CÓRKA MARYI
111.2K

JEZUS: To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja obietnica

JESUS: This is My Book. My Word. My Promise KSIĘGA PRAWDY środa, 15 sierpnia 2012 roku, godz. 1.00 Moja szczerze umiłowana córko, rozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu – tym dniu, który wybrałem …More
JESUS: This is My Book. My Word. My Promise
KSIĘGA PRAWDY
środa, 15 sierpnia 2012 roku, godz. 1.00
Moja szczerze umiłowana córko, rozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu – tym dniu, który wybrałem na wprowadzenie Mojej Księgi dla świata. Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej umiłowanej Matki, Królowej Niebios, Królowej ziemi, Matki Zbawienia.
To nie przypadek, że Księga Prawdy zostaje udostępniona w tym dniu, bo Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ta Księga ma pomóc ocalić dusze wszystkich ludzi. Moja Matka pełni ważną rolę w zbawieniu dusz. Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łaski i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Matka Najświętsza została wybrana przez Boga, aby Mi pomóc, Swojemu Synowi, w ostatecznym planie zbawienia. Jej rola w tym znaczącym czasie nie została zrozumiana. Urodziła Odkupiciela ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia dzięki swojej zgodzie, aby stać się Moją Matką. Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych i otrzymała Moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja się …More
CÓRKA MARYI