Peter(skala)
V krčme môžu byť aj 50 ľudí, ale v kostole len 20
😲
miloš pavel
patrně tam vládnou zedmáři