctvo: Figa, semená a vakcíny. (v angličtine)

V tom obraze (videní) som videla kohosi v aute bez vodiča. Sedel na sedadle vodiča, ale čítal si noviny, auto vedelo, kam išlo, pretože malo predprogramovaný cieľ a mohlo tam ísť samostatne. Ale zrazu sa v systéme objavili nové súradnice- videla som ich vystúpiť hore na obrazovke auta a šofér sa naplašene pozrel hore. Odhodil noviny nabok a začal mačkať tlačidlá skúšajúc dostať originálne súradnice späť na ten počítač, ale niečo prevzalo riadiaci panel.

Následne sa jeho auto začalo vykláňať zo svojho jazdného pruhu do vedľajších pruhov na VEĽMI RUŠNEJ DIAĽNICI. Tento muž veľmi spanikáril, pretože ostatné autá idúce za ním boli podobne naprogramované, aby išli bez vodiča. Všetci ostatní šoféri očakávali, že mužovo vozidlo bude fungovať správne ako ich, kvôli rýchlosti a nebezpečnej diaľnici, ale jeho auto bolo úplne neovládateľné a zmätkovalo priečne svojou cestou pri nestálej rýchlosti cez viacero jazdných pruhov, čím ho vystavovalo nebezpečiu, že doň vrazia ďalšie autá.

Toto je obraz toho, čo robia covidové vakcíny - vzdialene prevezmú telo, kým nestratíte riadenie nad Bohom danými funkciami. Vaše telo jazdí vo svojom jazdnom pruhu a vie, čo má prirodzene robiť, ale vakcína prepisuje tie funkcie a vraví vášmu telu, aby miesto nich robilo všelijaké nebezpečné, zhoršujúce sa veci.


ZA DRUHÉ. Budete mať NEUROLOGICKÉ ZLYHANIA. Vaše myšlienky vám zlyhajú. Vaša myseľ vás opustí. Budete strieľať myšlienkové šípy, ale poletia krátko a nedoletia k cieľu. Nebudete vedieť, čo chcete povedať. Stratíte schopnosť vyjadrovať sa. Vaša myseľ pomaly klesne na polievku: zábudlivá, bojazlivá, nemysliaca. Budete tieňom vášho predošlého ja. Takto vraví Pán.

Videla som nejakého muža prísť na cvičisko lukostreľby na veľkej trávnatej tréningovej oblasti. Vystrelil šíp, ale ten preletel vzduchom ďaleko mimo terča. Tiež som videla nejakého muža sediaceho na invalidnom vozíku. Vystrelil šíp (myšlienky) v jeho mysli, ale pritom ako ho sledoval, jeho šíp šiel ďaleko mimo terča. Jeho slová nedávali žiadny zmysel, takže ošetrovateľka mu znova trpezlivo vysvetľovala, čo mu chcela povedať a povedala mu, ako to povedať, ale sestričkine slová len preplávali rovno cez jeho hlavu. Síce ju počul, ale nedokázal uchopiť to, čo vravela. Boh mi ukázal toho muža sediaceho na svojom invalidnom vozíku na rovnakom trávnatom cvičisku, kde ten prvý muž vystrelil svoj šíp - v bledomodrom župane, spálňových papučiach, vyzeral ako starec, hoci nebol starý. Oči mal vlhké a zahmlené nie z veku, ale z niečoho, čo sa mu prihodilo a aj jeho pohľad od covidovej vakcíny.

Sledoval s unavenými, mliečnymi očami, keď slová ošetrovateľky ako šíp presvišťali nad jeho hlavou, a videla som, že bol veľmi unavený skúšajúc pochopiť, čo mu vravela. Keď som to sledovala, Boh povedal „ALZHEIMEROVA NEMOC A DEMENCIA, toto je covidová vakcína.“

ZA TRETIE. Bude tu záplava NEUROLOGICKÝCH ŤAŽKOSTÍ. Po celom svete tí, ktorí si vzali tieto vakcíny, utrpia stratu mentálnej vnímavosti, ostrosti, naučených zručností a mnohí nebudú znovu konať pri plnej mentálnej kapacite. Budú tieňom svojho predošlého ja - frustrovaní zo života, neschopní vyjadrovať sa, neschopní konverzačne podeliť sa s ostatnými, niektorí uväznení naveky v temnej väznici mysle bez slov. Nech toto ľudia počujú a vyvarujú sa toho.

Videla som muža v modrom župane sediaceho v tmavej prázdnote. Stratil silu reči, silu komunikovať, rozprávať alebo vtipkovať a byť duchaplný. Bol vložený do tmavého miesta bez slov, pretože nemohol rozprávať; zvieral opierky svojho invalidného vozíka vo frustrácii a začal vysychať.

ZA ŠTVRTÉ. Mladí ľudia utrpia všemožné symptómy HALUCINÁCIÍ, DROGOU-VYVOLANÉ STRACHY, „NOČNÉ HRÔZY“ A PANIKU. Nastane raketový vzostup „úzkostlivých útokov“ a panické útoky medzi starými i mladými. Najmä mladí ľudia sa budú báť byť ponechaní osamote, budú sa báť tráviť čas sami so sebou. Čím sú mladší, tým budú mať väčší strach. Ľudia budú „vidieť veci“. Budú sa podobať ľuďom čo zjedli počarované muchotrávky alebo nejaké iné halucinogény; budú aktívne vidieť veci, pritom však budú mať čisté krvné testy- bez drog alebo čohokoľvek spôsobujúceho halucinácie. Budú popisovať, čo vidia a zažívajú, pritom si každý bude myslieť, že sú hysterickí. Avšak NIE sú - vidia to, čo vidia, z dobrého dôvodu. Závoj mysle a ducha bol PORUŠENÝ.

ZA PIATE. BUDÚ VRIESKAŤ VO SVOJICH IZBÁCH, rozprávajúc, že sú tam ďalší ľudia, že sú tam ďalšie entity, volajúce ich, približujúce sa k nim a interagujúce s nimi. Tieto vakcíny ODPÁRAJÚ A OSLABIA DUCHOVNÝ ODDEĽOVAČ MEDZI ĽUDSTVOM A PADNUTÝMI ANJELMI/ĽUĎMI A PADNUTOU RÍŠOU. Ľudia začnú jasne vnímať duchovnú ríšu, akoby si vzali tvrdé drogy alebo akoby sa oddávali jóge alebo meditácii alebo niektorej ďalšej podobe myseľ meniaceho rituálu pre „povznesenie“ sa z reálneho sveta do porušenej, zakázanej ríše, kde ľudia môžu vidieť, interagovať a vyvolávať duchov a ďalšie nečisté nadprirodzené bytosti. Najmä deti a mladí ľudia budú mať túto reakciu na vakcínu a budú vidieť nečisté veci jasne bez prispenia drog. Mladí budú mať živé zážitky so strachom a hrôzami, nočné mory, tieto veci sa nazývajú NOČNÉ HRÔZY a sú to reálne zážitky.


Tieto vakcíny „uvoľňujú“ ľudské spojenie k tomuto svetu a na oplátku zvyšujú spojenie k iným bytostiam, dimenziám a zážitkom. Ľudia sa v podstate stanú vydesení videním vecí, ktoré nemôže nikto iný uvidieť. Doktori to budú nazývať „paranoidný prelud“, ale tento fenomén je veľmi reálny; oni vlastne vidia to, čo je doktori zamietajú. Najmä deti sa stanú emočne pripútané, ale i mladí plnoletí ustúpia vo svojom správaní kvôli strachu. Entity budú vstupovať do izieb a terorizovať tých, ktorí ich môžu vidieť; toto je následok neposlušnosti a nedôvery v Pána Ježiša Krista, ktorý jediný dokáže zachrániť rovnako dušu i telo.

Videla som mladého stredoškoláka. Bol pri jedálenskom stole, túlil sa k svojej matke v slzách, takéto niečo by ste nikdy neočakávali uvidieť u dorastajúceho chlapca. Mal oblečenú úplnú ragbyovú výstroj. Boh mi ukázal silu americkej mládeže - veľký chránič trupu na ktorom mal svoje číslo, tesné nohavice s chráničmi kolien, celú výstroj (červeno bielu stredoškolskú ragbyovú uniformu). Pritom sa tento plavovlasý chlapec triasol v strachu, uslzený, prosiaci svoju matku, aby ho neopustila, pretože „tie veci“ by mohli prísť naspäť. PLAKAL a držal svoju mamu v medveďom zovretí za pás- nebolo možné, aby sa tá žena mohla vzdialiť od syna a ani to neskúšala. Hladila hlavu svojmu synovi, sušila mu pot a slzy so servítkou, utešovala ho a vravela mu, že jediná cesta, ako ho čokoľvek dostane, je cez jej mŕtvolu. Pritom tento chlapec pokračoval vzlykať, pretože na kraji tej vízie, v rohu ich obývačky, za denného svetla, stáli šedé entity, dve z nich sa na neho dívali. Jedna mala ľudské šaty a tá druhá nemala. Videla som ich len zozadu- obrovské hlavy, útle šedo vyzerajúce telá - otočené ku chlapcovi a on vzlykal, pretože jeho matka ich nemohla vidieť, ale on mohol. Neprestajne na neho hľadeli s obrovskými čiernymi očami. Veľmi som ľutovala tohto chlapca, pretože napokon predsa bude musieť ísť spať, okúpať sa, byť osamote tak či onak a keď bude, vtedy k nemu prídu.

Pán povedal, že ľudia roztrhli závoj nad ľudstvom, preto „veci“ - bytosti, príšery, entity prídu k ľuďom. Budú omnoho smelšie ukázať sa zavakcínovanej osobe, pretože (zavakcínovaní) sa podobajú zrnku ryže, ktorému odlúpli tvrdý hnedý vonkajší obal, ktorý chráni každé zrnko ryže. Výkriky, toto Pán povedal. Amerika bude počuť výkriky, keď sa diabol oznámi celej novej generácii ľudí, ktorí nikdy nepoznali alebo neverili v schopnosť satana spraviť sa známym človeku.

ZA ŠIESTE. Budete mať to, čo je známe ako PREDČASNE NABEHNUTÁ DEMENCIA. Opäť, bude to šokujúco zjavné dokonca v mladých ľuďoch, ktorých mysle sú normálne čerstvé a aktívne. Budú zábudliví až tak, akoby boli starcami; budú rovnako pomalí, zmätení, zábudliví a úzkostliví ako starejší, keď strácajú svoju spamäť. K rodičom, ktorí priviedli svoje deti, aby si vzali tie vakcíny, Pán priamo vraví, že to je zlý výsledok dôverovania v modly, namiesto aby Ho spoznávali, hľadali Ho a zverili Mu svoje deti do bezpečnej opatery.

Pán vraví: „Ak nepodržím nejaké mesto, tak bude stratené; ak nepodržím ľudí, tak budú zmietnutí. Nuž teda, prečo ste Ma nenávideli a nahradili ste Ma s modlami hadov a medicínskych ustanovizní; prečo nenávidíte Moju prítomnosť a radili ste vašim deťom, že na Mňa môžu zabudnúť? Budete žať, čo ste zasievali.“


Videla som akúsi nemocnicu, vchod do bežnej nemocnice, kam sa ľudia prichádzajú dať vyšetriť. Na vrchu toho obrázka som videla obraz hada na tyči, medicínsku značku liečenia a doktorskej prísahy. Videla som ženu, ako učí svoje dieťa, že zúbková víla je reálna a že dieťa si má pýtať od nej nejaký dar za svoj zúbok, že Santa je reálny, čítala nejaký príbeh dieťaťu pred zaspaním. Ale nikde nespomenula Boha. Americké deti predovšetkým nepočujú nič o Bohu, ktorý im dal Ameriku, ani slovíčkom nepovedia, aby si detičky uvedomovali, že ich dych je Milosť Toho, ktorý sformoval ich hlinu. Matka pobozkala svoju dcéru a zhasla lampu pri postieľke; dieťa si položilo svoj (vypadnutý detský) zúbok pod svoj vankúš s plnou vierou, že Zúbková víla si ho vezme a potom spala v úplnej neznalosti faktu, že jestvuje Boh nazývaný Jah.

ZA SIEDME. PÁN VRAVÍ, ŽE AJ KEĎ TO POTRVÁ DESAŤ ROKOV, UVIDÍTE VÝSLEDOK Z TÝCHTO VAKCÍN A UBLÍŽENIE, KTORÉ SPÔSOBIA.

Pritom ako rozprával, videla som akéhosi človeka kráčať po dlhej ceste vedúcej až za horizont, v dĺžke desiatich rokov života - ale on nevedel, že tá cesta nebola reálna cesta, ale bol to chrbát živého hada. Tá cesta sa kľukatila ako hadí chrbát celou cestou až ku horizontu, Pán mi ukázal, že tá cesta bola v skutočnosti hadom so zreteľnými šupinami a s hadím značením (kože). Na konci cesty som videla hlavu hada čakajúcu na to, že uštipne toho človeka, ale on to nevedel. Kráčal k svojmu zničeniu následkom vakcín, ktoré si niesol vo svojom tele, ale neuvedomoval si to.

ZA ÔSME. Pán povedal GILLIAN BARR. Nie som si istá čo to je, ale keď budem môcť, preskúmam to a urobím doplnenie, aby sa to vysvetlilo. Ale bude to následok vzatia si vakcín. Guillainov-Barrého syndróm – Wikipédia

ZA DEVIATE. PÁN MI UKAZOVAL ĽUDÍ AKO AUTÁ.

Mnohé autá išli na diaľnici- niečo prerušilo ich palubné počítače a bez varovania začali vybiehať zo svojich jazdných pruhov a navzájom do seba nabúravali. Tiež narážali do múrov na kraji diaľnice a havarovali. Boli to hrozné havárie, aké sú v skúšobných crash-testových reklamách Volva. Kolesá vyletúvali z vozovky, keď autá náražali do prekážok, alebo vrážali do diaľničných múrov a okamžite vzbĺkli v plameňoch. Vodiči už nedokázali riadiť svoje autá; boli čímsi preberané a narúšané. Videla som, že to čo prevzalo tieto autá bolo KOVOVÉ A ŽIVÉ, ale nedokážem vysvetliť, čo to bolo. Bol to živý železný organizmus, ktorý prevzal a nabúral mnohé autá jedno do druhého, zatiaľ čo ďalšie vyšli z vozovky a nabúrali do diaľničných nábrežných múrov. Niektoré autá zišli z tej diaľnice. Toto neboli reálne autonehody, boli to znázornenia ľudí, ako vrážajú do chorôb a nemocí, mnohé z nich sa skončia náhlou smrťou od covidových vakcín.

ZA DESIATE. Pán povedal, že tu budú BOLESTIVÉ KOŽNÉ VYRÁŽKY A BOĽAČKY. Budete mať boľačky, bolestivé boľačky, niektoré suché a chrastavé, niektoré otvorené a mokvavé. Budete mať KOŽNÉ PODLIATINY - veľké modré, ružové alebo dokonca žlté alebo čierne záplaty, čo sa objavia cez noc so silou šíriť sa. To je NEKRÓZA. Koža vám zhnije. Na niektorých miestach sčernie, kvôli vnútornému poškodeniu tkaniva a nebude to možné napraviť. Mŕtve kožné tkanivo zostane mŕtve a v niektorých prípadoch sa môže dokonca šíriť.

JEDENÁSTE. BUDETE SMRDIEŤ. Budete mať odlišný zápach, nie normálny telesný pach. Budete páchnuť odlišne, dokonca i vášmu domácemu zvieratku (psovi), ktorý už viac nebude chcieť byť blízko vás, pretože nebude rozpoznávať váš zápach ako predtým.

DVANÁSTE. „POKAZÍTE TERMOSTAT.“
Bude vám veľmi horúco a budete sa potiť, muži i ženy, akoby v silných horúčkach, keď vakcína bude ničiť váš imunitný systém. Budete mať horúčky, rovnako ženy i muži. Budete mať neregulovanú telesnú teplotu. Budete cítiť veľký chlad a nebudete schopní udržať si teplo. Budete sa triasť v letnom dni akoby s triaškou a zimnicou, toto je výsledok vakcín.

Pomocou ich medicínskeho čarovania, ktoré v Biblickom texte vlastne znamená zvádzajúce ČARY A BOSORÁCTVO, všetky národy boli zvedené Babylonom. VŠETKY NÁRODY BOLI ZVEDENÉ MNOHÝMI FARMACEUTICKÝMI KLAMLIVÝMI ZÁZRAKMI VEĽKÉHO BABYLONU.

Babylon nie je nikto iný ako Spojené Štáty Americké, identifikované Pánom Ježišom Kristom v mnohých posolstvách na TMV. Národy sú klamané, otravované, vyvražďované Babylonom; pri ich vlastnej pýche sa spolupodieľajú na svojich vlastných úmrtiach. Lebo keď ich varujete, tak sa hašteria a kľajú, a sú zvedení. Pritom príchod skazeného je pri práci satana - sprevádzaného nespočetnými klamajúcimi divmi, ktoré tí, ktorí nemajú lásku k pravde, objímajú a pri nich hynú. (2.Solúnčanom 2:9)

[Koniec odkazu]

Tieto vakcinačné proroctvá sú únavné. Sú neprestávajúce a unavujú môjho ducha. Zakaždým, keď nejaké dostanem, som si istá, že už je posledné, pretože si myslím, že je nemožné, aby si ich ľudia nevypočuli a nepochopili jasné „NIE“ od Boha, aby si to nevzali. Predsa však prichádzajú stále ďalšie a ďalšie. Viem, že Božia láska a vášeň varovať ľudí je neoblomná nie nedbanlivá; pieseň sa však úplne mýli. Boh nie je nedbanlivý, ale neoblomný v Jeho hľadaní ako zachrániť ľudstvo pred ohňom, predsa napriek všetkým varovaniam ľudia ľudia prerážajú zábrany, aby si vzali vakcíny, tlačia na ostatných, aby si ich vzali a v podstate si ničia svoje chrámy.

Tieto proroctvá sú podávané takto priamo, Božie slovo je také priame, takže viem, že čítam popis. Čítam, čo sa už stalo, milióny boli zavakcínované napriek nesmiernemu odtláčaniu, že teraz by to už iste malo prestať. Bijem na poplach, dvíham svoj hlas, podľa Ezechiela 33 - keď meč prichádza, strážca musí varovať! Toto je vyhlásenie - odhaľujúce presne to, čo sa stane a už sa udialo, len ešte nie do tejto miery.

„Takto vraví Pán, toto je trest za pochybenie, následok hriechu v telesných údoch, za lásku k modlárstvu, za takmer okultné uctievanie názorov človeka, názorov expertov, za spoliehanie sa na telesné rameno.“

Posledné vyhlásenie, čo som prijala, sa vzťahuje k proroctvu „Psi“. Pán povedal všetkým tým, ktorí si beriete tieto vakcíny, že budete podobní psom. Budete zranení, pošliapavaní akýmsi kovovým rukojemníckym systémom, ktorý naruší suverenitu vášho vnútorného počítačového systému a budete nasilu pripútaní k vašej hline. Tí, ktorí majú duchovné uši, budú počuť Pánov hlas volajúci Jeho ovce nabok do bezpečia, ale tí, ktorí sú tvrdohlaví, tí, ktorí nedbajú na diablove úklady a tí, ktorí sú príliš pyšní, aby počúvali varovanie, ako sa to stalo s Izraelom, tak to bude s vami. Vaše mŕtvoly padnú na púšti, padnú na hadej ceste, padnú kvôli rebélii vášho vlastného srdca. Budete žať, čo ste zasievali - toto Boh povedal.

Nakoniec sa podelím s týmto. POKÁNIE je dôležitejšie než telo; duša a duch sú dôležitejšie než telo. Jóbove deti neboli obnovené, povedal Pán, pretože už zahynuli. Avšak ich otec bol obnovený a 10-násobne požehnaný. Rovnako POKÁNIE obnovuje dušu človeka bezohľadu na to, či jeho telo hynie alebo nehynie. Môžete si prevziať toto tvrdenie pri vašom vlastnom porozumení, avšak moje porozumenie je, že nezáleží na tom, aké poškodenie sa stalo telu, človek môže podvihnúť svoj hlas a kajať sa pred Pánom za nesposlušnosť, a zachrániť si svoju dušu. Či už bude uzdravený alebo nie, je to Božia milosť, ale jeho duša sa môže navrátiť k Bohu v družnom vzťahu, bez ohľadu na to, čo jeho telo prijíma. Zlodej na kríži zomrel, ale jeho duša bola prijatá Pánom. Amen.

Toto sú Pánove slová a zjavenia posledných čias. Amen. Priniesla som slovo, ktoré mi bolo dávané medzi 4. a 8. hodinou ráno. Zakrátko preň urobím video. Ak nesledujete Youtube kanál, odporúčam vám prihlásiť sa ak nezvyknete čítať tento blog, len sledovať videá, prosím prečítajte si ho a dostanete plnú písanú pravdu Božích slov.

Pripíšte sa k odberu prorockého kanála Pánov Hlas a stlačte ohlasovací zvonček, takže môžete dostať všetky nové videá, keď vzniknú. Prihláste sa k blogu v dolnom pravom rohu ... sledujte cez váš blog alebo si pridajte emailové oznámenia. Ďakujem vám za návštevu a Boh vás žehnaj.

Zdroj: The Master's Voice blog
Sprievodné video obsahuje ešte mnohé ďalšie doplnené veci, živý komentár (angličtine).
Public domain