04:07
Romania
25.9K

Adoracja / O Salutaris Hostia

Adoracja z ks. Reto Nay Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wigiljusza Święto Chrystusa Króla 23.11.2008 Sedrun Szwajcarja O Salutaris Hostia Quae caeli pandis ostium: Bella premunt hostilia, Da …More
Adoracja z ks. Reto Nay
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wigiljusza
Święto Chrystusa Króla
23.11.2008
Sedrun Szwajcarja
O Salutaris Hostia
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium. Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen. Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui, et antíquum documéntum novo cedat rítui; præstet fides supplémentum sensuum deféctui. Genitóri Genitóque laus et jubilátio, salus, honor, virtus quoque sit et benedíctío. Procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
Tylko prawda jest ciekawa
😇 😇 😇
Jan Nooijen
beautifull erg mooi 👌