Victory
184
BKP: Výčitka svědomí západnímu křesťanství Citace z tisku: „Den před svátkem svatého Vladimíra, 27. 7. 2021, Kyjevem prošlo, podle údajů policie, více než 300 000 lidí z celé Ukrajiny. Horko, tzv. …More
BKP: Výčitka svědomí západnímu křesťanství

Citace z tisku: „Den před svátkem svatého Vladimíra, 27. 7. 2021, Kyjevem prošlo, podle údajů policie, více než 300 000 lidí z celé Ukrajiny. Horko, tzv. pandemie (ani jeden z účastníků neměl masku), a 35 stupňů ve stínu. Ale národ přijel! Národ šel v procesí! Národ se modlil!“
Bohu díky, že národ přijel, že národ šel v procesí a že se národ modlil. Pravoslavní křesťané na Ukrajině vyjádřili svůj manifest víry připomínkou výročí křtu Kyjevské Rusi. Konají to každým rokem, ale stále s větší účastí. Naposledy bylo na tomto pochodu více než 250 tisíc účastníků. Letos více než 300 tisíc.
Při tomto výročí ať si každý křesťan znovu uvědomí, že při křtu jsme byli naroubováni na Boží život. Stali jsme se Božími dětmi a dědici Božího království. „Křtem svatým jsme byli ponořeni do Kristovy smrti“ (Ř 6,3-5), tedy kořen zla v naší přirozenosti – dědičný hřích – byl paralyzován.
Samotný křest nás ale nespasí. Ježíš říká: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen!“ Podmínkou spásy je kromě křtu i víra, víra v Krista a Jeho evangelium. A ta víra roste, když v upřímné modlitbě hovoříme s Bohem, když před Ním vyznáváme své viny a hříchy. Rovněž čtením Písma svatého a také životopisů svatých – mučedníků a hrdinů víry, se otvíráme témuž Duchu pravdy, jakého měli oni. Dnes být pravým křesťanem znamená být hrdinou. Člověk se musí postavit proti ohromnému tlaku, který usiluje o genocidu pravdivého křesťanství, tedy o peklo na zemi i peklo po smrti. Písmo nás obzvlášť dnes naléhavě varuje: ti, kdo přijmou cejch šelmy, skončí v ohnivém jezeře! A před tímto nebezpečím každý křesťan i každý člověk dobré vůle dnes stojí. Každý biskup a každý kněz by měl varovat před touto cestou do záhuby a povzbuzovat naši víru k pravému hrdinství. Každý pokřtěný musí být ochoten za spásu své duše ztratit i svůj časný život. Tak získá korunu věčné slávy.
Je tragédií, že dnes je úřad papeže okupován člověkem, který prosazuje modlářství s démonem Pačamamou, sňatky sodomitů a nebezpečnou mRNA vakcinaci. To je program satanizace církve! Každý křesťan se musí oddělit od této cesty a ducha smrti a nesmí poslouchat Jidáše Bergoglia.
Ptáme se: Komu dnes slouží například polský episkopát? Kristu a spáse duší? Anebo Bergogliovi a systému smrti? Tato otázka však platí pro všechny biskupy Evropy, Ameriky i celého světa. Je někdo z nich ochoten alespoň jednou ročně zorganizovat tak masové procesí, spojené s manifestací víry a vztahu ke Kristu, jako tomu bylo v Kyjevě?

Byzantský katolický patriarchát
29. 7. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

sendpulse.com/eaea047917/