Clicks304

Znamenie Syna človeka

Znamenie Syna človeka. - 1. mája 1841 dopoludnia.

Anselm Hüttenbrenner prosil o vysvetlenie Matúša, kap.24, verš 30: "A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi. Vtedy budú kvíliť všetky pokolenia Zeme a uvidia syna človeka prichádzať v nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou."

Pán oznámil prostredníctvom Svojho služobníka J. Lorbera toto:

Teda neviete, aký rozdiel prevláda medzi "znamením" a "Synom človeka"? A neviete, čo sa tu má rozumieť "nebom"?

Vpravde, nemôžete si myslieť nič pochabejšie, ako že azda zazriete na hviezdnej oblohe takzvaný krucifix. Pýtajte sa len seba, čo by to prospelo svetu, keby bolo možné vidieť nielen jeden, ale celú légiu krucifixov na oblohe? Stali by sa preto ľudia vo svojich srdciach lepšími? - Ó, istotne a vpravde nie.

Neboli by tu hneď po ruke učenci (v 19. storočí) a nevysvetľovali by všetky krucifixy ako výplody farárskeho podvodu? A či by nechceli dokazovať, že všetky tie na oblohe sa vznášajúce krucifixy nemajú žiaden iný pôvod ako len aerostatický a že sa vzniesli nahor (spôsobom vzdušných balónikov) podľa dohovoru kolégií jezuitov?!

Pozrite, tento účinok a ešte mnohé iné by vyvolal takýto zjav v učenom svete. Áno, matematicky učení vedátori by sa radi snažili vysvetľovať takéto zjavy dokonca cestou optiky.

Čo by tomu však povedal obyčajný muž? - Poviem vám, ten by okamžite nečinne onemel od nesmiernej úzkosti. Lebo to by bolo pre neho podľa mylne vštepenej náuky isté, že "súdny deň" je predo dvermi.

A tak by bol tento zjav za prvé usmrtil učencov preto, lebo by ich vopred usmrtil cez ich domnienku a vysvetlenie; obyčajný muž by však bol usmrtený v okamihu prvého vystúpenia (toho zjavu) vo všetkej jeho slobode, ktorá má byť neustále činná. - To by bol teda úžitok takého výjavu!

To že by sa táto vec takto prejavila, môžete vyrozumieť z toho, keď len obrátite s trochou pozornosti vaše pohľady na tú dobu, pre ktorú istí, s múdrosťou kupčiaci proroci už vopred určili viaceré zániky sveta. Ako si tu ľudia sčasti zúfali, sčasti sa smiali a sčasti sa oddávali mnohému obžerstvu a inému hýreniu. (Tak by to išlo opäť aj dnes.) Keď však už také prázdne proroctvá vyvolávali také zlé výjavy, nuž si predstavte, čo by tu vyvolal obrovský veľký kríž, vznášajúci sa medzi hviezdami?! - Nemusím vám bližšie popisovať smrteľný následok!

"Nebom" sa však rozumie: celková súhrnná pravda vo viere zo slova, ktoré je "Cirkev" vo svojej rýdzosti.

"Znamenie Syna človeka" je však v tejto cirkvi znovu prebudená láska so všetkými svojimi nebeskými atribútmi (znakmi), ako je milosrdenstvo, trpezlivosť, miernosť, pokora, oddanosť, poslušnosť a znášanie všetkých ťažkostí kríža. Pozrite, toto živé znamenie Syna človeka sa ukáže na nebi vnútorného večného života a nebude usmrcovať, ale nesmierne oživovať.

Pri tejto príležitosti budú pravdaže svetachtivé pokolenia Zeme kvíliť, bedákať a nariekať, pretože všetok ich pekelný klam, ktorý spočíva v nespočetných nákupných a predajných artikloch, príde mimo všetok kurz. Lebo ľudia Môjho znamenia nebudú mať už viac mnoho dočinenia s kupcami sveta, maklérmi a peňazomencami.

Títo obrátia svoje oči len tam, kde uvidia "Syna človeka prichádzať v nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou" - čo je živé slovo v srdci človeka alebo Moja večná láska v plnom stave a preto je "veľkej moci a slávy". A "nebeské oblaky" sú samotná nekonečná múdrosť v tomto živom slove. - Pozrite, toto je krátke porozumenie tohto textu Písma!

"Oblaky" však prijmú na onom svete vás samých do Môjho Kráľovstva a budú vaším príbytkom naveky. To znamená, že ešte len tu budete názorne a úplne spoznávať v najvyššej slasti, veľkú moc a slávu Syna človeka.

prevzaté z Nebeských darov, zväzok 1, od Pána prijal a zapísal Jakob Lorber.
Public domain