Clicks519
Libor Halik
O Jákobovi, Panny Marie Neposkvrněné narození, daru zpovídat, vládě 144 000 Jákobových potomků.
Public domain