3
4
1
2
Clicks15.8K

Libor Halík-Deník Testimony Pro Life

Libor Halik
11
Czech language. Jak, kdy, proč jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Kdy a proč jsem začal protestovat proti umělým potratům atd.
Libor Halik
Fatimský dodatek v růženci lze jednoduše opravit stejně jako byla nedávno v Polsku a Maďarsku opravena eucharistická modlitba. Místo slůvka "všechny" se řekne slůvko "mnohé" a celý růženec bude v souladu s Biblí a Tradicí.
Toto bych dnes doplnil k závěru svého deníku, kde jsem v r.2006 psal: Modernismus se u vás katolíků projevil skrze dokumenty 2.Vatikánského koncilu a skrze změnu modlitby k …More
Fatimský dodatek v růženci lze jednoduše opravit stejně jako byla nedávno v Polsku a Maďarsku opravena eucharistická modlitba. Místo slůvka "všechny" se řekne slůvko "mnohé" a celý růženec bude v souladu s Biblí a Tradicí.
Toto bych dnes doplnil k závěru svého deníku, kde jsem v r.2006 psal: Modernismus se u vás katolíků projevil skrze dokumenty 2.Vatikánského koncilu a skrze změnu modlitby k Marii panně. Po staletí se vaši předkové a svatí modlili klasický růženec. Po 2.světové válce a zejména po 2.Vatikánském koncilu byl do něj přimontován tento tzv. fatimský dodatek: „Pane Ježíši odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Závěr fatimského dodatku je NETRADIČNÍ a NEBIBLICKÝ. Je ryze origenistický slovy: „přiveď do nebe všechny duše“. Nauka bludaře Origena o liduprázdném pekle byla všeobecnou církví definitivně odmítnuta v 6.století, v době jednoty latinské a řecké větve křesťanství. Po 2.světové válce a zejména nyní se opět objevila na scéně a ničí víru mnoha pravoslavných, katolíků i protestantů pravděpodobně ještě více než komunistický ateismus. Proto růženec považuji za Bohu libou modlitbu jen a pouze bez tohoto tzv. fatimského dodatku.
ľubica likes this.