Clicks486

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 15. júna 1875

Vízia Marie-Julie o budúcom katolíckom Kráľovi:

„Kráľ je vzatý Našou Paňou, ktorá ho bude milovať ako svojho vlastného syna kvôli jeho nevinnosti. Javí sa ako vládca majestátne korunovaný v tieni záhybov tejto vlajky (bielej kráľovskej). Po chvíli sa scéna mení a zakončuje. Francúzsko nasleduje svojho legitímneho vládcu, kráča podopierajúc sa o Srdce Panny a jeho malá koruna sa mení na diadém víťazstva. Najsvätejšie Srdce (Ježišovo) sa taktiež pridáva k Márii aby ju ubezpečilo o svojej láske a opäť ohlásilo, že on (Kráľ) porazí svojich nepriateľov výnimočným triumfom.

„Francúzsko je zachránené!“ opakuje Marie-Julie stále dookola. Dobrí priatelia Najsvätejšieho Srdca sa vo veľkých zoskupeniach stavajú za Francúzsko predchádzaní všetkými Svätcami, ktorí ochraňujú „Najstaršiu dcéru Cirkvi“ (t.j. krajinu francúzsku).“

Pár slov o predpovedanom kráľovi Henrim V.: bežný človek koná viac-menej podľa svojej intuície. U Henriho to bude iné; dostane sa mu podobného daru, akého sa dostalo aj sv. Jane z Arku. Jana neraz deklarovala, že všetko, čo robí, robí na príkaz “hlasov” svätých Michala Archanjela, sv. Kataríny a sv. Margaréty, ktorých počula priamo a zreteľne. Hlasy jej nevraveli len to, čo má robiť, ale vyjavovali jej aj mnohé skutočnosti z budúcnosti (ako napr., že Anglicko už nikdy nebude pre Francúzov smrteľným nebezpečenstvom).

Tak aj kráľ Henri: všetky kroky, ktoré bude podnikať, nebude robiť na základe svojej intuície, ale podľa presne nadiktovaných príkazov, ktoré bude počuť tak zreteľne a jasne ako sv. Jana dávno pred ním. M.


+++

Marie-Julie Jahenny – Posolstvá

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Marie-Julie Jahenny – Francúzsky kráľ obnoví mier po celej Zemi

Marie-Julie Jahenny – Treba sa modliť za skorý príchod Veľkého katolíckeho Kráľa !

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia

Marie-Julie Jahenny – Na vstup do Neba treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Pedro Régis – Smerujeme do krvavej budúcnosti… Ale Ježiš je s nami.
Public domain