05:13
johnfrax
1.7K
Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 2.11.2015 Medžugorie. medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské, alebo diecézne púte …More
Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 2.11.2015 Medžugorie.

medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…

Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské, alebo diecézne púte pod vedením príslušného kňaza). Je však dovolené organizovať púte laickým spoločenstvám, ktoré sprevádza na tejto púti kňaz, aby sa zabezpečila duchovná a pastoračná starostlivosť o pútnikov. Týmto spôsobom prišli do Medžugoria už milióny pútnikov a ich svedectvo hovorí, že toto miesto je naozaj milostivým miestom, na ktorom účinkuje Boh. Svedčia o tom mnohé obrátenia, uzdravenia, nespočetné spovede a prehĺbenie duchovného života pútnikov.