Clicks2K
mk2017
11

Nowy Porządek Świata, to królestwo szatana.

SŁOWO POUCZENIA, 431,
czw. 23.05.2002.

Pan Jezus powiedział do mistyczki Alicji Lenczewskiej:
† Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie, jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach.
Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim główne aspekty i przejawy działania złego.

Święty Paweł powiedział, że główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo Szatanem.
Ja posługuję się Miłością i Prawdą, bo nimi jestem i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa i prowadzi ku rozbiciu. Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi św. Paweł (Ef 6, 10-18) i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła.
Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane to: serce, umysł i ciało.
Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm.
Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.
Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety – przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech.
Działania szatańskie obejmują:
Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).
Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem Szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież.
Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie) dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.
Celem jest tzw. nowy świat – nowa era – według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym – totalitarnym opartym o możliwości współczesnej techniki. Tzw. nowy porządek tworzony przez kościół szatana.
Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego.
To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają.
Wy, wierne dzieci Moje powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich.
Pan Jezus wszystko widział co będzie... Nowy porządek świata...Czy to nie dzieje się na naszych oczach?
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Do produkcji szczepionek wykorzystuje się żywe płody z aborcji! [wideo]

Bertrand Russell członek jednej z 13 rodzin Iluminatów o rtęci i Bogu (wywiad z 1959r.)


Dieta, zastrzyki i przymus sądowy, łączone od najmłodszych lat stworzą rodzaj charakterów i wierzeń pożądany przez rządzących, każda krytyka władzy stanie się psychicznie niemożliwa” – Bertrand Russell

youtube.com/null
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Działania szatańskie obejmują:
Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).
Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem Szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi,…More
''(...)Działania szatańskie obejmują:
Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).
Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem Szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież.
Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie) dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.
(...)''
TomUrb
"Czy to nie dzieje się na naszych oczach?"
No raczej.
Dla mnie ten fragment, kiedy kupiłem te zapiski w 2017 roku, był szokiem - skąd osoba w wieku Alicji Lenczewskiej mogła w 2002 roku mieć jakiekolwiek pojęcie o nowym porządku świata. Do mnie pierwsze pogłoski o czymś takim dotarły z internetu dopiero ok. 2007 roku. A przecież w 2002 roku w Polsce niewiele osób miało stałe łącze. A już na …More
"Czy to nie dzieje się na naszych oczach?"
No raczej.
Dla mnie ten fragment, kiedy kupiłem te zapiski w 2017 roku, był szokiem - skąd osoba w wieku Alicji Lenczewskiej mogła w 2002 roku mieć jakiekolwiek pojęcie o nowym porządku świata. Do mnie pierwsze pogłoski o czymś takim dotarły z internetu dopiero ok. 2007 roku. A przecież w 2002 roku w Polsce niewiele osób miało stałe łącze. A już na pewno nie śp. Alicja Lenczewska, która wtedy była już po 70-tce.
fartuszniak leszek
Skąd Alicja Lenczewska wiedziała ?
Po prostu miała objawienia, a wszelkie współczesne objawienia są dzisiaj bardzo atakowane, aby jak najmniej ludzi uwierzyło, nawet są atakowane przez tych, co sami siebie mają za pobożnych. To pewnie jest metoda złego ducha, by ignorować współczesne ostrzeżenia, by tkwić tylko w uznanej przeszłości.
TomUrb
"Miała objawienia" - o tym wiedziałem już wcześniej 😉
Dlatego kupiłem "Słowo pouczenia".
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Działania szatańskie obejmują:

Kulturę,

sztukę (muzyka, plastyka, literatura),

modę,

zainteresowania,

styl życia,

hierarchię wartości (kult materii).

Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest lucyfer.

Stosunki społecznekontrola i zniewolenie ludz…
More
Działania szatańskie obejmują:

Kulturę,

sztukę (muzyka, plastyka, literatura),

modę,

zainteresowania,

styl życia,

hierarchię wartości (kult materii).

Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest lucyfer.

Stosunki społecznekontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież.

Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie) dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.

Celem jest tzw. nowy świat – nowa era – według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym – totalitarnym opartym o możliwości współczesnej techniki. Tzw. nowy porządek tworzony przez kościół szatana.
jac505
Ludzie uczą się i uczą, budują i budują ten świat i nie wiedzą, że na swoją zgubę.
mk2017
Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego.
To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają.